2016-06-14

•          törlésre került a 3.5.1. fejezet táblázatában a mutató neve, „A rászoruló gyerekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma”, helyette „A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma” került feltüntetésre;

•          törlésre került a 3.5.1. fejezet indikátor magyarázata alatt szereplő, „A rászoruló gyerekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma”, helyette „A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma” került feltüntetésre;

•          módosult a nyilatkozat benyújtására rendelkezésre álló postafiók cím. Az új cím: 1397 Budapest, Pf. 504. (Felhívás 4.3. pont, A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet);

•          törlésre került a Felhívás 5.5 Elszámolható költségek köre alatt található „Projektelőkészítés költségei; (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve közbeszerzési eljárás díja)", helyette „Projektelőkészítés költségei; (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve közbeszerzési költségek: közbeszerzési eljárás díja költségelem vonatkozásában)” került feltüntetésre;

•          kiegészül a Felhívás 5.5.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei pontja alatt található Egyéb szakértői szolgáltatás költségei, az alábbi költségelemmel:

- szakértői díjak;

•          2015.04.22-ére módosult a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete (Felhívás 5.6 pont, Az elszámolhatóság további feltételei).

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.