Támogatás járványhelyzetben (krízisalap, adományok, lelki támogatás)

 

COVID-19 krízis támogatás létrehozása és működtetése

Szikszói járás / Gyerekesély program

A vírushelyzet első hullámában nehézséget okozott a lakosság számára a szájmaszkok beszerzése, ezért a Kistérségi Társulással egyeztetve kidolgoztunk egy krízis kezeléshez kapcsolódó kis programot (COVID-19 krízis támogatás). A támogatás létrehozásával az volt a célunk, hogy a projekt segítséget nyújtson az egyes településeknek a járványhoz kapcsolódó helyzetek kezelésében, egész pontosan a maszkok beszerzésében. A beszerzés nehézségei (pl.: nem voltak beszerezhető maszkok és higiéniai kellékek az első hullámban) miatt úgy döntöttünk, hogy az alapanyagok szerezzük be és önkéntesek segítségével szájmaszkokat fogunk varrni. A mosható maszkok készítéséhez szükséges anyagokat megvásároltuk, ezekből pedig a közösségi házba járó varró klub tagjai és még jó néhány önkéntes vállalta, hogy szájmaszkokat készítenek. A tavaszi időszakban el is kezdődött a tevékenység megvalósítása és több mint 2000 db maszk került elkészítésre és kiosztásra a lakosság körében.

A kialakult járványhelyzetre reagálva a tevékenység adatlap résztevékenységei közé bekerült a Covid-19 támogatás biztosítása. A COVID-19 krízishelyzethez kapcsolódó támogatások lehetőséget biztosítanak a járás önkormányzatai körében jelentkező COVID-19 krízishelyzetek azonnali, akár 1-2 órán belüli megoldásának kezelésére. Anyag, illetve eszköz formában történő támogatás igénybevételére jogosult az az önkormányzat, amely a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tagja, amennyiben veszélyes vagy rendkívüli helyzet megoldására kényszerül és más forrásból nem tudja a krízishelyzetet kezelni. A támogatás iránti kérelmet az Albizottság részére kell benyújtani a Gyerekesély Irodában személyesen, levélben, vagy elektronikus formában. A kérelem benyújtását követően az Albizottság elektronikus úton, egyszerű többséggel dönt a támogatás megítéléséről, melyről határozatot hoz. A támogatások a projekt fizikai megvalósításának ideje alatt egy alkalommal nyújthatók. A megállapított támogatás az Albizottság döntése alapján természetben nyújtható (anyag, illetve eszköz formájában: szájmaszk vagy fertőtlenítőszer stb.), a COVID-19 krízishelyzetre való tekintettel a döntést követően azonnal. Az eszközök, illetve az anyag beszerzésekkel kapcsolatban a szakmai asszisztens jár el és az önkormányzattal együttműködve szerzi be, a támogatás mértéke átlagosan maximum 40.000 Ft. A tevékenység működtetésében a GYEB albizottság tagjai, a szakmai vezető, a szakmai asszisztens és az önkéntesek vesznek részt. Az összeg felhasználásának pénzügyi alátámasztásául az Albizottsági döntésről hozott határozat szolgál.

Jellemzők: krízistámogatás formában működő tevékenység / 2020 tavaszától kezdődően

Kapcsolat: Stelmach Mariann - szakmai vezető, +36-20-261-96-97, stelmach.mariann1@gmail.com

 

A helyi lakosok lelki segítése, velük történő segítő beszélgetések 

Cigándi Járás – Bodroghalom, Ricse / Végtelen lehetőség

A projekten belül a kollégák között felosztottuk a településeket – minden kolléga egy – egy járási településen tartja egyénileg a kapcsolatot a helyiekkel online formában is az utóbbi időszakban. Ennek segítségével jelenleg is széles körben elérhetőek a járási lakosok. A beszélgetések alkalmával jelentős hangsúly van a helyi lakosok lelki megsegítésén. Volt olyan helyi kamaszlány, aki egy ilyen beszélgetéssorozatot követően került a projekt keretein belül dolgozó pszichológushoz, aki egyéni tanácsadást biztosít neki. Ehhez a projekt az utaztatásban is segítséget nyújt.

