Pályázatok

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016., NEA-UN-16-SZ

2015-12-24

Szövetségek, alapítványok, egyesületek pályázhatnak 2016.01.19-ig a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-MA-16-SZ

2015-12-24

Civil szervezetek szakmai programjaik támogatására pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 2016.01.18.-ig. Cél az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-TF-16-SZ

2015-12-24

Civil szervezetek szakmai programjuk támogatására pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 2016.01.18.-ig. Cél a nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek
területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-NO-16-SZ

2015-12-24

Emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatására lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2016.01.19.-ig. Cél a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Helyi foglalkoztatási együttműködések

2015-12-23

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

2015-12-18

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2015-12-18

Megjelent a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-15 kódszámú) felhívás. Célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

2015-12-17

Megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Nemzetközi, középiskolai ösztöndíj hátrányos helyzetű fiataloknak

2015-10-22

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux Alapítvány (www.veluxfoundation.dk; www.uwc.org) támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi középiskolákba:

1. állami gondozott, vagy
2. leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó, vagy
3. roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra.

A felhívás megtalálható honlapunkon (http://uwc.hu/velux), illetve csatolva is küldjük.
A jelentkezés első lépése a regisztráció: http://www.uwc.hu/app/velux

Felhívás Nemzetiségekért Díj jelölésre

2015-10-06

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2015. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére.
A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2015-ben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.
A 2015. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon 2015. október végéig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus alakban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu mélcímére. http://www.kormany.hu/hu

Következő12345678910111213Előző
Naptár

             

                                            

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.