2017-02-16

Határidő: 2017. 04. 03. – 2019. 03. 04.

Értékelési határnapok:
2017. március 3. – április 14.,
2017.  április 20. – június 30.,
2017.  július 7.- október 31.,
2017. november 7. – 2018. február 28.,
2018. március 7. – június 29.,
2018. július 5. – október 31.
2018. november 7.  – 2019. március 4. 

Szakmai tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó:

 • információ nyújtás a fiataloknak és családjuknak
 • szülők és család bevonása, a családok megerősítése
 • érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok
 • területi együttműködések az intézmények között
 • helyi akcióterv készítése

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

 • a fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése
 • a területi együttműködés keretében megtartott egyeztetéseken túl közvetlenül a célcsoporttal dolgozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: (legalább 1 választása kötelező)

 • csoportos foglalkozások szervezését és önsegítő csoportok bevonását segítő programok
 • alternatív szabadidős programok, olyan felnőttek bevonásával, akik jó példával szolgálhatnak
 • önismeret és személyiségfejlődést segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő programok a függőnek nem minősülő, de problémás használat jeleit mutató fiatalok számára
 • iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogramok, csoportfoglalkozások
 • infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés

A szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a Felhívásban.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projekt menedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 

Támogatást igénylők köre: Szenvedélybetegek közösségi ellátását, alacsonyküszöbű ellátását, szenvedélybetegek nappali intézménye feladatait ellátó bejegyzett intézmények és azok fenntartói. Egy intézmény kizárólag egy támogatási kérelemben szerepelhet. Intézmény pályázata esetén a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges. Konzorciumban is lehet pályázni, amennyiben a partnerek is megfelelnek a körülményeknek. 

Megvalósítási időszak: legfeljebb 24 hónap

Megpályázható összeg: 50-100 Millió forint, a választott tevékenységek számától függően. 

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-187-16-clzott-prevencis-programok-a-szenvedlybetegsg-megelzse-rdekben-1

 

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.