Közös terek, közösségi találkozások biztonságossá tétele

 

Maszkok biztosítása a Jelenlét Pontra betérőknek 

Gönci Járás – Boldogkőújfalu, Vizsoly / Végtelen lehetőség

Sok esetben tapasztaljuk, hogy szájmaszk nélkül érkeznek a Jelenlét Pontokra az ügyfelek. Varróklub foglalkozás keretein belül tavasszal közel 300 maszkot varrtak meg a kollégáink, amiket aztán a helyi lakosok között szétosztottunk, családonként kettő – négy szájmaszkot biztosítottunk így. Most is fogunk majd szájmaszkokat varrni, ezek ezúttal is kiosztásra kerülnek majd. Elindultak már a varrás foglalkozások, de ezeken a foglalkozásokon most a helyiek is részt vesznek, így saját maguk készíthetik el ezeket a szájmaszkokat. A cél az, hogy annyi maszk készüljön, hogy a tavaszihoz hasonlóan a szegregátumban ismét minden családnak jusson belőle.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Horváth Teréz - szakmai vezető horvath.terez@segelyszervezet.hu

 

Jelenlét Pontokon foglalkozások megtartása

Sellyei Járás – Kisszentmárton, Téseny / Végtelen lehetőség

A Katolikus Karitász protokollja szerint a Jelenlét Pontokon egyszerre maximum hét gyerek lehet jelen, ott legfeljebb egyszerre 10 fő tartózkodhat a személyzettel együtt. A hozzánk betérő gyerekeknek a tantárgyi felkészülésben segítünk, illetve a projektben foglalkoztatott fejlesztő szakembereink is ott tudnak velük foglalkozni.

Sikerült kialakítani egy rendszert arra, hogy melyik napon melyik gyerekek jöjjenek. Mivel egy napon egyszerre csak hét gyerek jöhet be, ezért kialakítottunk egy rendszert, hogy melyik napokon, melyik gyerekek azok, akik a Jelenlét Pontokon tartózkodhatnak. Vannak azonban olyan gyerekek, akikkel kapcsolatban a fejlesztő pedagógus jelezte: jó lenne, ha minden nap foglalkozhatna velük, mert olyan mértékű a lemaradásuk. Ők elsőbbséget élvezve minden nap a Jelenlét Pontokon tartózkodhatnak, őket ott a tanulmányi felzárkózásban a kollégák segítik.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan.

Kapcsolat: Dr. Boros Julianna - szakmai vezető boros.julianna@gmail.com Kisszentmártoni Jelenlét Pont, Tésenyi Jelenlét Pont

 

Közösségi ház, Kamasztanya működése online és személyes formában

Ózdi járás / Gyerekesély program

Az ózdi Közösségi ház, Kamasztanya a tavaszi időszakban időszakosan bezárásra került. A tapasztalat az volt, hogy a gyerekek tanulás helyett az utcán csavarogtak éhesen, így erre mindenképpen reagálni kellett, hogy a gyerekeket továbbra is „ernyő” alatt tartsuk. A Covid-19 okozta helyzetre reagálva találtuk ki a következő megoldásokat, melyekkel a gyerekeket, fiatalokat továbbra is meg tudtuk tartani, sőt a tavaszi hullámot követően a látogatottságunk is jelentősen megugrott.

A tavaszi hullám során a fő cél a gyerekek tanulásának segítése volt az online oktatás idején, valamint szükség esetén szendvics-csomaggal való ellátásukat biztosítottuk, amelyért a közösségi házba lehetett bejönni. A személyes családi megkeresések során a kollégák csomagot is vittek szükség szerint (például tisztítószert, élelmiszert a MÁLTA segítségével), amihez szendvics csomagot is készítettek a gyerekeknek. Ahol szükséges volt, a tananyagot papír alapon juttatták el a kollégák a gyerekekhez, valamint a tanulást az online felületünkön feladatok közzétételével segítettük. Ezeket a feladatokat visszaküldéses formában oldottuk meg, és a hibátlan, vagy legjobb eredményt elérők díjazásban részesültek, melyet a ház újra nyitásakor vehettek át a gyerekek. A gyerekekkel online (facebook) formában folyamatos a kapcsolattartás. Mivel a gyerekek folyton a Facebook felületen „lógnak”, így az volt a legkézenfekvőbb elérési mód, hogy létrehoztunk két Facebook oldalt - külön a közösségi háznak (https://www.facebook.com/kozossegihaz.ozd) és külön a kamasztanyának (https://www.facebook.com/California-Di%C3%A1k-Klub-144968392366433). Ezeken keresztül a gyerekek tevékenységeit, megnyilvánulásait is folyamatosan szemmel tudjuk tartani és gond esetén rögtön tudunk reagálni. A két online felületen kb. 100 gyereket, fiatalt tudunk elérni.

