Az MMSz tevékenységei a kiemelt programban

A projekt élettartama alatt az MMSz elsődleges feladata a helyi projektek integratív szemléletű szakmai előkészítésének támogatása, gyakorlatorientált szakmai-módszertani támogatás nyújtása, a módszertani háttér és tudástár kialakítása, működtetése, valamint a közösségi tervezés, közösségfejlesztés módszereinek alkalmazása, megszilárdítása.

Fontos feladata továbbá a szakemberek mentálhigiénés támogatása, a folyamattámogatás és szakmai koordináció biztosítása a helyi projektek számára. Emellett az MMSz helyi, regionális és országos szakmai rendezvényeket, workshopokat szervez, valamint hosszú távon működteti a projekt során létrejött helyi szakmai és közösségi hálózatokat, támogatja a szakmai együttműködéseket.

 

Az MMSz tevékenysége a járási gyerekesély projektek kísérése során 2018-ban

Munkatársaink 2018-ban tovább folytatták a járási gyerekesély programokkal megkezdett munkát. Támogatták a döntéshozókat és szakembereket a projekttevékenységek előkészítésében, tervezésében, valamint részt vettek az igények felmérésében. Tavaly összesen 612 ilyen jellegű találkozó történt.

Kollégáink 121 alkalommal tartottak találkozókat a közösségi- és közösségfejlesztési minták, jó gyakorlatok átadása érdekében. Ennek eredményeként jelentős szakmai együttműködések alakultak ki, a járásokban dolgozó kollégák számítanak munkatársaink véleményére, segítségére mindennapi munkájuk során is.

A már elindult járási pályázatok tevékenységeit munkatársaink figyelemmel kísérték, szakmai-módszertani és gyakorlatorientált tanácsokkal látták el a megvalósítókat. Összesen 280 ilyen találkozót valósult meg a tavalyi év során.

Igyekeztek elősegíteni a helyi együttműködéseket rendezvények, munkacsoportok, tapasztalatcserék szervezésével, összesen 522 alkalommal.

Továbbvittük Mozgó Játszótér szolgáltatásunkat is, melynek keretében hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak szervezünk játékfoglalkozásokat a szolgáltatáshiányos településeken. A vidám pillanatok mellett a játék a diagnózisállítás eszköze is: a kötetlen légkörben munkatársaink megismerhetik, megfigyelhetik a településen élő gyermekeket és környezetüket. A 2018-ban összesen 639 alkalommal tartottak Mozgó Játszótér foglalkozást kollégáink, közel 19 ezer résztvevővel.

2018-ban elkezdtük a „Jó kis hely” közösségi házak munkatársainak képzését, összesen 102 fő tett sikeres vizsgát a 40 órás „Érzékenyítő tréning Jelenlét módszertannal” című képzésen.

 

Jó kis hely projektek szakmai-módszertani kísérése

Az MMSZ az EFOP 1.4.3 pályázatban nyertes Jó kis hely szolgáltatóknak nyújt szakmai-módszertani támogatást. A hivatalos nyilvántartás szerint 50 db nyertes „Jó kis hely” pályázat kapott lehetőséget az indulásra. Eddig 32 esetben kezdték meg a működést a nyertesek (többen nem éltek a lehetőséggel). A mentorált projektek Magyarország 3 régiójának (Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) 15 járásában valósulnak meg. A Jó Kis Helyeket 13 munkatársunk mentorálja. Munkatársaink a kísért Jó Kis Helyek szakmai-módszertani folyamattámogatását havi egy látogatással és a köztes időben igény szerinti kapcsolattartással biztosítják.

 

A Végtelen lehetőség projekt és kísérése

A járási gyerekesély projekteket kísérő kiemelt projekt 2018 decemberében összeolvadt a „Végtelen lehetőség” elnevezésű 5 járási projektet kísérő - korábbi - kiemelt projekttel. Ezt követően a három tagból álló konzorcium egy projekt keretében kíséri a 31 járás gyerekesély programjait és az 5 partnerszervezet által megvalósított „Végtelen lehetőség” projekteket. Utóbbi projektek a 31 leghátrányosabb helyzetű járás közül az 5 legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járásban (Cigánd, Sellye, Gönc, Baktalórántháza, Kunhegyes), öt karitatív szervezet – a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tevékenységével valósítanak meg modellprogramot. A modellprogram célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése, valamint egy, a tapasztalatok alapján elkészített módszertani és javaslat csomag összeállítása. E módszertani csomag célja, hogy miként lehet a modellezett Jelenlét típusú tevékenységeket, módszereket beépíteni az ellátórendszerbe (a szolgáltatásokba), valamint a szakmai képzésekbe. A kísérő kiemelt projekt feladata, hogy az öt szervezet szakmai és módszertani támogatásával lehetővé tegye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Jelenlét programjának helyi igényekhez illesztett megvalósítását az érintett járásokban.

 

Az MMSz tevékenysége a „Végtelen lehetőség” projektek kísérése során 2018-ban

Megkezdődött és folyamatosan zajlik az EFOP-1.5.1-17 (Végtelen lehetőség) projektek megvalósítóinak mentorálása, ennek keretében az előkészítés támogatása, a tervezett tevékenységek módszertani kísérése, találkozókon visszajelzések adása (kb. 30 helyszíni látogatás az érintett járásokban).

A felkészítő műhelymunka keretében - a „Végtelen lehetőség” projektek megvalósítását segítő két, többnapos szakmai konzultáció került megrendezésre 2018 májusban és júniusban. Mind a telepi munkát, mind a játszó rendezvényeket segítő konzultáció 3-3 elméleti napot és 1-1 nap terepmunkát tartalmazott. A helyi szintű Jelenlét program megvalósítására, a diagnózis elkészítésére felkészítő módszertani műhelymunka a „Diagnózis műhely” keretében 2018. szeptemberében valósult meg. Az MMSZ Jelenlét módszertanának járási szintre történő továbbfejlesztése, tananyag- és módszertanfejlesztés keretében megkezdődött a Diagnózis módszertan szakmai összegzése, továbbfejlesztése.

Ebben az időszakban megkezdődött az Országos szakmai team-ek működtetése a megvalósító szervezetek képviselői számára, összesen 8 alkalommal 2018-ban. Havi rendszerességgel, - szükség esetén ennél sűrűbben - került megrendezésre a megvalósító partnerszervezetek felsővezetői részvételével a Végtelen lehetőség vezetői találkozó.

Két alkalommal szerveztünk Jelenlét típusú programok járási szintű továbbfejlesztését elősegítő tapasztalatcseréket az MMSz által kiválasztott intézményekben, területeken, programokban.

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.