Aktualitások

A szegények gazdálkodása

2016-12-15

Megjelent Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo A szegények gazdálkodása című kötete a Balassi Kiadó, a Hétfa Kutatóintézet és a Széchenyi István Szakkollégium együttműködésében. A világhírű könyv alapjaiban újítja meg meg a szegények gazdasági tevékenységéről alkotott képet. Elemzései a harmadik világban élő emberekről mesélnek, de ezek a történetek sokkal közelebb vannak hozzánk, mint elsőre gondolnánk – a magyar olvasó is ráismer benne a szegényekről alkotott saját képének korlátaira.

A könyv gondolkozásra, a mélyszegénységben élők problémáinak jobb megismerésére sarkall.  Bízunk benne, hogy megjelenése tartalmas vitákat generál, új kutatások és jobb szociális programok létrejöttét segíti. – hangsúlyozza Balás Gábor a könyv előszavában. A könyv egyik legnagyobb erénye, hogy a részletgazdag képet rajzol a szegénységről, ezáltal segíti annak mélyebb megértését – közelebb viszi az olvasót a társadalmi valósághoz, egyúttal hozzájárul a szegénység visszaszorítása érdekében tett lépések sikeresebbé tételéhez.

Rendszerhiba társasjáték

2016-12-03

Egy elképzelt település 10 iskoláját formálhatják a játékosok a Motiváció Oktatási Egyesület “Rendszerhiba – Építsetek jobb iskolarendszert!” című társasában, ahol civilek, pedagógusok és a polgármester együtt irányítják a játék menetét. Győztes nincs, a lényeg, hogy a résztvevők elérjék a kívánt eredményességi és méltányossági mutatót az iskolákban.

A társasjátékot azért fejlesztette ki a Motiváció Oktatási Egyesület, hogy bemutathassák, milyen ingatag lábakon áll jelenleg a magyar közoktatási rendszer, s hogy a hátrányos helyzetű diákok szegregációja még mindig kulcskérdés. Az IntegRÁCIÓ-kampány keretein belül kifejlesztett társasjátékban a résztvevők a civilek, a pedagógus és a polgármester szemszögéből ismerkedhetnek meg a problémájával, felismerhetik bennük “saját” felelősségüket és azt, a valóság is amolyan társasjáték, ahol a szereplőknek együtt kell működniük. A játék 3-6 szereplővel indulhat, s ők kizárólag akkor nyerhetnek, ha együttműködnek egymással - írja a SzegedMa.hu

 

Roma mediátor díj

2016-11-25

A roma mediátor helyi szintű együttműködéseket generál, munkája révén az emberek között, valamint az emberek és az intézmények között elkezdődik a párbeszéd, és olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Aszfalt kerül a sáros útra, megoldódik a telepen a szemétszállítás, érettségit szereznek az iskolából korán kimaradt felnőttek - írja a RSK.

Az év roma mediátora Ignácz Roland, a tolna megyei Gyulajról, aki 2015-ben kezdett mediátorként dolgozni a GSK által támogatott egészségügyi programban.  A közösséggel 24 lerobbant lakást sikerült egészségesebbé javítaniuk. Steril szobát hoztak létre például egy vesetranszplantációra váró cigány asszonynak, aki így otthon gyógyulhat. Ezt követően fürdőszobákat csempéztek le, vizet vezettek be a lakásokba, falakat renováltak, ablakokat cseréltek, füvet nyírtak és rendbe tettek udvarokat. Az Év roma mediációs projektje a nagydobosi sószoba kialakítása lett,  míg a roma mediációs nagykövet Gyulaj alpolgármestere, Selmeci László lett.

Kiemelt gyerekesély program nyitó rendezvénye

2016-11-18

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” kiemelt projektben országos nyitókonferenciát rendez.

A projekt nyitókonferencia időpontja: 2016. november 23. 10 óra
Helyszíne: Experidance Ház (1146 Budapest, Ajtósi Dürer Sor 19-21.)

A rendezvény meghívója itt, a programja pedig ezen a linken érhető el.