Jelenleg, az őszi hullámban nem zártunk be teljesen, folyamatosan működünk, csökkentett látogatói létszámmal. Amennyiben sok gyerek szeretne az adott napon jönni, úgy idősávokra osztjuk a gyerekeket, egyszerre legfeljebb 10-en lehetnek biztonsággal a házban. Nem szeretnénk, hogy az úton csatangoljanak a hidegben éhesen. A családok személyes látogatásához személygépkocsira van szükségünk, valamint sajnos a munkaerőhiány is gondot jelent, de ezeket megoldjuk projekten belül. Szoros kapcsolatban állunk az érintett iskolákkal, a MÁLTAI Szeretetszolgálat helyi, GYEP-ben érintett kollégájával és a Gyermekjóléti Szolgálattal.

Jellemzők: online és személyes formában működő tevékenység / folyamatos 2020 tavaszától kezdődően aktuális vírushelyzethez igazodva 

Kapcsolat: Dr. Almásiné Laurencsik Angelika - szakmai koordinátor, +36/30-443-8921, ala.ozdigyep@gmail.com 

 

Gyerekesély Bizottsági ülések online megtartása

Ózdi járás / Gyerekesély program

A COVID-19 miatt személyes jelenlétű GYEB ülés nem volt megtartható, ezért a GYEB ülést kénytelenek voltunk valahogyan online formában megoldani, különös tekintettel arra, hogy a megkezdett egészségügyi szűrések vonatkozásában olyan döntéseket kellett hozni, amelyek a GYEB hatáskörébe tartoznak. Így a Google-Gmail alkalmazás segítségével kiküldtük az online meghívókat a jelenleg 11 aktív GYEB tagnak és 3 külső meghívottnak (MÁLTA, TEF, projekt szakmai koordinátor) és az ülést 2020.12.09-én sikeresen megtartottuk az előzőekben említett  online felületen.  A 11 tagból és a 3 meghívottból 8 GYEB tag és 3 fő meghívott csatlakozott az üléshez, így  az ülés határozatképes volt. A szükséges döntéseket meghoztuk, amelyek elengedhetetlen voltak az „Egészségügyi szűrések” programelem vonatkozásában. 

Technikai bizonytalanság volt, hiszen a projekten belül egyikünk sem informatikus, de saját hatáskörben végül sikerült megoldani a felmerülő problémákat. Először azt sem tudtuk milyen felületen lehet megoldani egy ilyen ülést és egyáltalán, hogyan lehet ezt megvalósítani. Az egyik szakmai koordinátor fia informatikai fejlesztőmérnök Norvégiában, így az ő segítségével és irányításával sikerült ezt a problémát egy kis online oktatást követően megoldani. Fontos egy ilyen online ülés szervezésekor és lebonyolításakor a technikai szabályokat már a meghívóban, de az ülés megkezdése előtt mindenképpen meghatározni a résztvevőkkel (például mikrofon ki- be kapcsolása, használata, hozzászólások jelzése üzenetben vagy  - amennyiben a kamerák bekapcsolt állapotban vannak - kézfelnyújtással jelezni, mert ha sokan szeretnének egyszerre beszélni, a rendszer "összegerjed" és ez problémát okoz a kommunikációban. Célszerű annak a meghívókat kiküldeni, aki majd az online ülést is vezeti, mert az látja valamennyi résztvevő bejelentkezését egyidejűleg, így ő tudja az ülést moderálni, vezetni. Az ülés során célszerű legalább 2 résztvevőnek is fotókat készíteni a képernyőről, mert az esemény dokumentálása így megoldható.  A jegyzőkönyvben célszerű online ülés esetén a résztvevőket név szerint is rögzíteni, mivel annak egyeznie kell a később aláírt jelenléti ívvel és a fotódokumentációval. Különösebb probléma nincs az ilyen ülés megtartásával eltekintve az első alkalom izgalmától.

