Pályázatok

„Victoria a gyermekekért” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány XV. pályázati felhívás a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

2017-09-19

A pályázat keretében az Alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII. (AUTMENTOR2017)

2017-09-19

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben. A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)kel napi szintű kapcsolatban van. Közvetlen cél az autizmussal elő gyermekek jobb ellátása, közvetett cél az intézmény működésének segítése. 

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

2017-08-31

Költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti településen önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

2017-08-17

A pályázat célja a kistelepülési önkormányzatok számára a kötelező feladatok ellátásához, fejlesztéshez költségvetési támogatás nyújtása.

Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)

2017-08-04

A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási körülmények biztonságának javítása olyan infrastrukturális eszközökkel, amelyek nem építési engedély kötelesek.  

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

2017-08-04

A KEKKH 2017.01.01-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhat.  

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017. (NEA-17-N)

2017-08-04

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.  

Digitális Esély, 2017

2017-08-04

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (FOF2017)

2017-08-04

 A pályázat célja a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szerveztek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi pályázati felhívása a tanyák, valamint tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására (TP-1-2017)

2017-08-04

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér kialakítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

Következő123456789101112Előző
Naptár

             

                                            

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.