Pályázatok

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása (GINOP-5.3.8-17)

2017-02-22

A program célja munkahelyi bölcsődék létrehozása és működtetése 5-7 fő gyermek ellátására. 8 gyermek akkor látható el, ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét. 

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében (EFOP-1.8.7-16)

2017-02-16

A program célja a fiatalok drogfogyasztásának, szenvedélybetegségének megelőzése. Ezt a célt szemléletformáló programokkal, célzott beavatkozásokkal, közösségi-szabadidős programokkal kívánják elérni. A szakemberek számára felkészítést tartanak a témában, illetve a különböző beavatkozásokat összehangolják.

Közös értékeink - sokszínű társadalom (EFOP-1.3.4-16)

2017-02-16

A program célja a roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, szervezeteinek fejlesztése, nemzetiségi nyelvhasználat elősegítése. A program emellett célul tűzi ki a kultúrák közötti párbeszéd erősítését, a kisebbségek hagyományainak bemutatásával, a társadalmi párbeszédet támogató programok megvalósításával. A projekt részcélja a cigány nyelvek ápolása és fejlesztése, a roma hagyományok megőrzése és átadása, a roma nemzetiség kulturális örökségének megismertetése és a különböző kultúrájú emberek kölcsönös elfogadásának segítése. Az előítélek csökkentése mellett a minőségi szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés segítése is a projekt célja. A projekt eredményeképpen létrejönnek rendszeresen és fenntarthatóan működő kulturális műhelyek a fenti célhoz kapcsolódóan. 

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása (GINOP-5.1.5-16)

2017-02-16

A program célja a NFSZ által megvalósított munkaerő-piaci programok kiegészítése civil és nonprofit szervezetek által nyújtott intenzív humánszolgáltatásokkal. Azokat szeretnék segíteni, akik speciális, hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak, felkészítést igényelnek, de a felkínált szolgáltatás révén el tudnak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-3.9.2.-16)

2017-01-24

A felhívás célja a területi különbségek, különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok mérséklése. Részcélja a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, elsősorban tanulási területen. A konstrukció hozzá kíván járulni a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, az országos programok helyi közösségre szabásához. Kiemelt figyelmet fordít a (hátrányos helyzetű) gyermekekre, fiatalokra, az ő hozzáférésükre az oktatáshoz, óvodához, fejlesztő programokhoz. 

Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)

2017-01-23

A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban található, 3000-20.000 fő közötti lakosságszámú településeken képessé tegyék az ott élő, onnan elszármazott, de visszatérni szándékozó, továbbá az oda költözni vágyó fiatalokat, hogy egzisztenciát teremtsenek, és családot alapítsanak. Ez lakhatási, foglalkoztatási programokon és ösztönzőkön keresztül valósul meg.  

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3.16.)

2017-01-23

A pályázat célja a helyi esélyegyenlőség javítása, a területi különbségek csökkentése. A program részcéljai a humán közszolgáltatások szakembereit ösztönző programok indítása; a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása; a helyi kisközösségek szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

Erzsébet üdülési pályázatok 2017/2018

2016-10-27

Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében meghirdetett üdülési pályázat fogyatékossággal élő személyek, nyugdíjas személyek és nagycsaládos pályázók részére. 

KÖSZ! Program 2016, Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítását támogató pályázat

2016-10-26

A pályázat célja a középiskolás diákoknak szóló Iskolai Közösségi Szolgálat elősegítése az által, hogy a fogadó szervezetek által nyújtható feltételeket javítja. 

Szociális tűzifa pályázat önkormányzatok részére

2016-09-19

Az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat a Belügyminisztériumnál. Az igényelhető mennyiség a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Határidő: 2016. szeptember 30.

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.