Pályázatok

Sportból a legtöbbet!

2017-03-30

A pályázat célja mindennapi testnevelésórához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 

"Tudom, hogy van jogom! 2017"

2017-03-30

Ellátottjogi témájú kreatív pályázat szociális intézményben élőknek. 

Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program (EFOP-3.1.8-16)

2017-03-21

A felhívás  Magyarországon belüli, valamint választható jelleggel nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakításával fejleszti a tanulók kompetenciáit.

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása (EFOP-3.1.9-16)

2017-03-21

A konstrukció célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, a felsőoktatásba vezető út megerősítése, amely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. A projekt részcéljai a tanulók fejlesztése, a szülőkkel való együttműködés, illetve az iskola szemléletének formálása. 

Esélyteremtő programok megvalósítása (EFOP-1.2.12-17.)

2017-03-21

A felhívás célja a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi aktivitásuk és társadalmi kohéziójuk növelése, élménypedagógia eszközeivel fizikai aktivitásra épülő programok során. Iskolázottsági, egészségügyi, lakókörnyezeti, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolásának elősegítése. 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16)

2017-03-21

A program célja a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városainak közigazgatási területén található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja (szolgáltatási pályázat). Ezek a területek az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megnevezésre kerültek.

Egybefüggő szegregált terület (szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%), szegregációval veszélyeztetett terület (a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő 30%, kisebb, mint 35%). A lakónépesség eléri az 50 főt. 

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A két kritériumnak együttesen (vagyis személyenként) szükséges teljesülnie.

 

Civil szervezetek infrastrukturális támogatása (NEA-IST-17)

2017-02-22

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, infrastrukturális erőforrások biztosításával. 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-16)

2017-02-22

Felhívás célja a nappali szociális szolgáltatások, valamint a család-és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése, férőhely bővítése. Az alábbi szolgáltatásokról van szó: étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ. 

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása (GINOP-5.3.8-17)

2017-02-22

A program célja munkahelyi bölcsődék létrehozása és működtetése 5-7 fő gyermek ellátására. 8 gyermek akkor látható el, ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét. 

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében (EFOP-1.8.7-16)

2017-02-16

A program célja a fiatalok drogfogyasztásának, szenvedélybetegségének megelőzése. Ezt a célt szemléletformáló programokkal, célzott beavatkozásokkal, közösségi-szabadidős programokkal kívánják elérni. A szakemberek számára felkészítést tartanak a témában, illetve a különböző beavatkozásokat összehangolják.

Következő12345678910111213Előző
Naptár

             

                                            

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.