Jellemzők: online formában működő tevékenység / 2020 decemberétől kezdődően

Kapcsolat: Dr. Almásiné Laurencsik Angelika - szakmai koordinátor, +36/30-443-8921, ala.ozdigyep@gmail.com 

 

A helyi lakosok munkához jutásának segítése a járványhelyzetben

Cigándi Járás – Bodroghalom, Ricse / Végtelen lehetőség

A projektünk egyik szolgáltatása a Bokréta program, amelynek keretében komplex módon biztosítjuk az abban résztvevőknek az állásinterjú folyamatára való felkészítést. Ennek keretében egy tréning zajlik le, amelyben egy állásinterjú helyzete kerül modellezésre, továbbá segítséget nyújtunk az ügyfelek önéletrajzának elkészítéséhez is. A programnak ez az eleme sajnos most személyesen nem tud megvalósulni, így ezt később szeretnénk majd bepótolni.

A szolgáltatás keretében nem csak a tréning útján történik meg az ügyfelek felkészítése. Az ügyfeleket egy fodrász és egy kozmetikus szépíti meg, illetve mindenkit elutaztatunk egy nagyobb bevásárlóhelyre, ahol olyan jellegű ruhát választhatnak maguknak, amiben egy állásinterjún részt tudnak venni. Ez utóbbi elemet a jelenlegi szükséghelyzetben a személyes érintkezés elkerülésével úgy tudjuk megvalósítani, hogy a programot megvalósító vállalkozó személyenként vásárlási utalványokat adományozott a program résztvevőinek, mindenkinek 10.000 Forint értékben, amit egyénileg költhetnek el erre a célra.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Nagy Szilvia - szakmai vezető nagy.szilvia@jobbadni.hu

https://mrszalapitvany-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nagy_adam_jobbadni_hu/El2LxKN59OtHtZYRh8S-9goB5MXp8qQZUEz8QTA2eg-zgw?e=yrMWeN

 

Jelenlét Pontokra vonatkozó prevenciós intézkedések 

Cigándi Járás – Bodroghalom, Ricse / Végtelen lehetőség

A tapasztalat az, hogy sokan térnek be a Jelenlét Pontokra maszk nélkül. Az épületben ennek hiányában senki sem tartózkodhat, ezért sok maszkot szereztünk be be, így azoknak, akik bejönnek hozzánk már az ajtóban adunk egyet és kérjük, hogy ezzel együtt használja az ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítőt is. Ezt a helyi lakosok elfogadják és be is tartják. Volt olyan lakos is, aki azért jött be, hogy maszkot kérjen tőlünk, természetesen ő kapott is.

Korábban a gyakorlat az volt, hogy mindkét Jelenlét Ponton kisebb csoportokban foglalkoztunk a gyerekekkel, maximum 5 fő vehetett részt egy foglalkozáson. Volt olyan gyerek, akit nem engedtek el a szülei így, a tanulást segítő foglalkozásokra sem. Ezért elkezdtünk egyéni foglalkozásokat tartani a helyi gyerekeknek – egyénileg próbáljuk őket a tanulmányaikban segíteni és két foglalkozás között a helyiséget fertőtlenítjük, szellőztetünk, illetve minden betérő gyereknek már az ajtóban megmérjük a testhőmérsékletét.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Nagy Szilvia - szakmai vezető nagy.szilvia@jobbadni.hu

 

Baba-mama klub szervezése járványhelyzetben

Tiszafüredi járás / Gyerekesély program

A hátrányos helyzetű kismamák számára fontos a személyes találkozás, hogy az otthoni közegből kilépve ki tudjanak kapcsolódni, az otthonitól eltérő kapcsolatokat tudjanak kialakítani, erősíteni. A járvány okozta helyzetben a csoport megbontásával igyekeztünk lehetőséget biztosítani a klubokon való részvételre.

