Pályázatok

Bari shej - Nagylány – FátĂ máré (EFOP-1.4.4-17)

2017-04-11

A pályázat célja a roma lányok korai iskolaelhagyásának megakadályozása.

„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül (EFOP-3.11.1-17)

2017-04-11

A felhívás célja a korai iskolaelhagyás megakadályozása, az egyéni tanulási utakat támogató program kidolgozásán és megvalósításán keresztül. A program részcélja a szülők megszólítása; az intézményi kapacitásbővítés nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is bevonva;  az innovatív módszerek kidolgozása és terjesztése.

Iskolaközpontú helyi együttműködések (EFOP-1.3.9-17)

2017-04-11

A felhívás célja a vidéki kistelepüléses térségekben élő fiatalok számára közösségi, nem formális tanulási programok szervezése, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek összekapcsolása, és a családok bevonása. A tevékenységek fő színtere az iskola.

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása (EFOP-3.3.5-17)

2017-03-30

A pályázat célja tanítási szünetekben szervezett tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása 1-7. évfolyamos tanulók számára, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják. Egy, már kialakított kísérleti programra épül, amelynek megvalósítását a pályázók a gyakorlatban tesztelik. 

Jelentkezz Göllesz Viktor ösztöndíjra!

2017-03-30

Ösztöndíj lehetőség értelmi fogyatékkal élő fiatalok részére. A pályázat célja a magyarországi értelmi fogyatékkal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. 

Sportból a legtöbbet!

2017-03-30

A pályázat célja mindennapi testnevelésórához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 

"Tudom, hogy van jogom! 2017"

2017-03-30

Ellátottjogi témájú kreatív pályázat szociális intézményben élőknek. 

Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program (EFOP-3.1.8-16)

2017-03-21

A felhívás  Magyarországon belüli, valamint választható jelleggel nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakításával fejleszti a tanulók kompetenciáit.

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása (EFOP-3.1.9-16)

2017-03-21

A konstrukció célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, a felsőoktatásba vezető út megerősítése, amely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. A projekt részcéljai a tanulók fejlesztése, a szülőkkel való együttműködés, illetve az iskola szemléletének formálása. 

Esélyteremtő programok megvalósítása (EFOP-1.2.12-17.)

2017-03-21

A felhívás célja a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi aktivitásuk és társadalmi kohéziójuk növelése, élménypedagógia eszközeivel fizikai aktivitásra épülő programok során. Iskolázottsági, egészségügyi, lakókörnyezeti, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolásának elősegítése. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.