Aktualitások

Családsegítő és Gyermekjóléti konferencia és közlemény

2016-10-22

A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 2016. október 19 - 20-án Siófokon - 360 fő család- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint család- és gyermekjóléti központban dolgozó szociális szakember részvételével - szervezte meg XXV. Országos Konferenciáját. A program előadásainak anyagai megtekinthetők itt (a gyerekprogramról is).

Konferencián résztvevő szakemberek és a MACSGYOE az alábbi Zárónyilatkozatot adott ki. Egyfelől üdvözlik a kormányzat által a Konferencián bemutatott, a gyermekek jól-léte és biztonsága érdekében tett törekvéseket, tervezett intézkedéseket, ugyanakkor felhívják a Kormány figyelmét arra, hogy a területen nagymértékű szakember elvándorlás és súlyos szakemberhiány tapasztalható, ami elsősorban a rendkívül alacsony bérezés miatt következett be és immár ellátási zavarokat okoz.

A gyermekek veszélyeztetettségét megelőző jelzőrendszer, a gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok működőképességének fenntartása és a szociális területen dolgozó szakemberek érdekében a MACSGYOE nyomatékosan felhívja a Kormány figyelmét e megoldandó helyzetre és kéri, hogy támogassa a szociális ágazatban dolgozók mihamarabbi bérrendezését, képzését, hiszen a gyermekek biztonsága a szolgáltatások oldalán csak a megfelelő humánerőforrás kapacitásokkal biztosítható.

 

Lemorzsolódó fiatalok

2016-10-21

2012. szeptember elsejével kezdődő tanévtől kezdve lett 16 év a tankötelezettség korhatára. Egy tanév plusz egy félév alatt több, mint negyvenezren hullottak ki a rendszerből, túlnyomó részt olyanok, akik a korhatár elérése után inkább nem tanultak tovább a 168 óra által hivatkozott minisztériumi tanulmány szerint.

Összesen 45 ezer 254 fiatal morzsolódott le. Ezek a fiatalok végzettség nélkül várhatóan a reménytelen szegénységbe zuhannak, s egész életükben kiszolgáltatottjai lesznek a szociális ellátórendszernek, illetve a közmunkaprogramoknak. Végső soron az államnak kell gondoskodni róluk.

A minisztérium belső anyaga egyértelműen rámutat, hogy a 16 évre csökkentett tankötelezettség része a problémának. „A tankötelezettségi kor elérése alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók jogviszonya befejezett (legalább) ISCED 3 végzettségi szint megszerzése nélkül szűnik meg. A második legmarkánsabb tényező az igazolatlan hiányzás miatti kizárás, amely szintén a tankötelezettségi kort elérő fiatalokra jellemző” – olvasható például az anyagban.

A dokumentum szerint a korai iskolaelhagyás elleni stratégia „alapvető célkitűzése a korai iskolaelhagyók arányának 10 százalékos célértékének elérése”, vagyis a 2014-es 11,4 százalékos arány 1,4 százalékpontos csökkentése.

Tanodamentési tervek

2016-10-19

A tanodák támogatására kiírt EFOP 3.3.1-15 pályázaton az Emmi a néhány hete nyilvánosságra hozott pályázati eredmények szerint olyan régebben működő, szakmailag mintaadó tanodáknak, illetve az azokat működtető civil szervezeteknek nem ítélt meg támogatást az 5,3 milliárdos keretből, akiknek a módszertani tudása áttételesen a pályázati kiírásba is bekerült.

A probléma azzal volt - Czibere Károly államtitkár szerint -, hogy egyrészt sokan nem vették komolyan a pályázást, és garanciának véve, hogy már volt sikeres pályázatuk, színvonaltalan pályázatokat adtak le. Emellett alapvetően sokkal többen indultak ezen a pályázaton, mint általában szoktak, hiszen a kiírás időszakában nem volt más felzárkóztatással kapcsolatos állami pályázat, ezért is lehetett könnyebben kiszorulni a nyertesek közül.

1,5-2 milliárd forint körül lesz majd a pályázati keret és célzottan az előző két TÁMOP pályázaton sikeres tanodák pályázhatnak.  Czibere szerint ezzel tényleges fellebbezési lehetőséget biztosítanak a legutóbbi pályázatból méltatlanul kimaradt tanodáknak. Az államtitkár a pályázat kiírásának elhúzódása esetére áthidaló támogatás folyósítását is kilátásba helyezte a veszélybe kerülő működő tanodák számára.