A baba-mama klub egy hiánypótló szolgáltatás a járásban, ahol a 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyukákat várjuk minden hónapban két alkalommal Tiszaszőlős településen egy felújított, babaszobával rendelkező önkormányzati épületben ahol pelenkázó, etetőszék, pelenka, popsitörlő, bébiételek, etetéshez szükséges kanalak, előkék… stb. rendelkezésre állnak.  A tevékenységekre személyes találkozásokon és facebook-os üzenetekben hívjuk meg az anyukákat, minden esetben SZEMÉLYES megszólítással. Ez a résztvevők számára azt jelenti, hogy személyük fontos, a részvételükre számítunk.

A klubokra a csoportbontás alapján 2-3 anyukát hívunk meg. Az ő személyüket mindig úgy választjuk ki, hogy legyen egy „jól” funkcionáló anyuka és gyermeke(i), és 1-2 valamilyen hátránnyal küzdő anyuka a gyermeké(ik)vel A pozitív viselkedési, kapcsolati minták már rövid távon is kezdenek megjelenni a hátrányos helyzetű családoknál. A csoportban van egy közös téma, ami mentén elezdünk beszélgetni, de a beszélgetés abszolút szabad mederben folyik. Fontos, hogy az anyukák legtöbbet egymástól tanulnak. A csoportvezető (4 gyermekes édesanya, egy fogyatékos gyermekkel) szintén, anya szerepből szól hozzá a témához és nem, mint „szakember”. Mindenki véleménye azonos alapot ad a megvitatásra, mindenki ötlete, módszere, mintája megbeszélhető és követhető ez által, hiszen mindenki a saját életének, lehetőségének a szakértője. Igyekszünk minden alkalommal étkezéssel, teával, kávéval, keksszel várni a családokat, szendviccsel, zsíros kenyérrel. A programban környezetvédelmi, élelmiszer pazarlás elleni, takarékossági, önellátási, egészséges táplálkozási tippekkel gazdagítani a családok ismereteit. Nem csak elméletben, hanem közös főzéssel, kóstolással szokott megvalósulni a program.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység / 2020 ősz (járány-szabályokkal) egyébként folyamatos

Kapcsolat: https://www.facebook.com/kistersegigyerekprogramok / Szűcs Gábor projektmenedzser 20/379-3350 szucsgabor.level@gmail.com

 

„Közösségben egymásért” maszk varrás 7 településen

Kunhegyesi Járás  / Gyerekesély program

A kötelező maszk használat hívta életre a programot. Az első COVID hullám idején azt tapasztaltuk, hogy a családok nem rendelkeztek maszkokkal. A maszkok beszerzése akadozott. Első lépésként csak az adománypontban, szociális információs szolgálatnál a maszk nélkül megjelentek kaptak. A járvány terjedésével egyre több maszkra volt szükség. Látva az igényeket és a beszerzési nehézségeket egyre nagyobb szükség lett a helyi készítésű, ingyenes maszkokra. A COVID második hullámánál, amikor már a gyermekek napi szinten használják a maszkot, gyakran előfordul, hogy otthon marad, vagy napközben rongálódik, koszolódik. Elsősorban a projekt célcsoportját adó családoknál, - akik nem tudják napi rendszerességgel biztosítani a tiszta maszkot, - látjuk el a gyermekeket életkoruknak megfelelő méretű, színű, mintázatú pótmaszkokkal. Természetesen ezzel a lehetőséggel a pedagógusok is örömmel élnek.

A maszkok varrása a járás 7 településén működik az Adománypont, mely a „Közösségben egymásért” tevékenység keretén belül fut. A tevékenység ötlete Kunhegyesről indult március hónapban az első COVID hullám idején. A járvány terjedésével, az otthon is végezhető tevékenység ötletét a járás többi adománypontjai is átvették. A nyár folyamán kapcsolódott be Tiszabő, Abádszalók és Tiszaroff. Tiszagyenda és Tomajmonostora településeken jelenleg szervezés alatt áll, Tiszaburán pedig a helyi varroda készíti a maszkokat.

