2016-07-07

A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) és egyházi szervezetek pályázhatnak.

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A)  Szülősegítő foglalkozások

Célja a hasznos ismeretek, információk átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.

A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).

Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba bevont, a szolgáltatásban közvetlenül érintett szülők számától függ. A megpályázható összeg: maximum 50 000 Ft/szülő; mindösszesen maximum 400 000 Ft lehet az igényelt támogatás végösszege.

B)  Komplex szülősegítő projektek

Célja a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
A B) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B) kategóriában lehetőség van eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ. A maximálisan igényelhető összeg maximum 1 200 000 Ft, az alábbi táblázatban felsoroltak figyelembe vételével.

B) kategória támogatható tevékenységei

Tevékenység típusa Megpályázható összeg személyre bontottan Megpályázható végösszeg
1.* Szülők mentorszülővé történő képzése maximum 100 000 Ft/szülő 1 200 000 Ft
2.* Olyan képzések kidolgozása, adaptációja, melyek tematikájának középpontjában a szülők mentorszülővé történő képzése áll és próbaképzés maximum 100 000 Ft/szülő 1 200 000 Ft
3.* Olyan egyéb képzések kidolgozása és/vagy megvalósítása, melyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, családtagjai, kortársai, a családdal kapcsolatba kerülő egyéb szereplők. Új képzés kidolgozása esetén a próbaképzés kötelező eleme a programnak! maximum 100 000 Ft/szülő 1 200 000 Ft
4. Kapcsolatépítő workshopok maximum 20 000 Ft/résztvevő  1 200 000 Ft
5. Gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése maximum 150 000 Ft/igénybevevő szülő  1 200 000 Ft
6. Szülők foglalkoztatását elősegítő programok maximum 200 000 Ft/szülő  1 200 000 Ft
7. A gyermekek ellátásában érintett szakemberek, a gyermekkel kapcsolatba kerülő egyéb szereplők (orvosok, védőnők, ápolónők, pedagógusok, kortársak, stb.) érzékenyítésének megszervezése maximum 50 000 Ft/résztvevő  1 200 000 Ft
8. Honlap fejlesztése és népszerűsítése maximum 6 000 Ft/tervezett felhasználó  1 200 000 Ft
9. Kiadványkészítés és terjesztés maximum 3 000 Ft/példány  1 200 000 Ft
10. Filmkészítés  1 200 000 Ft

*Jelen pályázatban megvalósított képzésekkel kapcsolatban kötelező feltétel, hogy a képzésnek akkreditáltnak kell lennie, illetve érvényes akkreditációs számmal kell rendelkeznie. A jelen program keretében újonnan kidolgozásra kerülő képzések esetében az akkreditációnak a megvalósítási időszakban meg kell történnie.

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.

A megvalósítási időszak 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig tart.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 12 600 000 Ft.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.