Aktualitások

A romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról

2021-03-08

"Az Európai Unió Tanácsa a romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról és részvételéről ajánlást adott ki 2021. március 2-án. Az ajánlás szerint az Unió tagállamai felé elvárás, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket olyan intézkedések elfogadására és végrehajtására, amelyek az egyenlőség előmozdítására, a megkülönböztetés és a cigányellenesség, továbbá a társadalmi-gazdasági kirekesztés, illetve ezek kiváltó okainak hatékony megelőzésére és leküzdésére irányulnak. Ehhez kapcsolódóan az ajánlás részletes célkitűzéseket fogalmaz meg, de az eddigieknek megfelelően, a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva a részletes intézkedések kidolgozását a tagállamokra bízza."

Ajánlás: ITT

Forrás: ITT

 

Provokatív coaching online képzés

2021-03-08

A provokatív coaching gyors, hatékony, a humor erejét is használó kommunikációs eszköz, amely a nyilvánvaló dolgok őszinte kimondásával szinte azonnali változást idéz elő. A coaching és terápiás irányzatok jelentős része túlságosan megértően, óvatosan reagál az ügyfél panaszaira, ezzel elnyújtja a megoldást és változást hozó folyamatot. A provokatív stílus és coaching módszerével azonban képesek vagyunk a lehető legrövidebb időn belül kimozdítani az ügyfelet a megrekedt állapotból, hogy a megoldás irányába indulhasson.

A nevetés sok bajra gyógyír, ezt mindenki tudja. Sokan azonban úgy gondolják, hogy a munka közben nincs helye. Ez azonban hatalmas tévedés! A provokatív stílus segítségével beemelheted a humort is a mindennapi konfliktusaid megoldásába és a munkádba, továbbfejlesztheted kommunikációs készséged. Hamar rájössz majd, hogy a vidámság hatékonyabbá tesz, hiszen felbátorít és szabadjára engedi a fantáziád is!

A tréninget ajánlják vezetőknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, szociális munkásoknak, mindazoknak, akik eddig a "rövidebbet húzták" és kényelmetlen kommunikációs helyzeteket éltek át, holtpontra jutottak bizonyos kapcsolataikban, és szeretnének  helytállni, vidáman reagálni.

A Provokatív coaching bevezető képzés 2021.március 20-án kerül megrendezésre online zoom-on keresztül. Forrás, további információ és jelentkezés ITT

 

KÖNYVBEMUTATÓ - Szalai Júlia: A nem polgárosuló középosztály

2021-03-08

Társadalomtudományi Kutatóközpont 2021.03.23-án kedden 16 órától online Könyvbemutatót szervez. A könyvet bemutatja Somlai Péter (ELTE TáTK) és Huszár Ákos (TK SZI), Moderátor: Takács Judit (TK SZI).

A könyv középpontjában a rendszerváltás utáni középosztály polgári fejlődésének megakadása, annak hátterében pedig a paternalista hierarchiák szerepének megnövekedése és a demokratikus intézményi építkezés hátrahagyása áll. A munka e sokrétű folyamatot a középosztály meghatározó csoportjainak átalakuló élet- és munkaformái és az identitásküzdelmeiket kísérő ideológiai, politikai csatározások, valamint a jóléti újraelosztás deformációi felől veszi szemügyre. Feltárul a középosztály mélyülő töredezettsége, erősödő „államfüggésének” és belső konfliktusainak összefüggése a redisztribúciós egyenlőtlenségek növekedésével – különösen a szegények jelentős csoportjainak kirekesztésével. A könyv bemutatja annak a „csereviszonynak” a kialakulását és megerősödését, amely a középosztályi igények kielégítése és a szegénységet mérsékelni hivatott elosztáspolitika között jött létre, és amely a korrekciós szándékú jóléti politikák évtizedes háttérbe szorulását, egyszersmind a demokratikus intézmények folyamatos meggyengülését eredményezi.
 
Forrás: FB esemény
 

Kutyás terápiás foglalkozásvezető képzés Miskolcon

2021-03-07

Lakos Judit, szakvizsgázott gyógypedagógus, kutyás terápiás foglalkozásvezető szervez 2021. március 27-28., szombat 10:00-18:30-ig, vasárnap 09:00-15:00 között „A kutyás terápia fejlesztési lehetőségei óvodásoknak és kisiskolásoknak” elnevezésű képzést, mely a (277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről értelmében 30 kreditpontként beszámítható.

Az oktatási intézmény be tudja emelni az állatasszisztált foglalkozást, mint alternatív pedagógiai programot a szakmai protokolljába, így tudja intézménye repertoárját szélesíteni, ezáltal mind szakmai, mind pedig kollégái körében oktatási színvonalát emelni. A képzés a különböző területeken dolgozó szakemberek számára kínál gyakorlatias, munkájuk során azonnal hasznosítható tudást, legyen szó gyógypedagógusról, pedagógusról, pedagógiai tevékenységet folytató szakemberről, védőnőről, szociális területen dolgozó kollégáról.

