Pályázatok

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-NO-16-SZ

2015-12-24

Emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatására lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2016.01.19.-ig. Cél a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Helyi foglalkoztatási együttműködések

2015-12-23

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

2015-12-18

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges.

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2015-12-18

Megjelent a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-15 kódszámú) felhívás. Célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

2015-12-17

Megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Nemzetközi, középiskolai ösztöndíj hátrányos helyzetű fiataloknak

2015-10-22

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux Alapítvány (www.veluxfoundation.dk; www.uwc.org) támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi középiskolákba:

1. állami gondozott, vagy
2. leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó, vagy
3. roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra.

A felhívás megtalálható honlapunkon (http://uwc.hu/velux), illetve csatolva is küldjük.
A jelentkezés első lépése a regisztráció: http://www.uwc.hu/app/velux

Felhívás Nemzetiségekért Díj jelölésre

2015-10-06

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2015. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére.
A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2015-ben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.
A 2015. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon 2015. október végéig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus alakban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu mélcímére. http://www.kormany.hu/hu

„Digitális Esély 2015” szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása

2015-10-02

A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.

Kik pályázhatnak?
Magyarországon működő és nyilvántartott közhasznú szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, gyermekotthonok) – szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását segítő programjaikkal.

Miért érdemes pályázni?
A „Digitális Esély 2015” pályázaton összesen tízmillió forint érhető el, amely a tervek szerint tíz-tizenöt hazai közhasznú szervezet hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő munkáját támogatja.

Gyerekház fejlesztési pályázat

2015-08-31

A gyerekesély projektek hosszabbítása miatt fennmaradt Gyerekház források terhére 2015. augusztus 01- 2015. december 31. közötti időszakra kérhetnek kiegészítő támogatást a Gyerekházak fenntartói. Gyerekházanként kérhető max. 400e Ft eszközvásárlásra és 350e Ft szolgáltatásvásárlásra, azaz max. 750e Ft-al növelhetik éves keretüket a házak, ha beadják a pályázatot szeptember végéig. A felhívás az NRSZH oldalán elérhető
 

Pályázati kiírás roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

2015-04-21

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (pályázati azonosító ROM-RKT-15).
A pályázatot elektronikus úton, az NRSZH  címén elérhető pályázatkezelő rendszerén keresztül kell benyújtania, melybe az adatokat 2015. május 15-ig (24 óráig) lehet rögzíteni. Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely pályázatkezelő rendszerben véglegesítésre került. A pályázó a pályázatkezelő rendszerben való belépéséhez a Regisztráció menüpont alatt kérhet jogosultságot. A pályázati kiírás itt érhető el.

Következő1234567891011121314151617
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.