Online térbe helyezett programok

 

„Törd a kókuszod” facebook csoport az online kapcsolattartás segítése érdekében

Bátonyterenyei járás / Gyerekesély program

A „Törd a kókuszod” facebook oldal 2020 tavaszán indult, mely fő célja a célcsoporttal való online kapcsolattartás a személyes találkozások hiánya miatt. A közösségi terek és nevelési-, oktatási intézmények bezárása miatt ifjúsági mentoraink és pedagógiai asszisztenseink nem tudták a már kialakult személyes kapcsolatot fenntartani, így az online kapcsolattartás kialakítása és erősítése miatt találtuk ki ezt a facebook oldalt. Az oldalon 0-25 éves korig mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő tartalmat: munkatársaink kreatív videói mellett, főző-sütő videók, hasznos tájékoztató linkek, érdekességek, ünnepek, és világnapok leírásait találhatják meg az oldalra látogatók. Az érdekességek mellett hangsúlyt fektetünk a tanulássegítésre (például különböző anyagokat teszünk az oldalra letölthető formában), valamint fontosnak tartjuk a koronavírus miatti intézkedések, rendeletek, korlátozások folyamatos megosztását is a célcsoport általános tájékoztatása érdekében. Az oldalon alkalomszerűen kezdeményezünk jutalommal járó rajz- és meseíró versenyeket, amelyre jellemzően nagy az érdeklődés. A jövőben tervezzük a baba-mama klub tevékenységünket is online formában megszervezni az oldalon, valamint a helyi védőnőkkel, gyermekorvosokkal és szakértőkkel online fogadóórát és tanácsadást is szeretnénk megvalósítani a későbbiekben.

Jellemzők: kizárólag online működő tevékenység / folyamatos 2020 tavaszától kezdődően

Kapcsolat: https://www.facebook.com/T%C3%B6rd-a-k%C3%B3kuszod-103018698024688 / Nagy-Czakó Kitti - szakmai vezető, +36202919070, czakokitty@freemail.hu 

 

Karan-téma – a Biharkeresztesi Közösségi Ház programja

Berettyóújfalui járás / Gyerekesély program

A járvány tavaszi első hulláma kettévágta a közösségi programjainkat. Egyrészük áttervezhető, halasztható volt térben és időben, azonban azok, amelyek a személyes kapcsolatokon alapultak, kiemelten ilyen a Közösségi ház, a roma családmentorok tevékenysége, olyan szinten beépültek a települések életébe, hogy szóba sem jöhetett a szüneteltetésük. Mind a célcsoportunk, mind a terepen dolgozó munkatársaink felől elemi erővel jelentkezett a folytatásra való igény. Ahány település, ahány személyiség, annyiféleképpen kellett finomítani, profilra szabni az elképzeléseket. A szakmai team közös gondolkodása eredményeképpen alakultak ki az egyedi formák. Video konferenciák, chatek, telefonbeszélgetések, e-mailek szűkebb-tágabb körben, ötletelés, mérlegelés, viták, gondolatok megerősítése-elvetése, letisztulása, majd a megvalósítás gyakorlatba átültetése - napokon át folyt. Tanultuk az új érintkezési formákat mi is.

A Biharkeresztesi Közösségi Ház közvetlen célcsoportja a biharkeresztesi, és a környékbeli településekről (5 település) bejáró, elsősorban hátrányos helyzetű, nagyrészt roma gyerekek és családjaik. A programok nyitottak a lakosság teljes spektruma előtt is. Többgenerációs programjaik is vannak, így a nyugdíjasok is a célcsoportba tartoznak.