Jellemzők: hibrid (online és személyes) formában működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan

Kapcsolat: Nagy Szilvia - szakmai vezető nagy.szilvia@jobbadni.hu

 

Karanténban levő családok segítése

Kunhegyesi Járás / Gyerekesély program

A COVID első hulláma idején a településeken élő idősebb korosztály önkéntes karanténba vonulása a vírustól való félelem miatt gyakori volt. Ezért az időseket ellátó rendszer dolgozóira (gondozókra) folyamatosan egyre több feladat hárult. Ez a tény hívta életre, hogy az adománypontban dolgozó kollégák segítsék az ebben a rendszerben dolgozók munkáját. A COVID második hullámában az idős emberek mellett megnőtt a karanténba kerülő családok száma is.

Az adománypontban dolgozók segítenek a karanténban lévő családok ellátásában. A karanténban lévő családok szükségletei változóak. Az első lépésben egy felmérés történik, ki és milyen jellegű segítséget igényel. A leggyakoribb kérés a bevásárlás és a gyógyszer kiváltása. A településeken gyakori, hogy magánszemélyek, a polgármesteri hivatal, illetve maga az adománypont adományokat ad (pl. élelmiszer, tisztítószer stb). Az adományok eljuttatása a célcsoport családjaihoz is a feladatok közé tartozik. Az adománypont és a szociális információs szolgálat dolgozói aktívan részt vesznek az online oktatás segítésében is. Szükség esetén fénymásolják a feladatlapokat, eljuttatják a diákok részére, vagy a kész feladatokat küldik tovább a pedagógusok számára. A diákok igény szerint használhatják a számítógépet, nyomtatót.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység / 2020 tavasz óta

Kapcsolat: Nagy Lászlóné szakmai vezető 06-20-250-1337 edit55923nagy@gmail.com

 

Adományok kezelése, adománypontok működése

Kunhegyesi Járás / Gyerekesély program

Az adományok kezelésének új módszerét a munkatársak valamint az ügyfelek védelme hívta éltre. A COVID első hulláma alatt terveink szerint csak adományosztás lett volna krízishelyzetekben. Az élet felülírta terveinket. A „home office”-ban dolgozó helyi lakosok napról napra egyre több adománnyal érkeztek, ezért kellett megoldást találni.

Az adománypontokban csak becsomagolt, vagy szemetes zsákokba rakott adományokat fogadunk el. A zsákok fertőtlenítés után dátummal történő ellátása következik. A felcímkézett adományokat 10 napra a többi adománytól elkülönítve fedett helyen – másik helyiségben, folyosón, raktárban, gangon, az adománypontok adottságait kihasználva- kerülnek tárolásra. A tízedik nap után következik az adományok rendszerezése, mosása, vasalása és elpakolása. Az adományok rendszerezése nagyon fontos. Elhelyezkedésüket táblák jelölik. Mind ez hozzájárul, hogy egy-egy kliens csak rövid ideig tartózkodjon a helyiségben. Azokban az adománypontokban, ahol lehetőség van rá, fedett helyen, de nyitott térben (gang) szolgálják ki az érkezőket, a szabályok – maszk használat, kézfertőtlenítés, egyesével- betartása mellett. Az adománypontokban dolgozók számára a védekezéshez szükséges eszközöket a projekt folyamatosan biztosítja. Mind a 7 település kapott infravörös hőmérőt, gumikesztyűt, maszkot, különböző fertőtlenítő szereket, mosóport, öblítőt stb.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység / 2020 tavasz óta

Kapcsolat: Nagy Lászlóné szakmai vezető 06-20-250-1337 edit55923nagy@gmail.com

 

Természetbeli adományok a rászorulóknak

Tiszafüredi járás / Gyerekesély program

Célunk a hátrányos helyzetű családok megsegítése, akiknek anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy rendszeresen, vagy akár időszakosan egészséges élelmiszerekhez jussanak. A tevékenységünk az adományosztás, mely alapvetően és túlnyomó többségében élelmiszer adományokból áll, de ezen kívül ruhákat, háztartási textíliákat, használati tárgyakat (pl. bútorokat) is szoktunk juttatni a rászorulóknak. Az elérési csatornák: online, telefonon, személyesen, települési képviselőkön keresztül, szociális szakembereken keresztül.

