Pályázatok

„VICTORIA A GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány XVI. pályázati felhívás a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

2018-02-08

 Gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű (köztük fogyatékossággal élő) gyermekeket segítő intézmények részére támogatás a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló, vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására. 

ÉRTE-m TE-tted Díj 2018

2018-02-08

Diákok, tanítványok jelölhetik azokat a mentor tanáraikat, nevelőiket a díjazásra, akiknek sokat köszönhetnek.

Esély 2018 – a legjobb esélyegyenlőségi programot keressük (EP2018)

2018-02-08

A fogyatékos emberek társadalmi integrációját, megbecsülését növelő programok támogatása, tárgyi eszközök beszerzésén keresztül.

Hol vannak a roma hősök? Pályázati felhívásos roma előadóművészek és írók számára

2018-02-08

A pályázat célja megmutatni a roma előadóművészet értékeit, valamint a világ roma közösségeinek életébe betekintést nyújtani példamutató, személyes történeteken keresztül. A Független Színház Magyarország nemzetközi alkotói pályázatára roma alkotók által létrehozott, 30-90 perces színpadi produkciókat várnak, amelyek legfeljebb két fő előadó részvételével valósulnak meg. Olyan történetmesélő előadásokat – illetve előadások alapjául szolgáló írásos műveket – keresnek, amelyek a roma emberek közösségi életét, kihívásait, és aktív szerepvállalásukat mutatják be. A nyertes pályaműveket Budapesten előadják. 

Határidő: 2018.02.28.

Greenlight pályázati támogatások

2018-02-02

Határidő: 2018.08.31.

Összefoglaló: A TEES Technológia az Esélyegyenlőségért Nonprofit Kft pályázatot hirdet 100% vissza nem térítendő digitális eszközökre és szolgáltatásokra. Cél a társadalom digitalizációja, állampolgárok és szervezetek digitális megjelenésének a támogatása és technológiák népszerűsítése és eszközökhöz juttatása.

Civil szervezetek projektjei

2018-02-02

Határidő: 2019.03.01.

Összefoglaló: A pályázattípusban elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást. A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

Milyen projekteket támogat?

  • a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
  • a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
  • az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek

Tehát elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.

Örökség Serleg

2018-02-02

Határidő: 2018.11.01.

Összefoglaló: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése. 

Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át. Pályázat formája kötetlen. A döntés és értesítés: az alapítvány kuratóriuma 2018. december 1-ig hozza meg döntését, melyről a pályázókat értesíti. 

Ugródeszka program 2018

2018-01-19

Társadalmi vállalkozásfejlesztő program olyan non-profit szerveztek vagy informális csapatok részére, akik mélyszegénységben élő közösségeket segítenek, kiforrott vállalkozási ötletük van és azt szeretnék beindítani, vagy egy már működő társadalmi vállalkozást megszilárdítani és növekedési pályára állítani. Olyan szervezeteket keresnek, amelyek elkötelezettek a piaci orientáció és a hosszú távú fenntarthatóság iránt is. 

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás (OS2018)

2018-01-19

A pályázat célja a FECSKE (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás) modellprogram kiterjesztése, és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása (FOGLALKOZTATÁS2018)

2018-01-19

A pályázat célja a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén. Közvetlen cél a már évek óta sikeres alprogramok további működtetésének és fejlesztésének biztosítása. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.