Aktualitások

Piaci ár alátámasztása

2017-05-24

Az EFOP és RSZTOP programok támogatást igénylői számára tájékoztató jelent meg, a piaci árak alátámasztásához. 

Fontos információ, hogy a mennyiben a piaci árnak való megfelelést 3 független, összehasonlítható árajánlattal támasztják alá, SZÜKSÉGES TOVÁBBI REFERENCIAÁRAKKAL ÖSSZEVETNI. 

 • kivéve:
  • közbeszerzés, vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus esetén (ott az eljárási dokumentáció szükséges);
  • az egyszerűsített elszámolással érintett tételek esetében;
  • amennyiben a Támogató fajlagos költséget állapított meg az adott költségelemre vonatkozóan;
  • a rezsi költség egyes elemei, a hatósági díjak, adók, közterhek;
  • a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott esetben;
  • az utazási költség esetében (közbeszerzéssel nem érintett);
  •  a marketing, kommunikációs szolgáltatások és a kötelező nyilvánosság esetében, amennyiben megfelelnek a Támogató által megadott paramétereknek – ez esetben a Támogató által megadott átlagár elszámolható.
 • három árajánlat alóli mentességi engedély esetén legalább 1 referenciaárat szükséges biztosítani
 • a referenciaár megadása:
  •  1) az egyedi tételek meghatározása (pl. szakértői óra, darab) – egységár szintjén való összehasonlítás szükséges
  • 2) az egységár ellenőrzése különböző felületeken (az adott termék/szolgáltatás jellegétől függően):
   • számítástechnikai, irodai berendezések: ár-összehasonlításra szakosodott internetes portálokról készült 2 db lementett képernyőkép; (pl. www.argep.hu, www.arukereso.hu)
   • eszközbeszerzés (információtechnológia, irodatechnika, irodabútor, kommunikációs eszköz és szolgáltatás): központosított közbeszerzések rendszeréből származó 2 db referenciaár; (http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/)
   • 2 db korábbi lezárt uniós projektekben kialakult, szabálytalansági eljárással nem érintett ár;
   • építési (kivitelezési) költségek: szakértők bevonása - építőipari norma és egységárgyűjteményből 1 db referenciaár;
   • KSH fogyasztói átlagár;
   • felmérés, piackutatás;
   •  további 2 árajánlat;
   • mindezek hiányában szakértői igazolás.
 • a referenciaár és a projekt során kialakult ár között 20% eltérés lehet
 • a referenciaár alátámasztására a kifizetési igénylésnél (kivéve: összesítők), és/vagy az ellenőrzésnél van szükség

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

2017-04-28

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás. A támogatási kérelmek 2017. május 5-től lesznek ismét benyújthatóak. 

A változások jegyzékét, valamint a felhívás módosított változatát a palyazat.gov.hu oldalon érhetik el. 

A Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás benyújtási lehetőségének felfüggesztése

2017-04-07

A "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" (EFOP-2.1.2-16) felhívás várható szakmai módosítása miatt 2017. március 28-án 0:00 órától a felfüggesztés feloldásáig a támogatási  kérelmek nem lesznek benyújthatóak. 
 
 

Módosult a Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása című felhívás

2017-04-07

A "Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” (EFOP-1.4.3-16) felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok fejezete módosult. Részletek a palyazat.gov.hu oldalon

Biztos Kezdet Program hatásvizsgálata

2017-03-28

"A HÉTFA Kutatóintézet készítette a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatát az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából. Az értékelés a program keretében létesített gyerekházak működési körülményei és szakmai kapcsolatai mellett elsősorban az intézmények várható jövőbeli megtérüléseire koncentrál. A kutatás keretében egyrészt a gyerekházak környezetében működő és a gyerekházas településekhez hasonló adottságú, de gyerekházzal nem rendelkező iskolákat, óvodákat, pedagógiai szakszolgálatokat és egészségügyi szolgáltatókat vizsgáltuk. Emellett 17 esettanulmány készült, melyek egy-egy gyerekház működését elemzik részletesen.

Az hatásvizsgálat eredményei szerint a gyerekházak hatékonyan segítették, hogy a megcélzott gyermekekhez (és szüleikhez) elérjenek a szociális és egészségügyi ellátórendszer támogatásai. Az intézmények több év alatt, de sikeresen beilleszkedtek a helyi közösség életébe, bár az együttműködések legtöbb esetben informálisak, személyhez kötöttek. Az esettanulmányok alapján a gyerekházak legfőbb szövetségesei a védőnők, másodsorban az óvodák, míg a családsegítőkkel nagyon vegyes a viszony és a gyerekorvosok is inkább csak addig működtek együtt a gyerekházakkal, amíg azokkal szerződéses viszonyuk volt. 

A tanulmány ide kattintva érhető el."

