2017-01-24

Beadási határidő: 2017. február 9. – 2019. február 11.

Értékelési szakaszok:
2017. február 9. – március 9.,
2017. március 16. – május 18.,
2017. május 25. – november 30.,
2017. december 7. – 2018 június 28.,
2018. július 5. – 2019. február 11. 

Szakmai tevékenységek:

  • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetűek bevonására.
  • A HH gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása: ösztöndíjrendszer; óvodába/iskolába jutás támogatása.
  • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a HH gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására: az óvodába nem járó, 3 év feletti gyermekek problémájának kezelése; az óvodapedagógusok felkészítése a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra; szülők bevonása és motiválása; gyermekek részére fejlesztő foglalkozások tartása. 

Ezen kívül választható tevékenység a szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és infokommunikációs fejlesztés (kisértékű eszközök beszerzése), valamint átalakítás és felújítás. Ezen kívül a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó, kiegészítő tevékenységek közül lehet választani (lásd a felhívásban).

A projekttel kapcsolatos műszaki-szakmai elvárásokat és az elszámolható költségeket a felhívás tartalmazza.

A támogatást igénylők köre:
A támogatási kérelmet kedvezményezett járásokban lévő települési önkormányzat (kivéve megyei jogú város), valamint ezek többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet nyújthatja be.
Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járásokban érintett önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban további 2, nem kedvezményezett járásban érintett önkormányzat vehet részt. A partnerek száma konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10. Egy önkormányzat (vagy önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) egy támogatási kérelemben vehet részt.
A megvalósításban részt vevő településeken lakóhellyel rendelkezők (kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe) száma összesen legalább 4000 fő kell hogy legyen. A támogatási összeg nagysága, valamint a projektre vonatkozó számszerűsíthető elvárások az összlakosság szám alapján differenciáltak.
Konzorciumi partner lehet: GFO 321, GFO 322, GFO 327, GFO 328, GFO 351, GFO 352, GFO  353, GFO 371, GFO  372, GFO 373, GFO 516, GFO 517, GFO 521, GFO 525, GFO 526, GFO 528, GFO 529, GFO 541, GFO 551, GFO 552, GFO 559, GFO 561, GFO 562, GFO 572, GFO 573, GFO 575, GFO 576, GFO 591, GFO 599, GFO 121, GFO  312, GFO 123, GFO 128. Felsőoktatási intézmények közül kizárólag a felsőoktatási törvény 1. mellékletében szereplő intézményeket lehet bevonni. 

Megpályázható összeg: 100-500 Millió Ft 
Amennyiben a bevont települések teljes lakónépessége 4000-20.000 fő: 100-250 Millió Ft,
amennyiben a teljes lakónépesség 20.000 fő feletti: 100-500 Millió Ft.

Megvalósítás időtartama: 24-48 hónap

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-392-16-humn-kapacitsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-1

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.