Pályázatok

Iskolaközpontú helyi együttműködések (EFOP-1.3.9-17)

2017-04-11

A felhívás célja a vidéki kistelepüléses térségekben élő fiatalok számára közösségi, nem formális tanulási programok szervezése, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek összekapcsolása, és a családok bevonása. A tevékenységek fő színtere az iskola.

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása (EFOP-3.3.5-17)

2017-03-30

A pályázat célja tanítási szünetekben szervezett tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása 1-7. évfolyamos tanulók számára, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják. Egy, már kialakított kísérleti programra épül, amelynek megvalósítását a pályázók a gyakorlatban tesztelik. 

Jelentkezz Göllesz Viktor ösztöndíjra!

2017-03-30

Ösztöndíj lehetőség értelmi fogyatékkal élő fiatalok részére. A pályázat célja a magyarországi értelmi fogyatékkal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. 

Sportból a legtöbbet!

2017-03-30

A pályázat célja mindennapi testnevelésórához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 

"Tudom, hogy van jogom! 2017"

2017-03-30

Ellátottjogi témájú kreatív pályázat szociális intézményben élőknek. 

Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program (EFOP-3.1.8-16)

2017-03-21

A felhívás  Magyarországon belüli, valamint választható jelleggel nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakításával fejleszti a tanulók kompetenciáit.

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása (EFOP-3.1.9-16)

2017-03-21

A konstrukció célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, a felsőoktatásba vezető út megerősítése, amely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. A projekt részcéljai a tanulók fejlesztése, a szülőkkel való együttműködés, illetve az iskola szemléletének formálása. 

Esélyteremtő programok megvalósítása (EFOP-1.2.12-17.)

2017-03-21

A felhívás célja a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi aktivitásuk és társadalmi kohéziójuk növelése, élménypedagógia eszközeivel fizikai aktivitásra épülő programok során. Iskolázottsági, egészségügyi, lakókörnyezeti, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolásának elősegítése. 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16)

2017-03-21

A program célja a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városainak közigazgatási területén található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja (szolgáltatási pályázat). Ezek a területek az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megnevezésre kerültek.

Egybefüggő szegregált terület (szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%), szegregációval veszélyeztetett terület (a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő 30%, kisebb, mint 35%). A lakónépesség eléri az 50 főt. 

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A két kritériumnak együttesen (vagyis személyenként) szükséges teljesülnie.

 

Civil szervezetek infrastrukturális támogatása (NEA-IST-17)

2017-02-22

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, infrastrukturális erőforrások biztosításával. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.