Aktualitások

Hangos térkép az NRSZH oldalán

2015-12-30

Ügyfélfogadáshoz készült hangos térkép érhető el az NRSZH honlapján a vakok és gyengénlátók segítése céljából a  TIOP-3.2.2.-08/1-2008-0002 számú európai uniós projekt keretében. A projekt célja a komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése volt, melynek során 17 megyeszékhelyen valósult meg többek között a teljes körű akadálymentesítés az ingatlanfejlesztések eredményeként. A projekt záró kiadványa tartalmazza az ügyfelek fogadását biztosító legfontosabb információkat.

Közösségfejlesztési gyakorlatok

2015-12-28

Megjelent a Parola c. lap 4. száma, online elérhető tartalommal. A kiadványban részletesen beszámolnak az International Federation of Settlements and Neighborhood Centres (IFS), valamint az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület által Budapesten közösen rendezett Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus oldásában c. konferencia előadásairól, illetve bemutatják Párbeszéd a szolidáris szomszédságért, Közösségfejlesztés Újpalotán a Zsókavár lakónegyed szociális városrehabilitációs programjában c. újonnan megjelent kiadványt. Található még a lapban cikk a Gyerekesély program közösségi házairól Kecskés Éva tolmácsolásában.

Szociális szakmai kollégiumok alakultak

2015-12-20

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére megalakult hét szociális szakmai kollégium. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, mely támogatja az új módszertani és szakmafejlesztési rendszert, továbbá teret biztosít az együttműködés megvalósítására a szociális tárca és a szakma képviselői között.

Megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok

2015-12-08

A Magyar Közlöny 2015. december 08-i számában megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok:
380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról
381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról7
1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent a szociális és gyermekjóléti területen rég várt végrehajtási rendelet

2015-11-30

Az emberi erőforrások minisztere 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról nevű jogszabály rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Káló a cigánylegény

2015-09-11

A Kecskemét Film legújabb cigány meséje. A film Szécsi Magda meséjéből Orsós Teréz képeinek felhasználásával készült, zenéjét Oláh József és együttese, a Parno Graszt szerezte.

Ingyenes szupervízió és coach szolgáltatás

2015-09-01

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a gyermekeket segítő szolgáltatók, önkéntesek és döntéshozók támogatása érdekében, lehetőséget biztosít szupervízor és coach szolgáltatás igénybevételére az általa támogatott kistérségekben (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Bodrogközi, Encsi, Fehérgyarmati, Kadarkúti, Sellyei, Vásárosnaményi kistérségek) a TÁMOP 5.2.1-12/-2012-0001 kiemelt projekt keretében. 2015 szeptemberétől van mód ingyenes egyéni és csoportos szupervízió, eseti egyéni szupervízió és egyéni és csoportos coaching igénybevételére. A jelentkezéseket előzetesen 2015.09.10-ig várjuk a gyerekesely@maltai.hu címen.

Nemzeti Minimum koncert

2015-09-01

Gyerekház finanszírozás változása

2015-07-29

Az NRSZH tájékoztatója alapján a Biztos Kezdet Gyerekház továbbra is finanszírozási szerződés alapján fog támogatásban részesülni, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg (2016-ban 6.245.115 Ft). A Biztos Kezdet Gyerekházak a továbbiakban bejegyzés köteles szolgáltatássá válnak, ezért a fenntartónak 2016. február 1-jéig kérelmeznie kell a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.