EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása 2018.12.18.-i módosítás alapján

 

A felhívás a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek támogatását célozza. Ennek érdekében támogat olyan projekteket, melyek hozzájárulnak a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez a gyerekes családok szempontjából hátrányokkal küzdő településeken.

A Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport vonatkozásában a koragyerekkori esélyteremtés támogatásához óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára, a Kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport vonatkozásában a gyermekek életkori igényeihez illeszkedően az integráció és esélyteremtés erősítése érdekében minden gyerek korcsoportot, valamint a 25 év alatti fiatalokat elérő „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások biztosításához.

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján. A továbbiakban a „Jó kis hely” programokra vonatkozó elemeket összegezzük, mivel ezek tartoznak Szeretetszolgálathoz. A Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai támogatása a kiemelt programbeli partnerünk, az SZGYF feladatkörébe tartozik.

A Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. A projektek keretében váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják. „Jó kis hely” esetében: 25 év alatti gyermekek és fiatalok korcsoportjai, 3 év alattiak, óvodások elsősorban óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.

A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.

Várható kérelmek száma a 1000 lakos alatti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező, nem csökkenő gyermekszámú települések esetén legalább 80 db („Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan).

 

A programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP-1.4.2-16 és EFOP-1.4.3-16 konstrukcióban valósul meg, míg az EFOP-2.1.2-16 kódszámú projekt célja a támogatott településeken a fent nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásának biztosítása.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.