2016-10-27

Határidő:  
A) Fogyatékossággal élő pályázók számára 2016. november 25. Hozzájárulás befizetésének határideje: 2016. december 12. 
B) Nyugdíjas pályázók számára 2016. november 25. Hozzájárulás befizetésének határideje: 2016. december 12. 
C) Nagycsaládos pályázók számára 2016. december 1-30. Hozzájárulás befizetésének határideje: 2017. február 15.  

Tartalom: A pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázó Szálláshely Utalványt kap, és ezt a programban résztvevő szálláshelyek közül kiválasztott, előzetesen lefoglalt szálláson használhatja fel.  
Egy személy kizárólag egy szociális üdülési pályázatban részesülhet támogatásban.
A támogatási döntésről szóló tájékoztatás után minden résztvevő után hozzájárulási díjat kell fizetni (felnőttek és 14. életévüket betöltött gyermekek részére 5000 Ft/fő, 3-13 éves gyermekek részére 2500 Ft/fő, 3 év alatt térítésmentes), ennek fejében lesz jogosult a támogatásra. 

Megvalósítás időtartama: a támogatás 2018. december 20-ig használható fel. 

Pályázhat: 
A) Magyarországon élő, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000 forintot. A támogatásra a pályázó fogyatékos személy, illetve egy fő felnőtt kísérő jogosult. A pályázat benyújtásakor nem kötelező felnőtt kísérő rögzítése, azonban, amennyiben a pályázó kísérővel szeretné igénybe venni a szolgáltatást, a kísérő adatait a pályázatban mindenképpen rögzíteni szükséges. Előnyben részesül az a pályázó, aki korábban nem nyert támogatást. 

B) Az a Magyarországon lakcímmel rendelkező, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000 forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Egy pályázat keretében kizárólag egy jogosult személy nyújthatja be a jelentkezését. Előnyben részesül az a pályázó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 111.000 Forintot. 

C)  Azon Magyarországon lakcímmel rendelkező magánszemély, akinek családjában az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után – a pályázat benyújtása napján – családi pótlékra jogosultak. A pályázatban egy felnőtt személy, az ő vele egy háztartásban élő házastársa/élettársa, illetve legalább 3, családi pótlékra jogosult gyermekük vehet részt.  A 20. évét betöltött résztvevő fiatal esetében a családi pótlékra való jogosultságot igazoló dokumentum a pályázat egyik kötelezően feltöltendő melléklete.  A pályázatban azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. Amennyiben a házastárs/élettárs is részt vesz az üdülésben, az ő adatait is fel kell tüntetni. A pályázat beadása után a résztvevők módosítására nincs lehetőség. Előnyben részesül az a pályázó, aki korábban nem nyert támogatást; illetve az a pályázó is, akinek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegének 85%-át.

Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

Link:
A) http://www.erzsebetprogram.hu/palyazati-felhivas-fogyatekossaggal-elo-palyazok-szamara-2017-2018-ban-felhasznalhato-udulesre
B) http://www.erzsebetprogram.hu/palyazati-felhivas-nyugdijas-palyazok-szamara-2017-2018-ban-felhasznalhato-udulesre
C) http://www.erzsebetprogram.hu/palyazati-felhivas-nagycsalados-palyazok-szamara-2017-2018-ban-felhasznalhato-udulesre

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.