Aktualitások

Segítők a segítőkért

2020-04-06

Gyermekjogi jelentés 2019

2020-04-06

"Immár 4. alkalommal készült el a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi jelentése, ami az előző év gyermekjogi szempontból legfontosabb eseményeit, kutatási eredményeit, statisztikáit és a gyermekjogi ügyek médiareprezentációját tekinti át. A 60 oldalas kutatáshoz animációs kisfilm és gyerekeknek szóló változat is készült....

Néhány adat a jelentés legfontosabb megállapításai közül: 

  • Intenzív jogalkotás: 2019-ben az év minden munkanapján legalább két olyan jogszabály született, ami érintette a gyerekeket.
  • Kihívások a gyermekvédelemben: Minden 10. gyerek veszélyeztetett a saját családjában (173.000 fő); továbbra is kevés a nevelőszülő; nőtt az állami gondoskodásba kerülő gyerekek száma; egyre több ügyük van a gyermekjogi képviselőknek.
  • Az egészségügy nehézségei: A házi gyermekorvosok 40%-a nyugdíjaskorú (20%-uk 70 évesnél idősebb).
  • Gyermekszegénység: A gyerekek közel negyede (23,8%) veszélyeztetett.
  • Oktatás: Jobban teljesítettek a magyar gyerekek a PISA-teszten, miközben a sajátos nevelési igényű gyermekek száma egyre nő.

A teljes jelentés ezen a linken, a gyerekbarát verzió ezen a linken érhető el. "

Forrás: Hintalovon Alapítvány

 

Sok gyerekhez nem jut el a távoktatás

2020-04-05

"A diákok ötödéhez el sem jut a digitális távoktatás, tömeges bukások lehetnek, ha nem találnak ki valamit - mondja Hermann Zoltán, az oktatásgazdaságtan kutatója, aki a legátfogóbb magyar oktatási felmérésből, a minden évben több évfolyam összes tanulójával elvégzett Országos kompetenciamérés adataiból számolta ki, hogy hányan lehetnek, akiknek eszközük sincs otthon ahhoz, hogy igazán tartani tudják a lépést.
 
...A minden évben az akkori 6., 8. és 10. évfolyamos diákokkal felvett Országos kompetenciamérés (OKT) háttérkérdőívében rákérdeznek az otthoni körülményekre, többek között a számítógéppel való ellátottságra is. Az utolsó elérhető, 2017-es adatok szerint a hatodikosok 12 százalékánál nincs otthon számítógép vagy internet, további 7,7 százaléknál pedig ugyan van, de egy gépre legalább három tanuló jut.
 
...Jövőre itt koncentráltan lépni kell. Ez már pedagógiai kérdés, lehet hogy a tanároknak kell plusz figyelmet szentelniük a lemaradókra, a pótlásra, de elképzelhető, hogy ez nem elég, és külön felzárkóztató órákkal kell segíteni, hogy behozzák ezeket a hátrányokat. De akik most valóban részt vesznek az online oktatásban, ők is lassabban haladnak,a közoktatásnak ezt egyértelműen figyelembe kell vennie."

Önfejlesztési lehetőségek vészhelyzetben

2020-04-01

A gyerekek a krízis csendes áldozatai lehetnek

2020-03-26

"Az egész világ, így Magyarország is a koronavírus elleni küzdelemre figyel. A járvány az idősebb korosztály egészségét veszélyezteti a leginkább, azonban a válság a gyerekek jövőjére, jelenére is komoly hatást gyakorol. A krízis soha nem látott kihívás elé állítja a gyermekvédelmi rendszert, a vészhelyzetben pedig ezúttal is a legnehezebb helyzetben élő gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. Az UNICEF Magyarország a következő fő területeket azonosította, ahol a gyerekeket közvetlen veszély fenyegeti: ...TÁVOKTATÁS EGYENLŐTLENSÉGEI / BÁNTALMAZÁS / ONLINE ZAKLATÁS / GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN ÉLŐ GYEREKEK / SAJÁTOS NEVELÉSŰ, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ, VAGY TARTÓS BETEG GYEREKEK / EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK, KAPCSOLATTARTÁS, EGYEDÜL MARADÓ GYERMEKEK

Forrás: UNICEF

 

Segítség otthontanuláshoz

2020-03-20

Látogatási és intézményi kijárási tilalom

2020-03-20

"Látogatási tilalom van 2020.03.17-től, mely valamennyi szociális szakosított ellátást nyújtó intézményre, a gyermekvédelmi szakellátásra, a javítóintézetekre, valamint a családok és gyermekek átmeneti otthonára is kiterjed. A látogatási tilalommal egyidejűleg a bentlakásos intézményekből való kijárás is tilos a továbbiakban az ott lakóknak. Rendelkezik a határozat továbbá arról is, hogy az intézményekben felvételi zárlatot kell elrendelni.

A szigorúbb intézkedések azért születtek, hogy az előttünk álló nehéz, sok kihívással teli átmeneti helyzethez illeszkedő protokollokkal és rendelkezésekkel hatékonyabb és biztonságosabb legyen a szociális ellátások minden formája.

A járvány miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet az ország egyes szakembereitől jóval nagyobb erőfeszítéseket és áldozatot követelnek, különösen igaz ez a szociális intézményekben, a legkiszolgáltatottabb és magukra hagyott emberek mellett és a nagyobb közösségekben szolgálatot teljesítőkre. A szociális területen dolgozók felkészülten és fegyelmezetten segítik a koronavírus-járvány idején is a legveszélyeztetettebb emberek életét a nap 24 órájában. Az idős- és a hajléktalanellátás is az egyik legkockázatosabb terület a koronavírus elleni küzdelemben, ahogy fokozott erőfeszítést kíván a járvány idején a fogyatékos és gyermekvédelmi intézményekben, a nagyobb közösségekben való helytállás is.

A szociális szakma legnagyobb szervezetei állandó kapcsolatban állnak a szociális államtitkársággal, hogy a legváratlanabb helyzetekre is azonnal reagálhassanak, ezzel is mérsékelve a járvány jelentette kockázatokat és veszélyeket. A szociális területen ellátottak igényeit a leginkább a helyi közösségek ismerik és tudják kezelni, épp ezért a szociális terület ellátása elsősorban önkormányzati feladat. A szociális szolgáltatók túlnyomó többsége egyházi, önkormányzati vagy civil fenntartású." Forrás

Útmutató család- és gyermekjóléti szolgálatoknak

2020-03-20

2020. március 20-án megjelent az EMMI útmutatója a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére.

A most megjelent útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni kívánja a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek. Forrás: Támogatóweb

Maradj otthon!

2020-03-19

EMMI útmutató alapszolgáltatásoknak

2020-03-19

2020. március 18-án megjelent az EMMI Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban címet viselő tájékoztatója.

A most megjelent útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni kívánja a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek.

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.