A konferencia keretében tájékoztatást nyújtanak a projekt célkitűzéseiről, a rendelkezésre álló erőforrásokról ás a kiemelt projekt által nyújtott szakmai támogató tevékenységről.

A részvételi szándékot – a rendezvény helyszínének korlátozott befogadóképessége miatt – jelezni szükséges a www.efoprendezveny.com címen 2015. november 21-ig.

 

Bocsánatot kért a Pápa a szegényektől

2016-11-12

Budapestről, Szombathelyről és Kemenesfalváról érkező magyar hajléktalanokkal, volt alkoholistákkal is találkozott Ferenc pápa, aki a társadalom peremén élő emberekért szólalt fel - írja a HVG. Bocsánatot kért a szegényektől elforduló keresztényekért Ferenc pápa, aki egész Európából érkezett hatezer rászorulóval találkozott a Vatikánban pénteken, közöttük több mint nyolcvan magyar zarándokkal is.

Hozzátette, a szegények nem rabszolgák és nem méltóság nélküli emberek. "A szegények az egyház szívében vannak" - mondta Ferenc pápa. Az egyházfő úgy fogalmazott, a szegények egyben példaképek is, mivel "amikor nagy gazdagságot birtokolsz, megfeledkezel a szegényről, amikor szegény vagy, kezet tudsz nyújtani a szenvedőnek".

 

Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról

2016-11-06

Elérhető magyarul is a „Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról” című kézikönyv, írja a CSAGYI. A kötetet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Európa Tanács az Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatala közösen készítette a Gyermekjogi egyezmény 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez kapcsolódóan.

A kézikönyv olyan jogászoknak és más szakembereknek hivatott segítséget nyújtani, akik nem a gyermekjogok területére szakosodtak. Ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek, szociális munkásoknak, valamint a nemzeti hatóságok és intézmények, illetve civil és nem-kormányzati szervezetek munkatársainak szól, akik ezekhez a témákhoz kapcsolódó jogi kérdésekkel találkozhatnak.

A kézikönyv a bevezető fejezetben röviden bemutatja az ET és az EU joga által létrehozott két jogrendszer szerepét, majd foglalkozik a következő kérdésekkel mint a polgári jogok és szabadságok; egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma; identitáshoz fűződő kérdések; családi élet; gyermekvédelmi szakellátás (alternatív gondoskodás) és örökbefogadás; a gyermekek erőszakkal és kizsákmányolással szembeni védelme; gazdasági, szociális és kulturális jogok; migráció és menekültügy; fogyasztóvédelem és adatvédelem; a gyermekek jogai a büntető igazságszolgáltatás keretében.

Dokumentációs vonalvezető

2016-11-01

A Szociális Ágazati Portálon megjelent az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztálya által készített Dokumentációs vonalvezető a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok működéséhez kapcsolódóan kiadott útmutatók és protokollok használatát támogatja, iránymutatást nyújtva ezzel a szakembereknek a dokumentáció vezetésében.

A folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációk leírásánál a Dokumentációs vonalvezető a jogszabályokat, a szakmai protokollokat, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) összefoglaló anyagát vette alapul. A leírás célja, hogy segítse a szolgálatok és központok szakembereit abban, hogy az egyes tevékenységeket összekapcsolják a szükséges dokumentációval. A könnyebb átláthatóság kedvéért szétválasztásra kerültek a jogszabályban leírt, kötelezően vezetendő, a javasolt, illetve ajánlott tartalmak.

Műhely meghívó - Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak kistelepülési komplex programok

2016-10-23

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EFOP 1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok c. pályázati felhívás „Jó kis hely – kistelepülési komplex gyermekprogramok” tevékenységcsoportjához kapcsolódóan térségi szakmai műhelyeket szervez, melyre szeretettel várjuk a potenciális megvalósító települések képviselőit, érintett szervezeteket.

Rendezvényünk célja, hogy információkkal, tanácsokkal, jó gyakorlatok bemutatásával segítsük a pályázat minél sikeresebb előkészítését és megvalósítását. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyerekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt program megvalósító partnereként végzi az EFOP 1.4.3-16 pályázat „Jó kis hely – kistelepülési komplex gyermekprogramok” tevékenységcsoporttal kapcsolatos előkészítői és mentorálási feladatokat.

