2017-01-23

Határidő: 2017. március 1. – 2019. március 1.

Értékelési határnapok:
2017. március 1. – április 1.,
2017. április 16. – május 18.,
2017. május 25. – november 30.,
2017. december 7. – 2018. június 28.,
2018. július 5. – 2019. március 1. 

Szakmai tevékenységek:

 • humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok
 • a HH csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: foglalkoztathatóság elősegítése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedés elősegítése
  • 1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
  • 2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
 • helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
  • közösségfejlesztés, közösségépítés (közösségszervező alkalmazása, közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságának javítása);
  •  nem tanuló és nem dolgozó (NEET) fiatalok számára programok;
  • közösség egészségfejlesztése (egészségkultúra, szenvedélybetegségek megelőzése, anyák kisgyermekekkel kapcsolatos egészségtudatossága).
 • települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése: helyben maradás ösztönzése (közszolgáltatások elérhetővé tétele, szolgáltatásfejlesztés)
 • kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Választható tevékenységként a projekthez kapcsolódó beruházást (ingatlan átalakítás, felújítás, eszköz beszerzés), és számos, a fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet lehet folytatni (lásd a felhívásban).

A tevékenységekhez kapcsolódó műszaki-szakmai elvárások, és az elszámolható költségek a felhívásban szerepelnek.

A támogatást igénylők köre: 
A támogatási kérelmet a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok, illetve azok többségi tulajdonában lévő, illetve többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek nyújthatják be (kivéve megyei jogú város önkormányzata és ahhoz kapcsolódó nonprofit szervezet).
Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járásokban érintett önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban további 2, nem kedvezményezett járásban érintett önkormányzat vehet részt. A partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10. Egy önkormányzat (vagy önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) egy támogatási kérelemben vehet részt.
A megvalósításban részt vevő településeken lakóhellyel rendelkezők 
(kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe) száma összesen legalább 4000 fő. A számszerűsített műszaki-szakmai elvárások, az indikátorok, és a megpályázható összeg is a részt vevő települések lakosságszáma alapján differenciáltak. 

Konzorciumi partner lehet: GFO 121, GFO 321. GFO 322, GFO 327, GFO 328, GFO 351, GFO 352, GFO 353, GFO 371, GFO 372, GFO 373, GFO 516, GFO 521, GFO 525, GFO 526, GFO 528, GFO 529, GFO 551, GFO 552, GFO 561, GFO 562, GFO 563, GFO 569, GFO 572, GFO 573, GFO 575, GFO 576, GFO 591, GFO 599

Megvalósítási időszak: 24-48 hónap

Megpályázható összeg: minimum 100 Millió Ft.
4000-20.000 fő összes lakónépesség esetén maximum 250 Millió Ft,
20.000 fő összes lakónépesség esetén maximum 500 Millió Ft.

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-cm-felhvs

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.