2016-10-26

Határidő: 2016. 11. 15. (A felületen regisztrálni kell 2016. november 9-ig.)

Pályázhat:

Fogadó szervezetek: Egyesületek, alapítványok, egyházak és egyházi szervezetek, amelyek egészségügy, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet-és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, bűn – és balesetmegelőzési céllal működnek, illetve óvodás korú, SNI gyermekek és tanulók, idős emberek számára sport és szabadidős tevékenységeket szerveznek. Magánszemélyek, nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások és gazdasági társaságok, nevelési-oktatási intézmények, állami és költségvetési intézmények NEM PÁLYÁZHATNAK!

A pályázathoz minden esetben mellékelni kell az együttműködési megállapodást, amelyet a azzal az oktatási-pedagógiai intézménnyel kötöttek, ahonnan a diákok az iskolai közösségi szolgálatra érkeznek.
Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 2 kisprojektet nyújthat be.

Tartalom: Két kategória van:

  1. kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot (pl. beteglátogatás)
  2.  nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

  • keretében a projekt minden diák résztvevője időarányosan kb. legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a projekt megvalósítása alatti időintervallumban (amennyiben az felöleli a 2017. március1-től november 30-ig terjedő időszakot), tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is,
  • helyi igényeket elégítenek ki elsősorban, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgálnak, segítenek.

Megvalósítás időtartama: 2017. március 1 – 2017. november 30.

Megpályázható összeg:
A) kategória (kisprojektek): 100 000 Ft
B) kategória (nagyprojektek): 400 000 Ft

Elszámolható költségek:
- anyagköltség, fogyóeszköz
- kommunikációs és dokumentációs eszközök
- utazási és szállítási költség
- mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségén belül a személyi költség max. 25%)

NEM elszámolható költségek: NEM nyújtható a közösségi szolgálatot teljesítő diákoknak meleg étkezés, egyéb anyagi juttatás, költségtérítés. (Gyümölcs, védőital, édesség elfogadható. Étkezések tekintetében ez alól a tábori, egész napos programok kivételt képeznek, amikor a közösségi szolgálatos diákok a résztvevőkkel közösen étkeznek.)

Kiíró: Új Európa Alapítvány, OFI

Link: http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.