Az adománypontok vezetői felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények pedagógusaival, a maszk igények felmérése céljából. A pedagógusok folyamatosan jelzik a felmerülő igényeket, amelyeket az adománypontok állandóan kielégítenek. Ezért a tevékenység megszakítás nélkül zajlik.

A maszkokhoz szükséges anyagokat elsődlegesen az adománypontokon „beragadt” (jó ideje ott van és nem viszi el senki) ruhaneműk biztosítják (csak ha anyagát tekintve felhasználható), de a vészhelyzetre való tekintettel a beérkezett ruha adományok közül bármelyiket, mely anyagát tekintve alkalmas. A kiválasztást követően, fertőtlenítés, mosás, vasalás következik. A varrást a szabni és varrni tudó GYEP munkatársak, önkéntes segítők (elsősorban nyugdíjasok) végzik. A „varrónők” számára a GYEP biztosítja a cérnát, varrótűt és gumiszalagot. A munkafolyamatot elsődlegesen az adománypontos kollégák szervezik, koordinálják.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység / 2020 tavasz óta

Kapcsolat: Nagy Lászlóné szakmai vezető 06-20-250-1337 edit55923nagy@gmail.com

 

Figyelemfelhívó „egészséges könyvjelző” iskolás gyerekek számára

Putnoki járás / Gyerekesély program

A projektünkben lehetőségünk van gyerekorvost alkalmazni utazó szakemberként, aki az egészségügyi koordinátor és a helyi védőnő közreműködésével évente szűrést végez az általános iskolások körében. A járványügyi intézkedésekkel és a tankerületi döntésekkel összhangban azonban az idei év szeptemberében nem tudtuk elkezdeni a gyerekek egészségügyi szűrését intézményi keretek között. A gyerekekkel való kapcsolatfelvétel és tanácsadás érdekében az  egészségügyi koordinátorral létrehoztunk egy „egészséges könyvjelzőt”. Az elmaradt szűrések ellenére úgy gondoltuk, hogy valamilyen formán szükséges felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy tudnak maguk is figyelni az egészséges életvitelre és hogyan tudnak probléma esetén velünk kapcsolatba kerülni. Az egészségügyi koordinátor összegyűjtött néhány életviteli tanácsot és egészségmegőrzéshez kapcsolódó gyakorlatot, majd ezeket egy könyvjelzőre helyeztünk el a koordinátor elérhetőségeivel együtt. Ezeknek a könyvjelzőknek a kiosztásában az iskolai szociális munkásaink segítenek majd, valamint, ha a járványügyi helyzet javul, a későbbiekben is hasznos lehet a könyvjelző (tanácsok és elérhetőségek) osztása az iskolások között.

Jellemzők: találkozás mentes formában működő tevékenység / 2020 telén egyszeri tevékenység

Kapcsolat: Barasits Eszter - szakmai vezető, +36306800420, barasitseszter@gmail.com 

 

Közösségi ház hibrid működése

Sarkadi járás / Gyerekesély program

Közösségi Ház 3 településen működik, Sarkadon, Okányban és Geszten. A Közösségi Házak hibrid működését a pandémia hívta életre. Többnyire nyugdíjas – a pandémia szerint védett korú – kollégák dolgoznak az intézményekben. Az egyik érintett településen az elmúlt időszakban nagymértékben megnőtt a fertőzöttek száma, több esetben kiderült, hogy COVID-19 pozitív teszttel rendelkező személyek látogatták az épületet. A fent említett tények alapján valamit lépnünk kellett a dolgozóink védelme érdekében, ugyanakkor a KH-k működését is fent szerettük volna tartani. 

