Pályázatok

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása (205118/112)

2017-11-07

A pályázat célja színházi vendégjátékok (elsősorban nemzeti vagy kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek előadásai) megvalósulása a magyarországi, minősített színházművészeti szervezettel nem rendelkező településeken működő közművelődési intézményekben. 

Pályázati felhívás szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-17-A/B/C)

2017-11-07

A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség. A támogatás kiterjed a kezelés-ellátásba kerülést elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek továbbképzésének biztosítását.

Pályázati felhívás a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására (KAB-KEF-17-A/B/C)

2017-11-07

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat. A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért!

2017-11-07

A pályázat célja az óvodába járó, hátrányos helyzetű, 5 éves (nagycsoportos) tehetséges gyermekek tehetséggondozásához az óvodapedagógus számára ösztöndíjat biztosítanak. 

Nemzetiségi támogatások

2017-10-10

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül  a Magyarországon élő nemzetiségek részére írt ki pályázatokat:

  •  A nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-18) 
  • A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-18)
  • A Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. év költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-18) 
  • Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-18)

A benyújtási határidő egységesen 2017. október 30.

 

Pályázati felhívás szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

2017-10-02

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a 2017. évre finanszírozási szerződéssel rendelkező alacsonyküszöbű szenvedélybeteg ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók számára.

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése (EFOP-5.2.4-17)

2017-10-02

A felhívás célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások adaptálásával járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja továbbá olyan kezdeményezések támogatása, aminek során kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációját (adaptációs kísérlet) próbálhatják ki a társadalmi ellátórendszerek különböző területein: a családokat érintő szolgáltatások, az egészségügy, az egész életen át tartó tanulás, a szociális és gyermekvédelmi terület, a köznevelés és a társadalmi felzárkózás és befogadás területén.  A megvalósítást monitoring rendszerrel kell követni. Az eredményes megvalósítás érdekében helyi és/vagy szakmai együttműködéseket kell létrehozni. 

Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot) (EFOP-5.2.1-17)

2017-09-19

A pályázat célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és kipróbálásával (pilot) járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja új innovatív kezdeményezések kipróbálásának támogatása a társadalmi ellátórendszerek különböző területein. A kezdeményezések a családokat és fiatalokat érintő szolgáltatások, az egészség megőrzése, az egész életen át tartó tanulás, a szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét, a köznevelés és a társadalmi felzárkózás és befogadás területét kell, hogy célozzák. 

Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok (EFOP-5.2.3.-17)

2017-09-19

A konstrukció az óvodák közötti önfejlesztő, innovatív hálózatok kialakulását támogatja, amely segíti az esélyteremtő, felzárkóztató programok összehangolását. A cél a 3 éves kortól kötelező óvodába járás támogatása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése. 

Felhívás Nemzetiségekért Díjra jelölésre

2017-09-19

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2017. évi Nemzetiségekért Díjra történő jelölésre. A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.

Határidő: 2017.október 10. 

Link: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felhivas-nemzetisegekert-dijra-jelolesre

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.