2021-05-11

11. Szociológus Napok - Digitálisan mediált mindennapjaink - Program keretében 2021. május 13-án megtekinthető ingyenesen - többek között - Negrea Vídia: Biztonságos terek kockázatos beszélgetésekhez; resztoratív eljárások a munkahelyen című előadása.  

Negrea Videa gyakorlati szakemberként elsősorban a problémákkal küszködő gyermekeket és a velük foglalkozókat (kollégákat, családokat) támogatta abban, hogy biztonságos környezetet és egészséges kapcsolatokat kialakítva, segítsék a lelki egyensúly és sérült kapcsolatok helyreállítását, a valahová tartozás- és a befogadó közösség élményét. Konfliktuskezeléshez, traumafeldolgozáshoz és a közösségi jól léthez, együttműködéshez eszköztárát a resztoratív gyakorlatok adják, melyek lehetőséget adnak az érzelmi és szociális szükségletek kielégítésére, a normakövető viselkedés kialakítására, miközben elősegítik az interperszonális kapcsolatok rendeződését az érintettek bevonásával.

A szemlélet alapelveit, technikáit és alkalmazási lehetőségeit szeretné bemutatni az előadása során, mind a gyermek, mind a felnőtt közösségekben, praktikus útravalókat adva a mindennapi működésünkhöz.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.