A KH-nak kezdettől fogva van egy magas látogatottságú facebook oldala, emellett zárt facebook csoportot is létrehoztak külön a rendszeres látogatóknak, külön a nyugdíjas csoportnak. A zárt csoport szolgál az ún. belső információcserére, tájékoztatásra, kapcsolattartásra. A mindenki által látogatható facebook oldal eddig is a teljes lakossághoz szólt, így a járvány mindkét hulláma alatt bevethető volt. Ezt a nyílt oldalt használták a Karan-témához. A Karan-téma – 2 hetente új témával jelentkező online vetélkedő. Mindig egy új témát feldobó plakáttal indult, a kora esti órákban, amikor a tapasztalatok alapján a legnagyobb az aktivitás az oldalon. 1-1 aktuális eseményhez kapcsolódóan saját készítésű tárgyat, alkotást vagy egy tevékenységet, kedvenc állatot stb. kellett lefotózni, rövid indoklással feltenni a KH facebook oldalára, megadott időkereten belül. Feltétel volt, hogy csak saját készítésű alkotásokkal nevezhettek be a játékba. A KH oldal adminja ezeket a képeket megosztotta, tavasszal szakmai megvalósítókból álló zsűri döntött, ősszel közönségszavazat. (1 like=1 szavazat). A megerősítés érdekében a témazárás előtt 1 héttel, majd 2 nappal emlékeztető bejegyzést tett közzé az admin. A lezárás időpontja napra, órára pontosan volt megadva. Az értékelés 1 órán belül megtörtént. Az ajándékoknak nem az értéke volt a lényeg (a nyertes választhatott: édesség vagy játék csomag, vagy együtt teázás, sütizés a KH-s dolgozókkal), hanem az együvé tartozás, a közösségépítés, és egyáltalán, hogy történjen valami, ha már a szokott nyüzsgés nem lehetséges a KH-ban. Az ajándékok kiosztása tavasszal a járványhelyzet feloldása után, személyesen történt. Az őszi játék még folyik.

Emellett a város maszkokkal való ellátása érdekében textilmaszkokat kezdtek varrni a KH-ban, több százas darabszámban. A Családsegítő szolgálaton keresztül történt az elosztás szakemberekhez, célcsoporthoz, idősekhez. Ősszel a maszkvarrás és osztás folytatódik, sok a bejáró gyerek, iskolák kértek és kaptak maszkokat, hogy a bejáró gyerekek egyáltalán felülhessenek a buszra. 

Nyár folyamán visszaálltunk a rendes kerékvágásba, de most hibrid formában működünk, létszámkorláttal személyesen, és az online térben is. Újraindítottuk a Karan-témát is, amit nagyon vártak. Az Adventi fordulón többszázas nagyságrendben jöttek a szavazatok. A „Karácsonyi dekoráció” témában a plakát megjelenését követő pár percen belül megérkeztek a feltöltések.  Tapasztalatunk, hogy az on-line forma működőképes, sikeres, bár a személyes kapcsolatokat nem pótolja, de valamennyire betölti azt a közösségépítő szerepet, ami kezdettől a KH célja.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / 2020. tavasz óta működik

 

Kapcsolat: Csörszné Bagdi Ildikó, projektmenedzser, bagdi.ildiko@bosz.hu +36 707704289

Közösségi Ház Biharkeresztes facebook oldal, ahol minden plakát, versenymunka és a díjátadásról készült fotó elérhető. Bihari Gyerekesély Iroda facebook oldal

 

Kreatív, kézműves foglalkozások online térben

Cigándi járás / Gyerekesély program

A projektben működtetett 4 közösségi tér és 11 közösségi pont lehetőséget biztosít a különböző közösségi programok, rendezvények szervezésére, illetve a terekben (heti 10 óra nyitvatartási időben) lehetőség van tanulássegítésre, korrepetálásra és a szabadidő hasznos eltöltésére is a gyerekek, fiatalok számára.

