2017-01-23

Beadási határidő: 2017. 03. 06 – 2019. 03. 06.

Értékelési határnapok:
2017. 03. 06 – 04. 15.,
2017. 04. 22 – 06. 30.,
2017. 07. 07.- 09. 30.,
2017. 10. 07 – 12. 30.,
2018. 01. 06 – 03. 31.,
2018 04. 07 – 06. 30.,
2018. 07. 07 – 09. 30.,
2018. 10. 07 – 12. 30., 
2019. 01. 06 – 03. 06.

A projekt célcsoportja a kevésbé fejlett régiók 3000-20.000 fős településein élő, illetve lakóhelyül ezen településeket választani szándékozó 18-35 éves fiatalok.

Szakmai tevékenységek (minimum 4 tevékenység választása kötelező):

  • A támogatást igénylőnek, vagy konzorciumi partnerének tulajdonában álló ingatlan kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából a projektben résztvevő célcsoport tagok (egyének, párok, családok) számára. Legfeljebb a támogatási összeg 50%-nak erejéig.
  • A fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése. Legfeljebb a támogatási összeg 10%-nak erejéig.
  • A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben beadott fejlesztési koncepción alapuló helyi gazdasági lehetőségeket feltáró, gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. A támogatási összeg maximum 10%-nak erejéig.
  • A helyi gazdasági kezdeményezésekhez kapcsolódóan, a helyi gazdaságba bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás, ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport számára (legfeljebb a projekt időszak végéig). A támogatási összeg maximum 50%-nak erejéig.
  • Személyire szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. Legfeljebb a támogatási összeg 10%-nak erejéig.
  • A fiatalok helyben maradását támogató saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. A támogatási összeg maximum 20%-nak erejéig.

A tevékenységekhez kapcsolódó műszaki-szakmai elvárásokat és az elszámolható költségeket lásd a Felhívásban. 

Támogatást igénylők köre: 
Önállóan vagy konzorciumvezetőként: Helyi önkormányzatok, amennyiben 3000 – 20.000 fő közötti állandó lakos van a településen, vagy 3000 főnél kisebb járási székhely. A 18-35 éves korosztály csökkenő tendenciát mutat. 
Konzorciumi partner lehet: egyéb egyesület, egyéb alapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat (önkormányzatok és társulásaik akkor, ha megfelelnek a konzorciumvezetővel szemben is támasztott feltételeknek)
Egy szervezet 1 támogatási kérelemben vehet részt. 

Megpályázható összeg: 50-200 Millió Ft.

Megvalósítási időszak: 36-42 hónap

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-1211-16-esly-otthon 

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.