A KH-ban összesen 1 fő közösségi ház vezető és 1 fő közösségi ház segítő munkás kerül alkalmazásra intézményenként (Sarkad, Geszt, Okány). Az intézményekben három alaptevékenység működik. A veszélyhelyzet miatt a közösségi szolgáltatás felfüggesztésre került, a másik kettő (komfort, szociális) „betartva” az előírásokat, szabályokat működik. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy az egyik településen nagyon megemelkedett a fertőzöttek száma, a településen polgármesteri intézkedések is érvénybe léptek pl. iskola után minden gyermek menjen haza, ne csoportosuljanak, közintézmények bezárásra kerültek stb. Mint kiderült a félelmek megalapozottak voltak, mert azóta a helyi iskolát is bezárták és a továbbiakban az óvoda működése is kétséges. A településen az emberek elkezdtek bezárkózni, egyre kevesebben látogatták a közösségi házat, a látogatottság a délelőtti órákra tevődött át. Felmértük az igényeket a szociális és komfort szolgáltatásra. A kialakult helyzetre tekintettel egy hibrid rendszert alakítottunk ki. A délelőtt folyamán a KH épülete nyitva, előre bejelentkezve, egy időpontban egy személy tartózkodhat az épületben a szabályok betartásával (az elején sajnos erre folyamatosan figyelmeztetni kellett a személyeket) igénybe veheti a szolgáltatásokat. 

Kis településről van szó (mindenki ismer mindenkit), többnyire telefonon jelentkeznek be az ügyfelek, de az is megszokott, hogy a kollégáknak küldenek messenger üzenetet. A szolgáltatás igénybevételekor is tudnak a előre időpontot egyeztetni. Természetesen akik nem időpontra érkeznek azok ellátása is megtörténik, csak a jelen helyzetben lehet, hogy várakoznia kell és nem az épületen belül.Az internetet az udvaron (utcán) is el tudják érni, le lehet ülni, a kaput csak estére zárják be. A fiataloknak (eddig a középiskolások voltak érintve) igény szerint a közösségi házban biztosítunk számítógépet az online tanuláshoz (felmértük az igényeket, de a középiskolai tanulók mindegyike rendelkezett otthon megfelelő eszközökkel, internettel). A délután folyamán a közösségi ház épülete fizikálisan nincs nyitva, a kollégák telefonon és interneten keresztül látják el a feladatokat. A lakosság részére a facebook segítségével, plakátokkal és az önkormányzaton keresztül juttatjuk el az információkat. Egy hét alatt megszokták a község lakói az új rendszert. Bejelentkeznek, ha esetleg egyszerre több ember jelenik meg kivárják a szabadtéren a sorukat, betartják a szabályokat. Délelőtt látjuk el a komfort szolgáltatást és a szociális egy részét, ha telefonon, online módon keresztül kell intézni dolgokat azt home office-ban megoldják a kollégák a délután folyamán. Sürgősségi esetekben telefonos elérhetőség biztosítva van.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység

Kapcsolat: https://www.facebook.com/kozossegihaz.geszt

Gombos Orsolya, szakmai vezető, +36 30 703-6709 gombicsek@gmail.com, gyerekeselyprogram@gmail.com        

 

Textil maszkok készítése és biztosítása járási szinten

Hegyháti járás / Gyerekesély program

Mivel a célcsoporton belül nem mindenki jutott hozzá a szükséges maszkokhoz, a márciusi járványügyi korlátozásokat követően a gépi varrásban járatos kollégák kétrétegű textil arc maszkok gyártását kapták feladatul. A Gyerekesély Program változás bejelentéssel egy külön „COVID költségsort” különített el, melynek terhére a maszkok alapanyagait a Program beszerezte (textilek, rögzítő gumik, cérnák), és kiadta varrásra a kollégáknak.

Az első hullám óta 2020 végéig 6-700 db maszk készült el, és azokat a területi kollégáink el is juttatták a célcsoporthoz. Jelenleg is készülnek új készletek. Mind a maszkok mintájában és méretében figyelembe vettük a korosztályi és nemi különbségeket. Készültek kifejezetten felnőttek és gyermekek, azon belül 3-6, illetve 7-14 éves korúak méretéhez igazodó maszkok, ezzel is elősegítve a helyes, szakszerű maszkviselést.