A járványhelyzet idején a személyes találkozások, ennél fogva a programok szervezésének korlátozása indokolta egy új gyakorlat kialakítását: a tevékenységek egy része online felületen és formában működik a „hagyományosan” szervezett programokkal egyidejűleg, azokat kiegészítve, akár pótolva is. Az online programokat azokon a helyszíneken szervezik a kollégák, ahol erre igény jelentkezik a célcsoport részéről, illetve ahol ehhez adottak az infrastrukturális feltételek (pl. közösségi pontokon problémákba ütközik a helyszín, illetve számítógép, internet hiánya). Tavasztól kezdődően elsősorban szabadidős és kreatív (pl. ünnepekhez kapcsolódóan kézműves foglalkozások) tevékenységek online megtartására kerül sor a térségünkben, a helyszíneken dolgozó kollégák havi gyakorisággal, alkalmanként 1-1,5 óra időtartamban tartanak online foglalkozásokat. A résztvevők elsősorban általános iskolás gyerekek, de bármilyen korosztály számára elérhető az igényeknek megfelelően. A gyerekek megszólítása és elérése az iskolákban, illetve közösségi oldalon keresztül történik, az online programok előkészítése, és a kapcsolattartás szintén ezeket a csatornákon zajlik leginkább. Az otthoni foglalkozásokhoz szükséges eszközöket igény esetén a helyszíneken dolgozó munkatársak biztosítják a résztvevő gyerekek számára. Az egyes programokon résztvevő gyerekekről jelenléti ívet készítünk, melyet a programszervező kolléga aláírásával igazol.

Jellemzők: online és személyes formában működő tevékenység / folyamatos 2020 áprilisától kezdődően

Kapcsolat: Seres Anikó - szakmai vezető, +36203525885, vezetoszakmaigyep@gmail.com 

 

Online pályaorientációs tevékenység

Sarkadi járás / Gyerekesély program

A pályaorientációs tevékenység két részből épül fel, személyes előkészítő foglalkozások, fejlesztések (önismeret) és maga az online verseny. Jelenleg ez a tevékenység a pandémia idején is alkalmazható, mert ez a program eleve egy hibrid lebonyolításra lett tervezve. A járványügyi helyzet miatt a középiskolákban a felkészítő foglalkozásokat nem tudtuk személyes jelenléttel megoldani, mert pont akkor tértek át a digitális oktatásra. A pedagógusokkal egyeztetve a program ezen részét is sikerült online osztályfőnöki órák keretében megoldani. Az általános iskolások esetében maradt a személyes felkészítés és az ezt követő online verseny. Sajnos a szokásos nagy zárórendezvény, a verseny eredményhirdetése, az adott helyzet miatt elmaradt. A zárásnak szerettük volna a kialakult helyzet ellenére is megadni a „módját”, ezért a pedagógusok a saját intézményükben személyesen adják át a díjakat és az okleveleket a diákjaiknak. 

A pályaorientációs tevékenység két részből épül fel, személyes előkészítő foglalkozások, fejlesztések (önismeret) és maga az online verseny. A pályaorientációs versenyt már 2006-ban, a pályázatírás időszakában online lebonyolításra terveztük több céllal (komplex fejlesztés a gyerekeknek: e-mail cím létrehozás, határidőkhöz alkalmazkodás, a pályaismeret, önismeret, lehetőségek ismeretének együttese, járási szintű eredményhirdetés keretében járási rendezvényen való részvétel). A pályaorientációs program a 7-12 évfolyamos gyermekek felkészítését, fejlesztést szolgálja, cél a munka világába segítése és a lemorzsolódás csökkentése. A helyi pedagógusok bevonásával érjük el a gyerekeket az általános és a középiskolákban is. Speciális szakértők fejlesztik, koordinálják a helyi pedagógusokat, a pályázati munkatársakon túl, így szolgáljuk a fenntarthatóságot is. A verseny online felületét külső szolgáltató biztosítja. 