 

További 50 Biztos Kezdet Gyerekház jöhet létre

2016-10-17

Nyolcmilliárd forint uniós forrás fordítható Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére, fejlesztésére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.

A szeptember végén megjelent pályázat a kistelepüléseken élőket segítheti, a kiírásra jelentkezhetnek önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak is. Az ezer és négyezer lakos közötti kistelepülések Biztos Kezdet Gyerekházak fejlesztésére 2 milliárd forintot, az ennél kisebb lélekszámú települések, falvak pedig a "Jó kis hely" elnevezésű gyermekházak létesítésére 3,5 milliárd forintot fordíthatnak. Mindezek infrastruktúrafejlesztésére pedig 2,5 milliárd a pályázati keret.

A cél az, hogy a jelenlegi 112 Biztos Kezdet Gyerekházhoz a támogatás révén további ötven létesülhessen, és további nyolcvan "Jó kis hely" szolgáltatás indulhasson - tette hozzá az államtitkár. A Gyerekház szolgáltatásokat fejlesztik, a jövőben a várandós nők gondozására is lehetőség nyílik, továbbá a házak nyitvatartási idejét szeretnék meghosszabbítani.

 

Százmilliárd forint bölcsődék és óvodák fejlesztésére

2016-10-14

A növekvő igényekhez igazodva a kormány százmilliárd forintot különített el erre a fejlesztési időszakra a bölcsődék és óvodák kapacitásának bővítésére, új intézmények létesítésére, illetve a meglévők korszerűsítésére - tájékoztatta a család-, ifjúság - és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár pénteken az MTI-t.

Országos szinten a 380 ezer óvodai férőhelyre 320 ezer kisgyerek jut, tehát az igényeket bőven ki tudják elégíteni, csupán a területi elosztáson van még mit javítani, hogy helyben biztosítani lehessen a szükségletnek megfelelő igényt (jelenleg az érintett korosztályhoz tartozók több mint 99 százaléka jár óvodába).

A közeljövőben a bölcsődei férőhelyek száma is nő a jelenlegi 50 ezerről 60 ezerre, miután - egyebek mellett a gyed extra bevezetésének köszönhetően - mind több kismama szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást - hangsúlyozta Novák Katalin.

 

Tanodák újratöltve

2016-10-13

A 86 tanodát tömörítő, hároméves TanodaPlatform megállapításai szerint rengeteg a probléma a Tanoda pályázatokkal: pl. a pályázatot késve írta ki az Emmi, a régi szervezetek közül sokan nem nyertek, a nyertesek negyedének van csak korábbi tapasztalata, az elbírálás során félrepontozások, hibák történtek, az elbírálás indoklását csak a fővárosban lehetett megnézni, arról másolatot készíteni nem volt szabad. A TanodaPlatform szerint gond, hogy a tanodák nem tudnak folyamatosan működni, minden megszűnéskor megszakad egy folyamat, amit a helyi, kiszolgáltatott, kirekesztett emberek, gyerekek sínylenek meg.

Langerné Victor Katalin, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára az Antiszegregációs Kerekasztal ülésén elmondta, hogy a tanodákkal történő együttműködés folytatása lehetőséget ad arra, hogy közösen vizsgálják meg a Tanoda program beépítését az állami rendszerbe. A kormány idéntől 5,3 milliárd forintot biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez hozzájáruló program folytatására. A pályázatra hatalmas volt a túljelentkezés, több mint ezren pályáztak, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázat kiírásán dolgozik, hogy a több éve működő, szakmailag elismert, tapasztalattal rendelkező tanodákat továbbra is támogatásban részesítse.

 

Tesco jótékonysági program

2016-10-12

A Tesco Európa összes áruháza jótékony célra ajánlja fel 2020-ra a napi rendszerességgel visszagyűjtött élelmiszer-felesleget - írja a Világgazdaság. 2016 nyaráig a közép-európai Tescók több mint 5000 tonna élelmiszert adtak át, ami közel 13 millió adag ételnek felel. Ebből 2230 tonnát Magyarországon gyűjtöttek össze.