Varrónő végzettséggel is rendelkező kollégánk élő videó formában varrótanfolyamot is indított munkaterületéhez kapcsolódó zárt csoportjában, ahol lépésről lépésre bemutatta a különböző munkafolyamatokat, a különféle típusú maszkok elkészítésének fortélyait.

A Kisvaszari Közösségi Házban helyben használatra is biztosítanak megfelelő higiéniai állapotú maszkokat. Aki belép a közösségi házba, kézfertőtlenítés és lázmérés után kap egy frissen kimosott, fertőtlenített, méretben megfelelő maszkot az intézmény készletéből, amit távozáskor visszaad, és azt az ott dolgozók azonnal elkülönítve mossák, fertőtlenítik. Így biztosítható, hogy a közösségi házon belül csak megfelelő higiénés állapotú maszkokat használjanak. Ez azért vált szükségessé, mert tapasztalataik azt mutatták, hogy a családok nem fordítanak kellő figyelmet a maszkok napi szintű mosására, akár heteken keresztül is ugyanazt használják. Ezt a módszert a többi közösségi térben is szorgalmaztuk, rendelkezésükre is állnak ehhez saját készletek.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / 2020. tavaszától

Kapcsolat: Vlasicsné Bocz Krisztina TKK koordinátor, 06/20-231-2838, vbkrisztina@gmail.com / Hosszú Sándor Gergely Kisvaszari Közösségi Ház vezető, 06/70-709-0913 sanyahosszu@gmail.com

 

„Játszani jó” télapó váró rajzpályázat

Tiszafüredi járás / Gyerekesély program

A programelemet a gyermekek igénye a pozitív megerősítésre, a személyes kapcsolatok, törődés iránti vágyuk, hívta életre, amelyet a program keretében megszoktak és várnak. A „Játszani jó” programelemben rajzpályázatot hirdettünk 6-12 éves gyermekeknek Tiszaderzs településen, a télapó várás témakörében. (programelem a tevékenységi adatlap 1 eleme és havi 1 alkalommal valósul meg a településen). A program plakátját facebook üzenteben küldtük el a Tiszaderzsen tanító pedagógusnak. A tiszaderzsi általános iskolában összevont osztályok működnek 1-4.osztályig, túlkoros, hátrányos helyzetű gyermekekkel. A gyerekek nagyon szeretnek rajzolni, énekelni, és nagyon igénylik a pozitív megerősítést, a dicséretet, mivel sok kudarc éri őket mind az otthoni, mind az iskolai környezetben. A kitűzött időpontban az általános iskola aulájában találkoztunk a csoportokra bontva a gyermekekkel (2-3 fő), ahol átadták az elkészült műveiket, ezért cserébe a program keretében kapott ajándékokkal kedveskedtünk nekik. Fontos a gyerekeknél, hogy minden kis plusz munkát, eredményt jutalmazzunk, ha lehet tárgyi jutalommal is, ezzel fenntartva az egyébként könnyen megszűnő motivációt. A tárgyi jutalom értéke nem befolyásoló, sokkal fontosabb az, hogy mindenki rendszeresen részesüljön benne. Ehhez elengedhetetlen kisebb játékok, édességek, gyümölcsök eljuttatása a tiszaderzsi iskolába, óvodába és ifjúsági klub foglalkozásokra.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / 2020 ősz és folyamatos

Kapcsolat: https://www.facebook.com/kistersegigyerekprogramok / Szűcs Gábor projektmenedzser 20/379-3350 szucsgabor.level@gmail.com

 

Postaláda

Kaposvári Járás – Somogyfajsz / Jó kis hely

Online tevékenységünk során, sajnos nem tudtunk minden tagunkkal kommunikálni. Ennek oka, a kommunikációs eszközök (okos telefon, tablet, laptop, internet hozzáférés) hiánya volt. Szükségessé vált egy másik csatornát létrehozni. Azoknak a gyerekeknek készítettünk egy postaládát, akiknek nincs internet hozzáférése és ehhez szükséges elektronikus eszköze. A postaládát kihelyeztünk a „Jó kis hely” Szolgáltató Ház épülete elé. Amíg zárva volt a közösségi tér, két munkatársunk felváltva figyelte, szükség szerint töltötte és ürítette azt. Folyamatosan tartalmakkal láttuk el. Fejtörőket, színezőket, verseket, meséket, játékokat helyeztünk el benne. Az aktuális tartalmakról minden esetben bejegyzést tettünk közzé a facebook oldalunkon is.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / 2020. áprilistól