A projekt honlapján található meg a versenyfelhívás, illetve a link ahol élő email címmel regisztrálják magukat a tanulók. Ez egy előregisztráció, ha ez megtörténik, akkor a megadott email címre érkeznek segédanyagok, illetve oldalak, amiből fel tud készülni a tanuló magára a versenyre. A 7-8. osztályos tanulóknak és a középiskolásoknak más anyag van összeállítva, fő témák a továbbtanulási lehetőségek, az oktatási rendszer változásai és a munka világa.  A  felkészülésre egy hónap van adva, ezután következik a verseny. A verseny felülete 3 napig van nyitva, a három nap alatt bármikor elkezdhetik a verseny feladatok megoldását. A versenyre külön be kell jelentkezni. A rendszer felajánl egy próba kérdéssort, aztán élesben indul a verseny. Az értékelésnél számít a helyes válaszok száma és a kérdéssor megoldására fordított idő is. A feladatok változatosak, feleletválasztó, egymáshoz rendelő, kiegészítő, válaszadós is előfordul közöttük. Minden települést bevonunk lehetőleg minden tevékenységbe a pályázat során a teljes körű, járási szintű esélyteremtés érdekében. A programot minden tanévben, összesen a pályázat ideje alatt 4 alkalommal valósítjuk meg, októberi kezdéssel és adventi zárással. Így a nyereményeket egy rendezvény keretén belül, ahova minden versenyben résztvevő személyt meghívunk, még Karácsony előtt megkapják a nyertes résztvevők.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység/2020. december

Kapcsolat: http://gyep.bekesbihar.eu

Gombos Orsolya, szakmai vezető, +36 30 703-6709 gombicsek@gmail.com, gyerekeselyprogram@gmail.com        

 

A projekt szolgáltatásainak online térbe való átültetése

Baktalórántházai Járás – Magy, Rohod/ Végtelen lehetőség

Lehetőség szerint folyamatosan próbáljuk a projekt szolgáltatásait az online térbe átültetni. Ennek során a településeken Facebook csoportok kerültek létrehozásra, amelyekben a helyi lakosokat feladatokkal, különböző kihívásokkal igyekszünk megtalálni. Ilyen, az ünnepekhez kapcsolódó kihívás a most aktuális legkreatívabb karácsonyfa kihívás.

Vannak foglalkozások, melyek megvalósítása jelenleg szintén online módon valósul meg. Ilyen például a főzőklub foglalkozás, aminek keretein belül a kollégánk csoportos videóhívás formájában tartja meg a helyi lakosoknak a foglalkozásokat. Utóbb mézeskalács készült, amelyeket aztán a helyi iskolások között osztottak ki. Ugyan az iskolákba bemenni ezen okból kifolyólag sem lehetett, így azokat az iskola ablakán adták át a helyi tanulóknak.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Tyukodiné Csávás Mariann - szakmai vezető tyukodine.mariann@baptistasegely.hu

 

Önismereti foglalkozások online térben

Nyírbátori Járás / Gyerekesély program, Tutor Alapítvány

A Tutor Alapítványnak az „Adj esélyt a jövődnek” - Integrált térségi gyermek programjában jól működő önismereti csoportjaim voltak a tavaszi időszakot megelőzően, elsősorban Nyírmihálydi és Nyírpilis településeken. A tavaszi pandémiás helyzet szülte kényszerű otthon maradás miatt született meg az ötlet, a gyerekek kapcsolattartásra vonatkozó jelzései alapján. A fiatalok megkerestek az egyik közösségi oldalon azzal kapcsolatban, hogy szeretnének beszélgetni, hiányzik nekik a közösség, vannak problémáik, melyekről jó lenne beszélni, hiszen egyébként nincs kivel megosztani a gondjaikat. Így indultunk…Önismereti foglalkozásokat tartok 7. és 8. osztályos gyerekeknek. Gyakran keresnek iskolai, magánéleti problémákkal. Ebben az elszigetelt helyzetben még jobban kellett figyelni arra, hogy ne szakadjon meg az a folyamat. Felvettem a kapcsolatot minden osztályból a vezető szerepben lévő gyerekekkel, és kértem, hogy hozzanak létre egy messenger csoportot. Ezt önállóan is meg tudtam volna oldani, de a csoport célja miatt fontos, hogy ezt a saját csoportjuknak tekintsék, és egy „beszélgetős” csoportba hívják meg egymást, nem egy „tanár” által vezényelt tanuló csoportba.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kereteket, csoportszabályt leírtam, de az aktuális témát mindig az élet hozta. Néha persze felvetettem általam hozott, direkt kérdéseket is, vagy feladatokat adtam, például készítsenek olyan fotót, ami a hangulatukat fejezi ki, majd ezt dolgoztuk fel. Beszélgettünk a vírusról is, mert rengeteg fals információjuk, kérdésük volt,  de kértek a házi feladat megoldásához is segítséget. A csoportdinamika jól működött. Néha mediációra is szükség volt, mert egy vitás helyzetet kellett feloldani. A gyerekekkel a kapcsolattartás folyamatos. Azóta személyes formában folytatódott leginkább az önismereti csoport, de természetesen az online forma is él. Főleg hétvégén, illetve az iskolai szünetek idején, esetleg valamilyen lelki krízis esetén találkozunk ebben a sajátos virtuális térben.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység

Kapcsolat: Lencsés Brigitta, családi mentor, +36 70/501-1461, lencses.brigitta@gmail.com

 

Közösségi szolgáltató pont aktív Facebook oldala

Nyírbátori Járás / Gyerekesély program

A tavaszi járványügyi helyzet lezárása okán hoztuk létre a Facebook oldalunkat. Nyírbátorban a megye egyik legnagyobb szegregátuma található, lakossága közel 4000 fő, amely önmagában nagyobb, mint a járásunk bármely más településének lakosságszáma. Itt működtetünk egy Közösségi Szolgáltató Pontot, amelynek látogatóit (is) nagyon rosszul érintették a járványügyi helyzettel összefüggésben hozott szabályok. Az itt élők jelentős részének van okostelefonja és mobilinternet elérhetősége, családonként legalább 1 db (ezek a telefonok sok esetben tanulásra sajnos alkalmatlanok, de a közösségi oldalakat be tudják tölteni, használják aktívan), így a Facebookon létrehoztunk egy oldalt Kaland sziget néven, melyen keresztül folyamatosan kapcsolatban tudunk lenni a ház látogatóival, az érdeklődőkkel – az oldal bárki számára nyilvános. Itt hirdetjük meg az elérhető programokat, hasznos cikkeket osztunk meg. Kézműves tevékenységgel kapcsolatban készülnek videóink, amelyhez alapanyagot biztosítunk, és a gyermekek otthon elkészíthetik a bemutatott dekorációt. Az adventi időszak mesékről és versekről is szól, ezeket a feltöltött videókon hallgathatják meg a gyermekek. A feltöltés folyamatos, a Ház dolgozói végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat, illetve ők azok, akik a nap szinte 24 órájában a privát üzenetekre válaszolnak, beszélgetnek, megerősítenek, tanácsot adnak, és ha csak virtuálisan is, de „ott vannak”. A szegregátumban nincs vezetékes internet elérhetőség (a szolgáltatók egyike sem vállalja a telepítést), ezért komoly fejtörést és rengeteg plusz munkát jelent egy-egy videó elkészítése, hiszen tudjuk, hogy ezekkel a családok nagy adatmennyiséget használnak fel a saját mobilinternet keretükből.  

Jellemzők: csak online formában működő tevékenység / 2020. március 16. óta működik

Kapcsolat: https://www.facebook.com/kalandszigetnyirbator, Mikita Noémi szakterületi koordinátor, +36 70/524-86-41; mikita.noemi@nyirbator.hu

 

Online szülői motivációs és kompetenciafejlesztő interaktív előadások, foglalkozások