A program a járás 7 településének több, mint 1000 családjának szól. 2019 májusában kötöttünk együttműködési megállapodást a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, amely együttműködés révén minden hónapban 2 alkalommal kapunk 800-900 kg zöldség, gyümölcs, pékáru szállítmányt. Ezen felül alkalmanként a Karcagra is járunk a Penny Market logisztikai központjába, szintén élelmiszer adományokért, de ez nem rendszeres. Ezen túlmenően a Kelet-Európa Missziói inárcsi telephelyéről is hozunk el tartós élelmiszereket, ruhaneműket. Ez összességében éves szinten több 10 milliós nagyságrendű adomány a térségnek. Az EFOP-2.1.2 projekt kapcsán beszerzésre került egy 9 személyes mikrobusz, ezzel, illetve az ehhez kölcsönkért hűtőkocsival történik a szállítás. A logisztikában 2 fő vesz részt, míg a kiosztásban, csomagolásban akár 10-15 fő is. A munkatársakat számos önkéntes is segíti. 2019 évben 16.713 kg élelmiszer-adományt közvetítettünk 14,3 millió Ft értékben, mely 25.962,- Ft/fő összegű támogatást jelent. 2020-ra még nem rendelkezünk lezárt adattal, de bízunk benne, ezt túlszárnyaljuk.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység / folyamatos

Kapcsolat: https://www.facebook.com/kistersegigyerekprogramok / Szűcs Gábor projektmenedzser 20/379-3350 szucsgabor.level@gmail.com

 

Karanténba kerülő családok segítése

Sellyei Járás – Kisszentmárton, Téseny / Végtelen lehetőség

Helyben egyre több a fertőzött, most már majdnem minden faluban megjelent a vírus. Ahogy egyre nőtt a helyi fertőzöttek száma, úgy kért tőlünk segítséget egyre több család. Nekik kezdetben élelmiszer adományokat és fertőtlenítő csomagokat biztosítottunk.

Azóta írásban megkerestük minden település polgármesterét, illetve a helyileg illetékes Család és Gyermekjóléti Szolgálatokat is. Megkértük őket, hogy ha tudomást szereznek arról, hogy valamelyik helyi család karanténba kerül, akkor arról jelezzenek a részünkre. A módszer jól működik, rendszeresen kapunk ilyen típusú jelzéseket.

A karanténba kerülő családoknak nem kell írásban jelentkezniük, ha segítségre van szükségük, ők elég, ha telefonos úton jelentkeznek. Részükre az Utazó Jelenlét Pont munkatársai biztosítanak 24 órán belül segítséget. Jellemzően adományok kérése és gyógyszerek kiváltása ügyében keresnek meg minket. Ha olyan típusú kérés fogalmazódik meg, amin mi személyesen segíteni nem tudunk, akkor tájékoztatást adunk annak a szolgáltatónak a problémáról, aki annak az elhárításában kompetens.

Ennek a szolgáltatásnak a dokumentálására elkészült egy ügyfél adatlap. Ezt az adományokkal együtt a családoknál hagyják a kollégák. A család ezt kitölti, majd a karantén lejártát követően a kollégák ezt az adatlapot begyűjtik – ezáltal is igazolva, hogy a szolgáltatást igénybe vették.

Jellemzők: személyes találkozásokkal, személyes részvétellel működő tevékenység  / Az őszi korlátozó intézkedések elrendelését követően folyamatosan.

Kapcsolat: Dr. Boros Julianna - szakmai vezető boros.julianna@gmail.com

Kisszentmártoni Jelenlét Pont, Tésenyi Jelenlét Pont

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.