Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

Projektazonosító szám: EFOP-1.4.1-15-2016-00001

Kedvezményezett: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Konzorciumi tagok: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) konzorciumvezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSz), Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK).

A projekt megvalósítási ideje: 2016. április 01. – 2023. szeptember 30.

A szerződött támogatás összege: 2.185.030.285 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Gyerekesély program a járásokban

A Gyerekesély Program (röviden GYEP) hosszú távú célja - a 25 éves, generációs tervezésű „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia és a 10 évre tervezett Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia I. és II. prioritásaival összhangban -, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek életesélyei növekedjenek, közelítsenek az elfogadható átlaghoz, törjön meg a gyerekszegénység generációs átöröklődésének rossz folyamata, figyelemmel a gyerekek mindenek felett álló érdekére.

A GYEP tehát a gyerekszegénység enyhítését és újratermelődésének megállítását célozza, hiszen a gyermekkori szegénység az érintetteknek mind a jelenlegi életlehetőségeit, mind jövőbeni életesélyeit korlátozza. Ennek érdekében a családok, a helyi közösség, valamint a velük foglalkozó állami és civil szervezetek összefogására van szükség.

A program a gyermekeket hátrányaikat kompenzáló szolgáltatásokhoz juttatja, illetve támogatja a velük foglalkozó szakemberek együttműködését. A járási, illetve települési gyerekesély programokra („Integrált térségi gyermekprogramok”) az ország 31 leghátrányosabb helyzetű járásai, és ezekben található kistelepülések 2016-ban pályázhattak. A 2022-ig tartó helyi projektek kidolgozását, megvalósítását egy segítő, mentoráló kiemelt program kíséri, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (konzorcium vezető), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Magyar Tudományos Akadémia konzorciuma valósít meg.

 

A járási gyerekesély programokat kísérő kiemelt projekt

Az „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt a gyermekszegénységet kiváltó okok negatív hatását hivatott csökkenteni azáltal, hogy a helyi/térségi gyerekesély projektek számára szakmai és gyakorlati módszertani támogatást nyújt. Továbbá elősegíti a helyi projektek által vállalt tevékenységeket összehangolását, és arra ösztönzi a döntéshozókat és szakembereket, hogy a szükségletekre leginkább reagáló fejlesztések valósuljanak meg az adott településeken.

 

A program célcsoportja és a programmal érintettek száma

A projekt elsődleges célcsoportját a helyi szakemberek (a szociális, gyermekjóléti, köznevelési, közösségfejlesztési területen dolgozó kollégák), másodlagos célcsoportját pedig a célterületeken élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok alkotják. A program 31 járásban, összesen 725 településen valósul meg, ahol több mint 900.000 ember él, közülük csaknem 200.000 gyermek.

 

Kísért projektek

A kiemelt program négy, szintén az Európai Unió által támogatott program és az azokat megvalósító szervezetek szakmai-módszertani támogatását biztosítja. A kísért projektek a következők:

EFOP-1.4.2-16 – „Integrált térségi gyermekprogramok”,

EFOP-1.4.3-16 – „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása”,

EFOP-1.5.1-17 – „Végtelen Lehetőség – Kísérleti program, a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében”,

EFOP-2.1.2-16 – „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”.

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.