Hegyháti járás / Gyerekesély program

Eredetileg szülők és 0-17 éves gyermeket nevelő felnőttek, családok számára tartottunk rendszeres tematikus beszélgetéseket, foglalkozásokat és előadásokat a közösségi terekben, óvodákban, a témának megfelelő szakértő előadó bevonásával. A tavaszi járványügyi korlátozások bevezetésével ezeket áttettük az online térbe, majd ősszel, az újabb korlátozások idején újraindítottuk őket ebben a formában. Az online platformok közül a Facebook élő bejelentkezését választottuk, mert a szülők és érdeklődők közel 99%-ának van ezen keresztül elérése. Eredetileg kb. havonta került sor egy-egy település bokorra, de az online forma gyakoribb bejelentkezésre adott lehetőséget, így heti rendszerességgel tudunk széles körhöz szólni. Mind a meghívók, mind a bejelentkezések folyamatosan meghirdetésre kerülnek a nyílt és zárt Facebook csoportokon, messenger csoportokon keresztül. A videók az élő adás után is visszanézhetőek, így nem maradnak le azok sem, akiknek az időpont nem volt megfelelő. Személyes jelenlét híján természetesen így nem fejti ki ugyanazt a hatást, viszont azt tapasztaltuk, hogy adásról adásra egyre aktívabbak a nézők az interaktivitást biztosító chat és komment felületeken. Idő kell és kellett, hogy felbátorodjanak, de ez folyamatosan alakul.

Fontos az előkészületek szempontjából, hogy az előadó maga tudja elindítani az élő adást, amihez a Facebook oldalon szerkesztői státuszt kell kapnia. A programelem gazdája az élő adás folyamán végig jelen van, kommentben nyitja meg azt, köszönti a jelenlévőket és szükség esetén kommentben feltett kérdésekkel irányítja az előadást, ezzel segítve az előadót. Tapasztalatunk az, hogy célszerű az előadóval előzetesen egyeztetni arról, milyen problémacsoportokat, kérdésköröket emeljen be, mivel a területen dolgozóktól ezek az ismeretek rendelkezésünkre állnak. Ezzel személyesebbé válhat, és jobban illeszkedhet a helyi igényekhez az előadás.

Az előadások dokumentálását és a résztvevők jelenlétének igazolását forgalmi napló jellegű jelenléti ívhez hasonlóan oldottuk meg.

Jellemzők: kizárólag online formában működő tevékenység / 2020. őszétől indult újra

Kapcsolat: https://www.facebook.com/hegyhatigyerekesely/videos / Váradi Jánosné GYEP Koragyermekkori koordinátor, 06/20-319-8012, varadimargit@freemail.hu

 

Facebook csoportokon keresztüli feladatok és kihívások 

Gönci Járás – Boldogkőújfalu, Vizsoly / Végtelen lehetőség

A Jelenlét Pontok településein működnek online Facebook csoportok, ezek még tavasszal lettek elindítva. Itt tudjuk tartani a felnőttekkel és a gyerekekkel egyaránt a kapcsolatot. Elsősorban a gyerekfoglalkozások miatt indultak el ezek a csoportok: itt kerültek meghirdetésre a különböző feladatok. A kollégák elkészítették az ezekhez szükséges anyagokat, azokat házról házra vitték ki minden jelentkezőnek. Az elkészült feladatokat (kreatív feladatok) a gyerekek az ablakokba ragasztották ki. Ezeket a kollégák lefényképezték és a csoportokba az elkészült fényképeket feltöltötték. A felnőttek számára is elindultak ilyen feladatok, kihívások, első sorban sütéssel, főzéssel, a háztájak díszítésével kapcsolatosan. Az elkészült süteményeket, díszeket ők lefényképezték és a csoportokba a fényképeket feltöltötték.

Ezek a módszerek jól beváltak, a csoportok pedig információ továbbítására is használhatóak. Ugyan több munkát ad a kollégáknak (papír alapú feladatok heti szintű kiadása és begyűjtése/lefényképezése a családoknál személyesen), mint a hagyományos foglalkozások, de hasznosnak bizonyulnak, a lakosság nagy részét sikerül így elérni.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Tavasszal, és az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Horváth Teréz - szakmai vezető horvath.terez@segelyszervezet.hu

 

„Titkos” életmód klub

Kisteleki Járás – Kistelek Gyerekesély program

Személyes jelenlét formájában egyre kevesebb (vagy semmi) lehetőségünk van a már megismert, segített gyerekekkel foglalkozni és az egyre többet otthon, szobában tartózkodó gyerekek életéből észrevehetően tűnik el a rendszer, a tudatosság (étkezés, időbeosztás, feladattudat, célok,…). Ha folyamatosan jelen vagyunk a gyerekek/családok életében, nagyobb eséllyel jut tudomásunkra, ha bármilyen probléma adódik a család életében.

