Pályázatok

2017. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díj – Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért díj

2017-04-21

A "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjjal olyan Magyarországon élő, elismert nemzetiséghez tartozó személyeket, szervezeteket tüntetnek ki, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. 

A jelölést a felhíváshoz mellékelt adatlapon kell eljuttatni elektronikus és nyomtatott formában az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához. A jelölés határideje: 2017. április 25. 

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása (205108/107)

2017-04-21

A pályázat célja 2000 fő alatti magyarországi kistelepüléseken értékteremtő- értékmentő közösségfejlesztő programok támogatása. 

Idősbarát önkormányzat, 2017

2017-04-11

A díjazás célja a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítése.

Önkéntesség személyre szabva (EFOP-1.3.8-17)

2017-04-11

A felhívás témája fiatalok részére a középiskolai tanulmányok után fél-egy év tapasztalatgyűjtési lehetőség biztosítása önkéntességen keresztül, a pályaválasztás megalapozására. 

Bari shej - Nagylány – FátĂ máré (EFOP-1.4.4-17)

2017-04-11

A pályázat célja a roma lányok korai iskolaelhagyásának megakadályozása.

„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül (EFOP-3.11.1-17)

2017-04-11

A felhívás célja a korai iskolaelhagyás megakadályozása, az egyéni tanulási utakat támogató program kidolgozásán és megvalósításán keresztül. A program részcélja a szülők megszólítása; az intézményi kapacitásbővítés nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is bevonva;  az innovatív módszerek kidolgozása és terjesztése.

Iskolaközpontú helyi együttműködések (EFOP-1.3.9-17)

2017-04-11

A felhívás célja a vidéki kistelepüléses térségekben élő fiatalok számára közösségi, nem formális tanulási programok szervezése, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek összekapcsolása, és a családok bevonása. A tevékenységek fő színtere az iskola.

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása (EFOP-3.3.5-17)

2017-03-30

A pályázat célja tanítási szünetekben szervezett tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása 1-7. évfolyamos tanulók számára, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják. Egy, már kialakított kísérleti programra épül, amelynek megvalósítását a pályázók a gyakorlatban tesztelik. 

Jelentkezz Göllesz Viktor ösztöndíjra!

2017-03-30

Ösztöndíj lehetőség értelmi fogyatékkal élő fiatalok részére. A pályázat célja a magyarországi értelmi fogyatékkal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. 

Sportból a legtöbbet!

2017-03-30

A pályázat célja mindennapi testnevelésórához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.