Pályázatok

SozialMarie – Prize for social innovation

2017-11-22

Társadalmi kihívásokra érkező innovatív megoldások gyakorlati megoldások díjazása.

MESTER-M Díj

2017-11-22

A MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei.

Kincses Kultúróvoda 2018

2017-11-07

A pályázat célja az óvodák és a kulturális intézmények együttműködésének erősítése, a „Kincses Kultúróvoda 2018” cím adományozásával.

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása (205118/112)

2017-11-07

A pályázat célja színházi vendégjátékok (elsősorban nemzeti vagy kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek előadásai) megvalósulása a magyarországi, minősített színházművészeti szervezettel nem rendelkező településeken működő közművelődési intézményekben. 

Pályázati felhívás szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-17-A/B/C)

2017-11-07

A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség. A támogatás kiterjed a kezelés-ellátásba kerülést elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek továbbképzésének biztosítását.

Pályázati felhívás a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására (KAB-KEF-17-A/B/C)

2017-11-07

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat. A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért!

2017-11-07

A pályázat célja az óvodába járó, hátrányos helyzetű, 5 éves (nagycsoportos) tehetséges gyermekek tehetséggondozásához az óvodapedagógus számára ösztöndíjat biztosítanak. 

Nemzetiségi támogatások

2017-10-10

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül  a Magyarországon élő nemzetiségek részére írt ki pályázatokat:

  •  A nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-18) 
  • A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-18)
  • A Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. év költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-18) 
  • Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-18)

A benyújtási határidő egységesen 2017. október 30.

 

Pályázati felhívás szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

2017-10-02

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a 2017. évre finanszírozási szerződéssel rendelkező alacsonyküszöbű szenvedélybeteg ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók számára.

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése (EFOP-5.2.4-17)

2017-10-02

A felhívás célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások adaptálásával járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja továbbá olyan kezdeményezések támogatása, aminek során kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációját (adaptációs kísérlet) próbálhatják ki a társadalmi ellátórendszerek különböző területein: a családokat érintő szolgáltatások, az egészségügy, az egész életen át tartó tanulás, a szociális és gyermekvédelmi terület, a köznevelés és a társadalmi felzárkózás és befogadás területén.  A megvalósítást monitoring rendszerrel kell követni. Az eredményes megvalósítás érdekében helyi és/vagy szakmai együttműködéseket kell létrehozni. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.