Az online életmód programunk központi irányítója a gyerekesély irodában dolgozó két szabadidő szervező munkatárs – ők „alapították” a titkos életmód klubot, ebbe a szerintünk rászoruló, érdeklődő és együttműködő gyerekeket hívtuk meg (3-8. osztályosok) – a településeken dolgozó családmenedzserek segítségével (ők a szülőket is részletesen tájékoztatták a program részleteiről). Elkészítették a bemutatkozó videót, a gyerekek napi-heti tervezőit, a kihívások plakátjait és naponta posztolnak a kihívásokkal kapcsolatos érdekességeket. A gyerekek heti és napi kihívásokat kapnak települési zárt Facebook csoportokban (étkezésre, mozgásra, lelki egészségre vonatkozó, alapvető kis szokások, ötletek) – ezek teljesítéséről naplót vezethetnek, folyamatos a Facebook kommunikáció a gyerekek és munkatársak között.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / 2020.11.23-tól amíg van érdeklődés

Kapcsolat: Ott Gabriella szakmai vezető +36 20 5724360 ottgabi@freemail.hu

 

Kézműves foglalkozás eszközök biztosításával

Kaposvári Járás – Somogyfajsz / Jó kis hely

A tavaszi vírusidőszakban a „Jó kis Hely” Szolgáltató Házban a kézműves foglalkozást is szüneteltetnünk kellett. Többen is jelezték, hogy továbbra is részt vennének ezen a programon, akár online formában is. Az online kézműves programban bárki részt vehetett. A legkisebb jelentkezőnk 3 éves, a legidősebb 16 éves volt. Heti egy alkalommal került sor a foglalkozásra a facebookon létrejött Jó kis klub-Jó kis hely csoportunkban előre megbeszélt időpontokban.

Minden foglalkozást hosszas készülődés előzött meg. A facebook oldalunkon ismertettük a heti témát. Ezt követően jelezhették a gyerekek részvételi szándékukat. Szerdánként a szükséges alapanyagok beszerzésre kerültek, majd gondosan előkészítettük ezeket. Természetesen a megfelelő higiénés szabályok betartásával dolgoztunk a csomagok összeállítása során és a fertőtlenítésükről is gondoskodtunk. Péntek reggel a postaládákba juttattuk az eszközöket (gondosan ügyelve arra, hogy a legalapvetőbb dolgok is a csomagban legyenek, mint például festék, ragasztó, színes lapok, gomb…stb). Péntek délutánonként élő bejelentkezés alkalmával együtt készítettük az alkotásokat a gyerekekkel. A program lebonyolításában két kolléga dolgozott össze.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység / 2020. áprilistól

Kapcsolat: Kiss Nikoletta helyi munkatárs, programvezető 30-813 6481, jokishelysomogyfajsz@gmail.com

 

“Járási Vándorkupa” játékos vetélkedő sorozat

Derecskei járás / Gyerekesély program

A projekt tervezésekor a „Járási Vándor Kupa” játékos vetélkedősorozatot 20 alkalomra tervezték. Személyes jelenlétet igénylő programról van szó, mely megvalósítását 2019. szeptember végén kezdtünk el. A 2019/2020-as tanévben 6 alkalmat sikerült lebonyolítanunk. Sajnos a 2020. tavaszán bekövetkezett járványhelyzet és az iskolákban bevezetett digitális munkarend miatt fel kellett függeszteni ezt a programot. Mivel kerülni kell a csoportosulást, és az iskolákban sem igazán engednek be nem ott dolgozót, így az online megvalósításra koncentráltunk, hogy ne legyen nagy lemaradás a tevékenységben.

