2016-09-19

 

Szociális tűzifa pályázat önkormányzatok részére

Határidő: 2016. szeptember 30.

Összefoglaló: A KEKKH 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Tartalom: A KEKKH 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat. A támogatás mértéke változik attól függően, hogy jelentős munkanélküliséggel sújtott-e a település. Amennyiben nem, a támogatás mértéke kisebb, illetve önrész vállalása is kötelező. A jogosultság feltételeit helyi rendeletbe kell foglalni, melynek szempontjait a pályázati felhívás részletesen szabályozza.

A kérelmeket október 30-ig elbírálják, ezt követően 2 napon belül folyósítják az összeget. A tüzelőanyagot 2017 február 15-ig ki kell osztani, a támogatás pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-ig meg kell történjen.

A támogatás felhasználásának módját és feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó szabályokat a pályázati kiírás tartalmazza.

Megpályázható összeg:

  1. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15.000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa
  2. az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta estében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.
  3. a b) pontba tartozó települési önkormányzatok vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

Megvalósítási időszak: 2016. október 30 – 2017. március 31.

Pályázók köre:

  • a KEKKH 2016. január 1-jei adatai alapján 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
  • egy önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást
  • az igényelhető mennyiség a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
  • Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
  • Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.
  • Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.
  • A támogatást azon települési önkormányzat igényelheti, amely legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza a hozzájutás feltételeit a pályázatban meghatározott módon.

Kiíró: Belügyminisztérium

Link: http://www.kormany.hu/download/1/3a/c0000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.