Pályázatok

A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása (EFOP-1.1.5-17)

2017-05-19

A pályázat célja olyan informatikai és infokommunikációs szolgáltatások ki-vagy továbbfejlesztése, amelyek segítik a fogyatékossággal élők mindennapjait, integrációját, önálló életviteli lehetőségeit, és ez által a segítéshez szükséges élőerő minimalizálása. 

Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése (EFOP-1.1.6-17)

2017-05-19

A felhívás célja, hogy javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő megváltozott munkaképességű (B1, C1 komplex minősítésű) személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei. A programban speciális kompetencia- és készségfejlesztést, képzési lehetőségeket biztosítanak a célcsoporttagok számára. Ezen kívül a tranzitfoglalkoztatás elősegítése is cél a B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező személyek számára. 

Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése (EFOP-1.9.9-17)

2017-05-11

A felhívás célja a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése, ezen belül a zenei nevelés, kompetenciafejlesztés, mozgásfejlesztés területén. Ezen kívül cél a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutásának elősegítése. 

"Együtt egymásért"

2017-05-11

A pályázat célja a helyi közösségek és tagjaik támogatása az alábbi témakörökben:

  • egészséges életmódra nevelést népszerűsítő közösségi programok
  • szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek közösségi támogatása
  • környezetvédelem, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés

„Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek” (NEMZEDÉKEK-17)

2017-05-11

A pályázat célja olyan rendezvények, programok, kiállítások, kreatív akciók, modell értékű projektek megvalósítása, amelyek több hónapos programsorozatba ágyazottan, a fiatal korosztály bevonásával kínálnak kulturális, szabadidős programokat idősek számára. A cél a kistelepülésen élő idősek és tőlük távol élő fiatalabb családtagjaik kapcsolattartásának elmélyítése.

Erzsébet-táborok gyermekcsoportok részére, 2017.

2017-04-21

Megjelentek a tavaszi, illetve nyári Erzsébet-tábor pályázatok a családsegítő és gyermekvédelmi intézmények, illetve a köznevelési intézmények számára. A táborokban a pályázó intézmények által ellátott 1-11. osztályos tanulók vehetnek részt. A csoportos jelentkezést az intézmény adja be.

A „Tavaszi Igazolt Hiányzás” 2017. május 22. és 2017. június 14. között 3 napos üdülési lehetőség. A jelentkezési határidő 2017. május 2.

A nyári „ottalvós” Élménytáborokra, valamint a lakóhelyen megvalósuló napközi táborokra a pályázatok megjelenését követően 30 napig lehet pályázni.

Link: http://erzsebettaborok.hu/megjelentek-2017-es-erzsebet-taborok-palyazati-felhivasai/

(A pályázatok teljes szövege a regisztrációt követően érhető el.) 

2017. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díj – Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért díj

2017-04-21

A "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjjal olyan Magyarországon élő, elismert nemzetiséghez tartozó személyeket, szervezeteket tüntetnek ki, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. 

A jelölést a felhíváshoz mellékelt adatlapon kell eljuttatni elektronikus és nyomtatott formában az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához. A jelölés határideje: 2017. április 25. 

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása (205108/107)

2017-04-21

A pályázat célja 2000 fő alatti magyarországi kistelepüléseken értékteremtő- értékmentő közösségfejlesztő programok támogatása. 

Idősbarát önkormányzat, 2017

2017-04-11

A díjazás célja a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítése.

Önkéntesség személyre szabva (EFOP-1.3.8-17)

2017-04-11

A felhívás témája fiatalok részére a középiskolai tanulmányok után fél-egy év tapasztalatgyűjtési lehetőség biztosítása önkéntességen keresztül, a pályaválasztás megalapozására. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.