Pályázatok

Digitális Esély, 2017

2017-08-04

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (FOF2017)

2017-08-04

 A pályázat célja a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szerveztek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi pályázati felhívása a tanyák, valamint tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására (TP-1-2017)

2017-08-04

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér kialakítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

Szülősegítő szolgáltatások támogatása (SZÜLŐ2017)

2017-06-08

A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

2017-05-26

A pályázat célja a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók számára a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére. A jármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás feladatellátáshoz. A számla kiállításának időpontjában a használt gépjármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet. 

Pályázati kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

2017-05-26

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely az érdekeltségnövelő támogatáson kívül más hazai vagy európai uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra és ingatlanra 5 éven belül támogatásban részesült. 

Határidő: 2017. június 23. 

Link: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/300-millio-forint-kozmuvelodesi-tamogatasra

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása (FOGREHAB2017)

2017-05-26

A pályázat célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén. 

Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása (EFOP-1.9.8-17)

2017-05-19

A felhívás célja az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekben a működés hatékonyabbá tétele az információáramlás elősegítésén, az új módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok hátterének megteremtésén keresztül. Részcél a fenti szervezetfejlesztés összehangolása a szociális szférában zajló átalakítási folyamattal, és a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző egyházi és civil szervezetek között kapcsolat teremtése.

A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása (EFOP-1.1.5-17)

2017-05-19

A pályázat célja olyan informatikai és infokommunikációs szolgáltatások ki-vagy továbbfejlesztése, amelyek segítik a fogyatékossággal élők mindennapjait, integrációját, önálló életviteli lehetőségeit, és ez által a segítéshez szükséges élőerő minimalizálása. 

Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése (EFOP-1.1.6-17)

2017-05-19

A felhívás célja, hogy javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő megváltozott munkaképességű (B1, C1 komplex minősítésű) személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei. A programban speciális kompetencia- és készségfejlesztést, képzési lehetőségeket biztosítanak a célcsoporttagok számára. Ezen kívül a tranzitfoglalkoztatás elősegítése is cél a B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező személyek számára. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.