A rendezvények időpontjai: 2016. október 24. 10:00 óra, Pécs - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza, Apafi utca 99-101. / 2016. október 25. 10:00 óra, Kaposvár - SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Honvéd utca 33/A / 2016. október 28. 10:00 óra, Fehérgyarmat - Többfunkciós Közösségi Tér, Kossuth tér 40. (régi Leveles Iskola)

Kérjük, hogy a rendezvényen való részvételi szándékát és előzetes kérdéseit a rendezvényt megelőző munkanap 13 óráig a gyerekesely@maltai.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni!

Mérges Buddha

2016-10-23

Múlt héten mutatták be a mozikban Stefan Ludwig német rendező dokumentumfilmjét a Sajókazán élő romákról és a Dr. Ámbédkar buddhista gimnáziumról. A Mérges Buddha egyik főszereplője a gimnázium alapító tanára, Orsós János, aki az oktatáson keresztül próbál kiutat mutatni a mélyszegénységből, valamint három tanítványa, akik ezen az úton próbálnak kitörni a nyomorból. Orsósék egyértelmű célja, hogy a szegregált településekről jobb munkahelyekre és a felsőoktatásba juttassák a fiatalokat, de a sikerélmény egyelőre még kevés. Nem meglepő, hogy a filmben is megfogalmazódik a  kérdés: nem lenne az hatékonyabb, ha az érettségi mellett használható szakmát is kitanulhatnának a diákok. A kutatások azonban egyértelműen azt bizonyítják, hogy hosszútávon egyedül az Orsósék elképzelése lehet megoldás, hiszen a romák 90%-ának iskolai végzettsége olyan alacsony, amellyel nagyon nehéz tartós és legális munkát szerezni a mai magyar munkaerőpiacon - írja a Dívány.

A dr. Ambédkar.iskola esetében azonban a sikert nem csak az érettségik számával szabad mérni, hiszen már az ott töltött idő is formálja a diákokat. Erre jó példa Amál esete, aki – bár még nem szerezte meg az érettségit és nehezen megy számára a tanulás –, mégis úgy tűnik, megtalálta a maga útját, egyenesen ki a gettóból. Jelenleg Budapesten él, dolgozik, és egy színi csoportban játszik. A szüleivel eleinte nehéz volt megértetni, miért fontos számára a tanulás, de mára elfogadták a döntését, és mint a filmben ő maga elmondja: a tanodának hála vannak tervei, elképzelései az életre.

 

Családsegítő és Gyermekjóléti konferencia és közlemény

2016-10-22

A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 2016. október 19 - 20-án Siófokon - 360 fő család- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint család- és gyermekjóléti központban dolgozó szociális szakember részvételével - szervezte meg XXV. Országos Konferenciáját. A program előadásainak anyagai megtekinthetők itt (a gyerekprogramról is).

Konferencián résztvevő szakemberek és a MACSGYOE az alábbi Zárónyilatkozatot adott ki. Egyfelől üdvözlik a kormányzat által a Konferencián bemutatott, a gyermekek jól-léte és biztonsága érdekében tett törekvéseket, tervezett intézkedéseket, ugyanakkor felhívják a Kormány figyelmét arra, hogy a területen nagymértékű szakember elvándorlás és súlyos szakemberhiány tapasztalható, ami elsősorban a rendkívül alacsony bérezés miatt következett be és immár ellátási zavarokat okoz.

A gyermekek veszélyeztetettségét megelőző jelzőrendszer, a gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok működőképességének fenntartása és a szociális területen dolgozó szakemberek érdekében a MACSGYOE nyomatékosan felhívja a Kormány figyelmét e megoldandó helyzetre és kéri, hogy támogassa a szociális ágazatban dolgozók mihamarabbi bérrendezését, képzését, hiszen a gyermekek biztonsága a szolgáltatások oldalán csak a megfelelő humánerőforrás kapacitásokkal biztosítható.

 

Következő1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.