A következő években az áruházlánc a kormányzati szervekkel és jótékonysági szervezettekkel közösen fog dolgozni azon, hogy mindez megvalósulhasson. A közös cél, hogy a civil partnerek is kellő kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy a felesleget átvegyék, és rászorulóknak juttassák el.

Az élelmiszerfelesleg-mentő program keretében a TESCO 282 közép-európai áruháza napi szinten gyűjti vissza a már nem értékesíthető, de még fogyasztható élelmiszereket, majd ezeket a helyi Élelmiszerbankok közreműködésével és civil szervezetek bevonásával juttatják el az áruházak vonzáskörzetében élő rászorulóknak. A Tesco Európa országaiban 2016 nyaráig több mint 5000 tonna élelmiszert gyűjtöttek vissza, ami közel 13 millió adag ételnek felel meg. Jelenleg 282 közép-európai országban működik a program, ami az év végéig 340-re bővül.

 

Egészségfejlesztés folyóirat

2016-10-12

Megjelent az Egészségfejlesztés folyóirat 2016. évi 3. száma. A 2016. május óta hatályos gyermekbántalmazás elleni irányelvet mutatja be egyik cikk, amelyet főleg gyermekorvosok, gyermekegészségügyi ellátásban résztvevők figyelmébe ajánlanak.

Az „Egészségedre! Mókuskerék helyett! – Beszámoló a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet munkahelyi kampányáról” című cikk és a Szakdokumentumok rovatban megjelent összefoglaló „A munkahelyi egészségfejlesztés általános szervezeti megvalósítására vonatkozó szakmai útmutatóról” írás leginkább munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozók számára adhat hasznos információkat.
Pedagógusoknak és védőnőknek különösen ajánlják az Iskolai Egészségkommunikációs Felmérés eredményeit bemutató eredeti közleményt. Hasznos lehet még az ANNO rovatban megjelent írás és az ahhoz témájában szorosan kapcsolódó, „A nemi identitás elemei: test, társadalmi nem, orientáció” című cikk, továbbá a fentebb már említett, gyermekbántalmazás elleni irányelvről szóló szakdokumentum is.
Valamennyi, az egészség iránt érdeklődő és az egészségfejlesztésben érdekelt számára érdekes tartalomnak ígérkeznek az „egészségértés” témával foglalkozó cikkek.

A folyóirat elektronikusan elérhető a következő weboldalon: folyoirat.nefi.hu

 

Richter Aranyanyu Díj

2016-10-03

A Richter Aranyanyu Díj csak nőknek szól és célja immár ötödik éve, hogy olyan segítő foglalkozású nőket kutasson fel, mutasson be és díjazzon, akik minden nap bizonyítják különleges erejüket, kiválóságukat. A Richter Aranyanyu Díjra négy kategóriában lehetett jelölni: pedagógus, egészségügyi szakdolgozó, orvosnő illetve szociális területen dolgozó.

A díjat olyan nőknek ítélik oda, akik klasszikus, női segítő szakmákban dolgoznak, és munkájuk nélkülözhetetlen, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben van részük. Szeretnék, ha ez a díj pozitív társadalmi változást elindítana, ezért köztünk élő hősnőket keresnek, akik nap mint nap sokat tesznek értünk, családunkért és közösségünkért.

Akik kategóriájukban a legtöbb szavazatot kapják október 30-ig., azok lesznek a közönségdíjas Aranyanyuk. Pedagógus, orvosnő, egészségügyi- és szociális szakdolgozó kategóriában leget leadni egy-egy voksot. A jelöltek bemutatkozása,  kisfilmje itt érhető el.

 

"Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása" információs napok

2016-10-03

2016. október 19-én Miskolcon, október 21-én Budapesten szervez információs napokat az EFOP-1.4.3-16 – „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című felhíváshoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság.

A rendezvények célja, hogy segítséget nyújtson az EFOP-1.4.3-16 felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek, a szakmai, pénzügyi és adminisztratív feltételek értelmezésében. A rendezvényen bemutatásra kerül a felhívás célja, szakmai tartalma és elvárásai, a pénzügyi feltételek és a költségvetés, illetve egyéb hasznos információk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban.

Az online kitöltött jelentkezési lapot a felhívással kapcsolatos kérdésekkel együtt 2016. október 10. (hétfő) 14:00 óráig várják. Az információs nap helyszínének címét, illetve az előzetes részletes programtervet a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségekre küldik, közvetlenül a jelentkezőknek.

 

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.