Kapcsolat: https://www.facebook.com/somogyfajsz.jokishely.7/posts/309771766657144 és https://www.facebook.com/somogyfajsz.jokishely.7/posts/307367116897609 Sall Éva, szakmai vezető 06-30 396 2914

 

Szájmaszk használatának tudatosítása

Sellyei Járás – Kisszentmárton, Téseny / Végtelen lehetőség

Az emberek nagy része nem használ maszkot, pedig fertőtlenítő csomagokat és maszkokat adományoztunk minden családnak. Igyekszünk a maszk kötelező használatát megtanítani a gyerekeknek, de ez nem könnyű folyamat. Erre reflektálva tervben van szájmaszkok varrása, illetve azok foglalkozás keretében történő egyedivé tétele, amelynek során a gyerekek textilfestékekkel elkészíthetik saját maszkjaikat. Ezek az egyedileg elkészült maszkok talán segítenek abban, hogy azt a gyerekek szívesebben és tudatosabban viseljék.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan.

Kapcsolat: Dr. Boros Julianna - szakmai vezető boros.julianna@gmail.com Kisszentmártoni Jelenlét Pont, Tésenyi Jelenlét Pont

 

Korcsoportos idősávok és előzetes jelentkezés bevezetése

Putnoki járás / Gyerekesély Program

A különböző járványügyi előírások és létszámkorlátozás miatt szükséges volt átalakítani a közösségi tér/terek programjainak működési kereteit: a házak teljes bezárását elkerülve szabályoznunk kellett a programok látogathatóságát, valamint azt, hogy a különböző programokon mennyien és milyen formában vehetnek részt egyidőben, biztonságosan.

A közösségi házak és ifjúsági pontok működési kereteit az aktuális előírásokhoz igazítva alakítjuk folyamatosan. Nyár közepén megkezdtük a létszám és időkorlátozások bevezetését, mely azt jelentette, hogy idősávonként más-más korcsoportnak hirdettünk programot; ez főleg a kisebb méretű helyiségekkel (pl. foglalkoztató terem) rendelkező ifjúsági pontokon (Kelemér, Alsószuha és Ragály) volt szükséges. Általában délelőtt a 0-5 éveseket, 12:00-15:00 között az 5-10 év közöttieket, 15:00-tól zárásig pedig a 10 év feletti gyerekeket vártuk különböző programokra. A novemberi szigorításokhoz alkalmazkodva további létszámkorlátozást kellett bevezetnünk, a programokra 3-5 főben maximalizáltuk a résztvevők számát. Az alacsony létszámú programok miatt megkezdtük a programjaink közösségi oldalon való meghirdetését és az azokra való jelentkezés bevezetését. A járásban minden közösségi tér zárt facebook csoporttal rendelkezik, amiben a helyi célcsoport számára meg tudjuk hirdetni a programokat. Mindenkinek van lehetősége jelentkezni az adott tevékenységre és programra, akár a poszt alatt kommentben, akár a házvezetőnek küldött üzenetben. Mivel nem mindenhol megoldott a gyerekek online elérése, így természetesen személyes találkozás alkalmával is lehet jelentkezni 1-1 programra. Ha egy programra előzetes jelentkezés alapján túllépnénk a megengedett létszámot, akkor a házvezető újabb időpontban is megszervezi a további érdeklődőknek a tevékenységet. A járásban ezzel a gyakorlattal tervezhetővé és biztonságosan megvalósíthatóvá vált a programok kislétszámú lebonyolítása a közösségi terekben. A kiscsoportos foglalkozásokon a kollégák megfelelően tudnak figyelni a hatályos járványügyi intézkedések betartására is a programok „levezetése” mellett.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Barasits Eszter - szakmai vezető, +36306800420, barasitseszter@gmail.com 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.