A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése

2017-03-27

"A 2015. december 31-én zárult, 2007-2013-as uniós forrásfelhasználási ciklus átfogó hatáselemzésének célja a támogatási és kifizetési időszak egészét átfogó, minden uniós forrást és ahhoz kapcsolódó hazai fejlesztési programot felölelő, úgynevezett uniós támogatási beavatkozási területek mentén történő hatáselemzés elkészítése.

Míg az elmúlt 7 éves ciklus legnagyobb kihívását a teljes uniós forráskeret lehívása jelentette, a jelenlegi kormányzati törekvéseknek megfelelően a mostani, 2014-2020-as időszak hazai támogatási rendszere ezen túlmutató prioritásként fogalmazza meg a rendelkezésre álló európai uniós forrásoknak a fenntartható növekedést és versenyképesség növelését célzó jellegét.

Ennek alátámasztására készült egy átfogó hatáselemzés, amely mind makro szinten, mind integrált uniós beavatkozási logika mentén, a teljes uniós támogatási paletta lefedésével részletesen elemzi a korábbi támogatási időszak hazai eredményességét, megállapításaival és következtetéseivel támogatva a hatékony hazai uniós forrásfelhasználás gyakorlatának térnyerését." - Írja a Széchenyi 2020 oldal.

Szociális ágazati bértábla változása

2017-02-22

Kihirdetésre került a Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 275/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. 

A módosítás a szociális ágazati összevont  pótlék összegét érinti. A változás 2017. január 1-jétől visszamenőlegesen érvényes, illetve a 2017. február 16-ig tartó időszakban keletkező vagy megszüntetett közalkalmazotti jogviszonyokra is vonatkozik, időarányos mértékben. Bővebb információ az SzMDSz oldalán olvasható. 

Gyerekesély tanulmánykötetek

2017-01-04

Gyerekesélyek a végeken I-II. címmel megjelentek az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport új tanulmánykötetei.

A Gyerekesélyek a végeken I. című kötet a komplex kistérségi gyerekesély programban résztvevő térségek gyermekes családjainak helyzetét mutatja be kérdőíves felmérések adatai alapján. A több mint 6 ezer gyermekes háztartás közel 13 ezer gyermekéről rendelkezésre álló információ lehetővé tette az adatok sokféle szempont szerinti feldolgozását, jó látleletet nyújtva a vidéki szegénységről. Az elemzések két nagyobb témakörre: a jövedelmi helyzet – foglalkoztatottság – anyagi depriváció néhány területére, valamint az oktatás – nevelés – szabadidő kérdéseire fókuszálnak.

A második kötetben - Gyerekesélyek a végeken II. - a kistérségi gyerekesély program (TÁMOP-5.2.3) mentorálása során összegyűjtött tapasztalatainkat összegzik a szakértők.

Szociális bérek 2017

2017-01-03

A következő két évben - az előző három évhez hasonlóan - újabb jelentős bérfejlesztésre számíthatnak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat dolgozói, akiknek a bére ennek eredményeként átlagosan 62 százalékkal emelkedik 2013-2018 között - mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek.

A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a 2017. január 1-jén "hatályos" szociális ágazati bértáblát - írja az SZMDSZ. Mivel a 257/2000. kormányrendelet az ágazati pótlékot nem a bérminimumok százalékában határozza meg, egy jelentősebb mértékű bérminimum-emelés - ahogy az idei is - felborítja a szociális ágazati bértáblát. Jól látható, hogy a diplomás kategóriák mindegyikében, illetve egyes, alacsonyabb végzettségűek  esetében is jelentős emelés szükséges ahhoz, hogy a képzettség és a tapasztalat elismerése a dolgozók bérében is tükröződjön.

Alapjövedelem tesztelés

2017-01-02

Finnországban január elsejétől 2000, véletlenszerűen kiválasztott álláskereső, akik a 25-58 év közötti korcsoportba tartoznak, havi 560 eurós jövedelemben részesül, két éven át. A minimáljövedelemmel megszűnik az összes többi juttatás, kivéve az egészségbiztosítást és a lakbértámogatást. A jövedelemben részesülőknek továbbra is munkát kell keresniük, és az ajánlatokat nem utasíthatják vissza, munkát kereső aktivitásukat alaposan figyelemmel kísérik. Főleg arra ösztönzik őket, hogy fogadják el a részmunkaidőre szóló ajánlatokat, mert a cégek ezt a foglakoztatási formát preferálják.

Korábban már másutt is voltak hasonló kísérletek. Például Kanadában, Hollandiában és Indiában. Utóbbi esetben a leginkább figyelemre méltó hatás az volt, hogy a jövedelemben részesült családok gyermekeinek iskolai teljesítménye 70 százalékkal javult, és a szegény családok gyermekeinek iskolalátogatottsági mutatója megháromszorozódott. De a minimáljövedelemből profitáltak a helyi kereskedők is, hiszen megugrott az arrafelé luxusnak számító termékek a tojás, a hús és a hal iránti kereslet - írja a HVG.

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.