Aktualitások

Sokszínű befogadó munkahely kiadvány

2018-10-26

Megjelent az első olyan kiadvány, amely vállalatoknak nyújt segítséget abban, hogy tudnak hatékonyan roma munkatársakat toborozni, felvenni és integrálni.

A "Sokszínű, befogadó munkahely romáknak és másoknak" című kiadvány az Autonómia Alapítvány és a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának együttműködésében számos piacvezető vállalat képviselőjének és a téma szakértőinek részvételével jött létre. A benne található eszközök egyszerre jelenthetnek választ a munkaerőhiány és a roma integráció kihívásaira. A kiadvány a innen letölthető.

Módosult az EFOP-2.1.2. felhívás, a benyújtási határidők tekintetében

2018-01-25

Módosult a "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" (EFOP-2.1.2) című felhívás, az értékelési szakaszok (benyújtási határidők) tekintetében. Az új szakaszok a következők: 

2017. december 7-től 2018. február 28-ig

2018. március 7-től 2018. július 31-ig

2018. augusztus 7-től 2019. január 15-ig.

Tehát a korábbi, 2017. december 7-től 2018. május 31-ig tartó értékelési szakasz kikerült a felhívásból. Helyette 2018. február 28-ig, majd később július 31-ig lehet beadni a pályázatokat.

Változott a Biztos Kezdet Gyerekházakra vonatkozó szabályozás

2018-01-22

Megjelent a 2/2018 (I.18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet módosításáról. A rendelet a Biztos Kezdet Gyerekházak működésével kapcsolatban fontos változásokat hozott.

Mi mennyi 2018-ban?

2018-01-09

Megjelent a Tolna Megyei Kormányhivatal által összeállított lista a 2018-as évben érvényes munkabérekről, illetményekről, adókról, járulékokról, pénzbeli juttatásokról. 

Módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

2017-12-18

Megjelent a 397/2017. (XII.13.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról. 

Ennek értelmében a rendelet hatályba lépése (2017.12.14.) után beadott támogatási előleg igénylésekre következő szabályok vonatkoznak: 
A központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány
akkor kaphat támogatási előleget, ha 
az  európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a  kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy a megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot. 
Az előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 100%-a a fent felsorolt szervezetek esetén.

Megjelent a  Kormány 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról is. 

Önkéntesség Nemzetközi Világnapja

2017-12-04

A Világnap

"Önkéntesnek azokat a személyeket tekintjük, akik közvetlenül, vagy valamilyen szervezeten keresztül, önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül, háztartásukon kívül élő személyek javára, vagy a társadalom (csoport, tágabb közösség, állatok vagy a környezet stb.) hasznára végeznek valamilyen munkát, tevékenységet." (Váradi, 2012., 3. old.)

December 5-e az Önkéntesség Nemzetközi Világnapja 1985 óta, az ENSZ kezdeményezésére. 

MACSGYOE Országos Szakmai Találkozó, Konferencia

2017-08-31

Idén is megrendezésre kerül a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének Országos Szakmai Találkozója, Konferenciája 2017. október 11-13. között Siófokon, "Innovációk a szabályozásban - innovációk a szolgáltatásokban" címmel. Szekciót szerveznek többek között a "Gyermekesély programok és a család- és gyermekjóléti szolgáltatások együttműködésének kérdései" címmel, amelyen Kovács Erika, a kiemelt projekt szakmai vezetője lesz a meghívott. Bővebb információt a MACSGYOE honlapján olvashatnak. 

 

2017. augusztus 16-án módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

2017-08-17

2017. augusztus 16-án módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere (EFOP-2.1.2-2016) című felhívás. 

A módosítás az indikátor nevét, valamint az elszámolhatóság  további feltételeit érinti.

A módosított felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

Programsorozat a Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója kapcsán

2017-08-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályával együttműködve programsorozatot állított össze a Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából. A programsorozat 2017. augusztusa és novembere között, több budapesti és regionális helyszínen kerül megvalósításra. További információkat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján olvashatnak. 

Piaci ár alátámasztása

2017-05-24

Az EFOP és RSZTOP programok támogatást igénylői számára tájékoztató jelent meg, a piaci árak alátámasztásához. 

Fontos információ, hogy a mennyiben a piaci árnak való megfelelést 3 független, összehasonlítható árajánlattal támasztják alá, SZÜKSÉGES TOVÁBBI REFERENCIAÁRAKKAL ÖSSZEVETNI. 

 • kivéve:
  • közbeszerzés, vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus esetén (ott az eljárási dokumentáció szükséges);
  • az egyszerűsített elszámolással érintett tételek esetében;
  • amennyiben a Támogató fajlagos költséget állapított meg az adott költségelemre vonatkozóan;
  • a rezsi költség egyes elemei, a hatósági díjak, adók, közterhek;
  • a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott esetben;
  • az utazási költség esetében (közbeszerzéssel nem érintett);
  •  a marketing, kommunikációs szolgáltatások és a kötelező nyilvánosság esetében, amennyiben megfelelnek a Támogató által megadott paramétereknek – ez esetben a Támogató által megadott átlagár elszámolható.
 • három árajánlat alóli mentességi engedély esetén legalább 1 referenciaárat szükséges biztosítani
 • a referenciaár megadása:
  •  1) az egyedi tételek meghatározása (pl. szakértői óra, darab) – egységár szintjén való összehasonlítás szükséges
  • 2) az egységár ellenőrzése különböző felületeken (az adott termék/szolgáltatás jellegétől függően):
   • számítástechnikai, irodai berendezések: ár-összehasonlításra szakosodott internetes portálokról készült 2 db lementett képernyőkép; (pl. www.argep.hu, www.arukereso.hu)
   • eszközbeszerzés (információtechnológia, irodatechnika, irodabútor, kommunikációs eszköz és szolgáltatás): központosított közbeszerzések rendszeréből származó 2 db referenciaár; (http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/)
   • 2 db korábbi lezárt uniós projektekben kialakult, szabálytalansági eljárással nem érintett ár;
   • építési (kivitelezési) költségek: szakértők bevonása - építőipari norma és egységárgyűjteményből 1 db referenciaár;
   • KSH fogyasztói átlagár;
   • felmérés, piackutatás;
   •  további 2 árajánlat;
   • mindezek hiányában szakértői igazolás.
 • a referenciaár és a projekt során kialakult ár között 20% eltérés lehet
 • a referenciaár alátámasztására a kifizetési igénylésnél (kivéve: összesítők), és/vagy az ellenőrzésnél van szükség
Következő1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.