A programot általános iskolás gyereke részére tervezték.. A vetélkedősorozat külön kerül megvalósításra alsó (1-4 osztályokból 8 fő) és felső (5-8 osztályokból 8 fő) tagozatos gyerekek számára. Mindkét korcsoport számára műveltségi és sport témában is. A programról írásos tájékoztatót küldtünk az összes általános iskolának a járásban, visszajelzést kérve arról, hogy ki szeretne részt venni a programban. Telefonon és személyesen is egyeztettünk a programról az adott pedagógussal, aki elkísérte a gyerekeket a vetélkedőre. A programot megrendezésére Derecskén a helyi Sportcsarnokban került sor, a részt vevő iskolák csapatai szervezett busszal érkeztek a helyszínre, ahol sor került a vetélkedőkre. Általában 7-9 csapat/iskola részvételével zajlott a program.

Az eredeti tervezés szerint szombati napon valósult volna meg a tevékenység, ezt sok pedagógus nem vállalta, így péntek délutánonként került megtartásra. 2019. szeptemberében valósult meg az első alkalom, alsósok számára műveltségi témában – feladatlapot állítottunk össze, puzzle volt, rejtvény és hasonló feladatok. A csapatok külön asztaloknál voltak elhelyezve, csapatnevekkel jelentkeztek a versenyre, melyeket az asztalukra is kitettünk. A programot 6 alkalommal tudtuk lebonyolítani a járványhelyzet előtt, ezek kizárólag személyes megjelenéssel valósult meg. A programot a GYEP és a közösségi ház munkatársakkal valósítottuk meg, és alkalmanként részt vettek a MMSZ munkatársai is.

2020/2021-es tanévben szerettük volna, ha folytatódik a program, ezért az online megvalósításban gondolkodtunk. Kivitelezése a „redmenta” internetes felületen összeállított feladatlap alapján valósul meg, szintén külön alsó és felső tagozat számára, az eredeti terv alapján műveltségi és sport témában. A járványhelyzetnek megfelelően, hogy az osztályok ne keveredjenek, így alsóban a 3. osztályosok, míg felsőben az 5. osztályos diákok vesznek részt. Minden csapatot egy pedagógus koordinál, aki a program idejére szintén díjazásban részesül.

Az iskolákat szintén írásban tájékoztattuk a program átszervezéséről, kértük a visszajelzést a részvételi szándékról, és jelentkezési lap kitöltését is. A pedagógus az alkalmakon aláíratja a jelenléti ívet a gyerekekkel és fotót készít a dokumentációhoz. A program pénteken délután 13-14 óra között valósul meg. A koordináló pedagógus regisztrál a „redmenta” felületén, azután megkapja a linket, amelyen elérhetővé válik a feladatlap a kezdés előtt (13 óra előtt), a feladatlap kitöltése 13 órakor kezdődik, és a kitöltésre 60 perc áll rendelkezésükre.

Amikor megérkezik a kitöltött feladatlap jóváhagyjuk a megoldást, így a gyerekek és a pedagógus is látja mi volt helyes, mi nem, majd kinyomtatjuk a feladatlapokat, és szkennelve megküldjük a pedagógusnak is. Az eredménytáblán pontozzuk a kitöltés időtartamát is, így áll fel a helyezési sorrend. Az eredménytáblázatot is megkapják a résztvevők. Végezetül kiállítjuk a névre szóló okleveleket és az érmekkel együtt igyekszünk minél hamarabb eljuttatni a gyerekeknek, akik nagyon örülnek a helyezéseknek. A hátralévő 14 alkalomból a 2020/2021-es tanévben decemberig 9 alkalom valósul meg, majd januárban és februárban a maradék 5-öt szeretnénk lebonyolítani.

Egy feladatlap megtekintéséhez, esetleg kitöltéséhez tudok linket csatolni, viszont ahhoz kell regisztráció:

műveltségi feladatlap (alsós): https://redmenta.com/?solve&ks_id=614913394

sportos feladatlap (felsős): https://redmenta.com/?solve&ks_id=1543644537

Jellemzők: kizárólag online működő tevékenység

Kapcsolat: Antalné Nagy Mónika, szakmai vezető; +36-20-224-77-68, antalnemonika0731@gmail.com

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.