Pályázatok

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása (GINOP-5.1.5-16)

2017-02-16

A program célja a NFSZ által megvalósított munkaerő-piaci programok kiegészítése civil és nonprofit szervezetek által nyújtott intenzív humánszolgáltatásokkal. Azokat szeretnék segíteni, akik speciális, hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak, felkészítést igényelnek, de a felkínált szolgáltatás révén el tudnak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-3.9.2.-16)

2017-01-24

A felhívás célja a területi különbségek, különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok mérséklése. Részcélja a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, elsősorban tanulási területen. A konstrukció hozzá kíván járulni a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, az országos programok helyi közösségre szabásához. Kiemelt figyelmet fordít a (hátrányos helyzetű) gyermekekre, fiatalokra, az ő hozzáférésükre az oktatáshoz, óvodához, fejlesztő programokhoz. 

Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)

2017-01-23

A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban található, 3000-20.000 fő közötti lakosságszámú településeken képessé tegyék az ott élő, onnan elszármazott, de visszatérni szándékozó, továbbá az oda költözni vágyó fiatalokat, hogy egzisztenciát teremtsenek, és családot alapítsanak. Ez lakhatási, foglalkoztatási programokon és ösztönzőkön keresztül valósul meg.  

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3.16.)

2017-01-23

A pályázat célja a helyi esélyegyenlőség javítása, a területi különbségek csökkentése. A program részcéljai a humán közszolgáltatások szakembereit ösztönző programok indítása; a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása; a helyi kisközösségek szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

Erzsébet üdülési pályázatok 2017/2018

2016-10-27

Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében meghirdetett üdülési pályázat fogyatékossággal élő személyek, nyugdíjas személyek és nagycsaládos pályázók részére. 

KÖSZ! Program 2016, Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítását támogató pályázat

2016-10-26

A pályázat célja a középiskolás diákoknak szóló Iskolai Közösségi Szolgálat elősegítése az által, hogy a fogadó szervezetek által nyújtható feltételeket javítja. 

Szociális tűzifa pályázat önkormányzatok részére

2016-09-19

Az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat a Belügyminisztériumnál. Az igényelhető mennyiség a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Határidő: 2016. szeptember 30.

Ösztöndíj a 2-3. osztályos, rossz körülmények között élő tehetséges gyerekeknek

2016-09-19

Tanulmányi ösztöndíj lehetőség rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű 2-3. osztályos gyermekek részére. Országosan 160 gyermek kerül kiválasztásra meghatározott településekről vagy azok környékéről (Dunakeszi, Esztergom, Fót, Gödöllő, Gyula, Gyöngyös, Hajdúsámson, Kiskunhalas, Levelek, Magyarmecske, Nagykanizsa, Pápa Sajószentpéter, Szeged, Veresegyház).

Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése

2016-07-20

A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza a tanuláshoz történő hozzáférés akadályainak csökkentésével, megszüntetésével.
További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának, iskolai eredményességének elősegítésével, valamint családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése. Beadási határidő 2016.08.19.

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Pályázat

2016-07-18

Pályázhat 1-3 fő, hátrányos helyzetű fiatal, akik a 2016/2017-es tanévben a Kárpátok régió magyarországi területén (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)  élnek és azon tanulók, akik a 2015/2016-os tanévben a régió bármely középiskolájában érettségi bizonyítványt szereztek, és a februári felvételi időszakban a régió bármelyik felsőoktatási intézményébe nappali tagozatra felvételiztek; valamint bármely, a régióban található felsőoktatási intézményének nappali tagozatos hallgatói, és akik elkötelezettek a térség problémáinak megoldása, és hosszú távú fenntartható fejlődésének biztosítása iránt; valamint felsőoktatási tanulmányaik elvégzése után a régióban kívánják szakmai tevékenységüket ellátni.

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.