Forrás és további információ: FB esemény

Online kerekasztal megbeszélés a tankötelezettség témakörében

2021-03-02

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2021. március 20-án, 10.00-12.00 óra között online kerekasztal megbeszélést szervez. A program a 2020 őszétől hatályba lépett hat évesek kötelező iskolakezdésére vonatkozó szabályozás témakörével összefüggésben az iskolaérettség megítélésének kérdéseit kívánja megvitatni. A felvezető előadás után a meghívottak ismertetik a témával kapcsolatos álláspontjukat. Ezt követően lehetőség nyílik bárki számára saját véleményének, meglátásának megosztására, és várjuk a témával kapcsolatosan felmerülő problémákra vonatkozó tapasztalatokat, javaslataikat.

A program jelenlegi járványügyi helyzet miatt – online platformon, a TEAMS segítségével kerül megrendezésre.  A vendégek belépéséhez meghívót küldünk ki, ezért előzetes regisztrációra van szükség. Részvételi szándékokat kérik küldjék el a gyppszichoszekc@gmail.com címre. Egy héttel az esemény előtt emlékeztető e-mail-t küldenek a szervezők. Előzetes jelentkezés nélkül az eseményhez nem fognak tudni csatlakozni.

Forrás és további információ: MAGYE

 

ECPAT országjelentés

2021-02-16

Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon Alapítvány közös országjelentése. A jelentés a jogszabályi kereteken és a társadalmi jellemzőkön túl kitér az emberkereskedelem, a kényszerházasság, a turizmus területén történő kizsákmányolás és a gyerekek prostitúciós célú kizsákmányolásának hazai megjelenési formáira is. A különösen veszélyeztetett csoportokon túl taglalja a szakemberhiányt és a gyermekvédelmi rendszer kritikus pontjait, de sorra veszi az elmúlt évek pozitív intézkedéseit és változásait is. A jelentés kizárólag publikált statisztikákat és információkat, közérdekű adatigénylés útján szerzett információkat tartalmaz, saját kutatási adatot nem. A jelentésben a felhasznált adatok átfogó módon, társadalmi kontextusba helyezve jelennek meg, azok szociológiai, jogi, kriminológiai szemszögből egyaránt bemutatásra kerülnek.

A főbb megállapítások közt van, az, hogy Magyarországon a gyermekek és a roma kisebbséghez tartozók vannak a leginkább kitéve az elszegényedés kockázatának. A mélyszegénységben élő gyerekek a legkiszolgáltatottabbak a szexuális kizsákmányolás áldozatává válása szempontjából. A fizikai, pszichológiai, érzelmi erőszak és az elhanyagolás is gyakran része volt az életüknek az áldozattá válást megelőzően is. 

Forrás: Hintalovon Alapítvány, Tanulmány

 

Iskolai Gyermekvédelmi Irányelvek Program

2021-02-09

Kőbölcső - könyvajánló

2021-02-08

Kőbölcső című könyv Stájn Emma szociális szakemberként és nevelőszülőként szerzett saját tapasztalataira épül, amellyel reális képet szeretne nyújtani arról, mit jelent a hétköznapokban egy traumatizált kisgyermek nevelése.
 
A Kőbölcső egyszerre magával ragadó önéletrajzi regény és drámai látlelet arról, milyen hullámokat vethetnek a traumák maguk körül, és hogyan sodorhatnak el mindenkit, aki csak a közelükbe kerül.
 
Az első olyan könyv, amely nem egy szegény, szerencsétlen gyermek, hanem egy magyar nevelőcsalád szemüvegén keresztül mutatja be ezt a hivatást.
A Kőbölcső című könyv február 19-én kerül a boltokba a Libri kiadó gondozásában, Féder Márta csodálatos borítójába öltöztetve, de ezen a linken már előrendelhető: http://bit.ly/Kőbölcső
 
 

Szociális munka mesterképzés

2021-02-08

Helyreállító művészet művészetterápiás képzés

2021-02-04

Interaktív egy napos, ingyenes képzést szervez a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány  Budapesten művészek, művészetterapeuták, foglalkoztató terapeuták, kreatív szociális munkások, pedagógusok számára.

A képzés egy online nemzetközi e-learning tanagyag tesztelése személyes tréningfolyamaton keresztül. A képzés során betekintést nyernek a résztvevők a helyreállító igazságszolgáltatás fogalmi és gyakorlati megközelítésébe, e szemlélet alkalmazásába a művészeteken keresztül a mindennapi életben különös tekintettel, a pszichés betegséggel küzdők érdekében.
 
A tananyag a művészetterápia több irányát bemutatja ismeretterjesztő jelleggel, valamint egyszerűbb gyakorlatokat, technikákat is ismertet. A képzés  2021.02.13-án 9.45-16.45-ig tart, nemzetközileg akkreditált, a tanfolyam végén igazolást ad.
 
 
Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.