Aktualitások

Megjelent az integrált gyermekprogramok felhívása

2016-04-22

Megjelent az „Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás. A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint, melyre 31 járás család-és gyermekjóléti központjának fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet 2016. június 15-től. A járások 350-500 millió forint támogatást kérhetnek a maximum 60 hónapig tartó projektjükre.

A pályázat tervezését, elkészítését és megvalósítását szakmai-módszertani kiemelt projekt kíséri, melynek tagjai a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, partnerei pedig a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Módosult a Szociális Munka Etikai Kódexe

2016-04-18

A Szociális Szakmai Szövetség 2016.04.15-i közgyűlésén módosította az Etikai Kódexet. Az elmúlt években sokat változott a szakmai törvényi szabályozása, és ebből fakadóan az elvárások a szociális szakemberek irányába valamint a kliens-szakember viszony is módosult. A változtatások másik fontos szempontja, hogy a családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás ügyek aspektusából is segítse a szociális szakemberek munkáját.

A játékhoz való jog

2016-02-17

Február 18-án A játékhoz való jog című műsor egy nem hagyományos cirkuszi előadói est lesz. A Ferencvárosi Művelési Központban tartott produkciókban nem a profi fellépőkön lesz a hangsúly, hanem azokon a fiatal cirkuszcsoportokon, akiket ez a hobbi kovácsolt egy csapatba, akiknek a cirkusz közösségi és egyéni élményeket, sikereket adott. Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, amely kontextusba ágyazza, valamint áttekinti a szociális cirkusz működését és eredményeit mind hazai, mind nemzetközi téren. Itt lehetőség nyílik a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett ifjúsági munkánkat mélyebben megérteni és átlátni a cirkuszi foglalkozások főbb hatásait, amik sokkal inkább a folyamat során, mint az előadás pillanatában jelentkeznek.

Gyermekesély – A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, 2014

2016-02-12

A KSH a gyermekvédelmi jelzőrendszerről készített tematikus kiadványt, Statisztikai tükröt. "Hazánkban csaknem 500 ezer gyermek él olyan alacsony jövedelmű családban, akiknek megélhetéséhez pénzbeli támogatásra van szükség. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben van 230 ezer saját családjában nevelkedő kiskorú és fiatal felnőtt. 131 ezer gyermek veszélyeztetett, fejlődésüket környezeti, magatartásbeli, egészségügyi vagy anyagi okok nehezítik. Sorsuk jobbítására, a gyermekek esélyeinek javítására a gyermekjólét és gyermekvédelem komplex rendszere kínál többféle beavatkozási lehetőséget annak érdekében, hogy ne kelljen szüleiktől, megszokott környezetükből kiszakítani és szakellátásba utalni, nevelőszülő vagy gyermekotthon gondozására bízni."

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

2016-01-26

Megjelent az Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (EFOP-1.4.1-15) című felhívás, mely a térségi és helyi gyerekprogramokat (EFOP-1.4.2, EFOP-1.4.3) segíti a továbbiakban. A projekt gazdája a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, partnerei pedig a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. Várjuk a további gyerekprogram felhívások megjelenését.

Hangos térkép az NRSZH oldalán

2015-12-30

Ügyfélfogadáshoz készült hangos térkép érhető el az NRSZH honlapján a vakok és gyengénlátók segítése céljából a  TIOP-3.2.2.-08/1-2008-0002 számú európai uniós projekt keretében. A projekt célja a komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése volt, melynek során 17 megyeszékhelyen valósult meg többek között a teljes körű akadálymentesítés az ingatlanfejlesztések eredményeként. A projekt záró kiadványa tartalmazza az ügyfelek fogadását biztosító legfontosabb információkat.

Közösségfejlesztési gyakorlatok

2015-12-28

Megjelent a Parola c. lap 4. száma, online elérhető tartalommal. A kiadványban részletesen beszámolnak az International Federation of Settlements and Neighborhood Centres (IFS), valamint az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület által Budapesten közösen rendezett Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus oldásában c. konferencia előadásairól, illetve bemutatják Párbeszéd a szolidáris szomszédságért, Közösségfejlesztés Újpalotán a Zsókavár lakónegyed szociális városrehabilitációs programjában c. újonnan megjelent kiadványt. Található még a lapban cikk a Gyerekesély program közösségi házairól Kecskés Éva tolmácsolásában.

Szociális szakmai kollégiumok alakultak

2015-12-20

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére megalakult hét szociális szakmai kollégium. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, mely támogatja az új módszertani és szakmafejlesztési rendszert, továbbá teret biztosít az együttműködés megvalósítására a szociális tárca és a szakma képviselői között.

Megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok

2015-12-08

A Magyar Közlöny 2015. december 08-i számában megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok:
380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról
381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról7
1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent a szociális és gyermekjóléti területen rég várt végrehajtási rendelet

2015-11-30

Az emberi erőforrások minisztere 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról nevű jogszabály rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.