2017-12-04

Önkéntesség Nemzetközi Világnapja

A Világnap

"Önkéntesnek azokat a személyeket tekintjük, akik közvetlenül, vagy valamilyen szervezeten keresztül, önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül, háztartásukon kívül élő személyek javára, vagy a társadalom (csoport, tágabb közösség, állatok vagy a környezet stb.) hasznára végeznek valamilyen munkát, tevékenységet." (Váradi, 2012., 3. old.)

December 5-e az Önkéntesség Nemzetközi Világnapja 1985 óta, az ENSZ kezdeményezésére. 

A helyi kisközösségek szerepváltozásával egyre nagyobb teret nyer az önkéntesség. Egyéni szinten kézzelfogható találkozást jelent a segítségnyújtás, ám az önkéntességnek össztársadalmi szinten is egyre nagyobb szerepe van. A fogadó szervezet számára az önkéntesség plusz erőforrást, az önkéntesek számára pedig lehetőséget jelent egy jó célért való munkába való bekapcsolódásra, segítésre, és egyúttal önmaguk jobb megismerésére és fejlesztésére. Az önkéntességet a munkaerő-piaci integrációt, a hasznos időtöltést elősegítő tevékenységként tartják számon a fiatalok, az aktív nyugdíjasok, a munkaerőpiacra reintegrálódó csoportok (pl. kisgyermekes szülők) esetében. A nehéz körülmények között élő emberek számára is sokat adhat, ha bevonják őket önkéntes tevékenységekbe, és ezen keresztül megtapasztalhatják, hogy van mód arra, hogy ők is adjanak valakinek. A szerencsésebb helyzetű emberek pedig megismerhetik és érzékenyebbé válhatnak az eltérő élethelyzetek, a társadalmi problémák iránt. Összességében az önkéntesség általában elősegíti a társadalmi, közösségi felelősségvállalás növekedését. A forprofit vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjaik keretében munkatársaik bevonásával szintén végeznek önkéntes tevékenységet.

Máltai önkéntesség

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat életében kiemelt szerepe van az önkéntességnek. „Az önkéntesség a szervezet létének, önazonosságának egyik alapja.” Az általuk végzett munka nem csupán önkéntesség: szeretetszolgálat. Magyarországon belül a Szeretetszolgálat minden tevékenységi területén várja az önkéntes segítőket, kortól és társadalmi helyzettől függetlenül. A szervezet ezen kívül részt vesz nemzetközi önkéntes programokban, küldésben és fogadásban egyaránt. Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán, a közérdekű önkéntes munka és a vállalati önkéntesség keretében szintén fogadunk jelentkezőket. A további információkról honlapunkon tájékozódhatnak, valamint azon keresztül is jelentkezhetnek.

A Máltai Gyerekesély programhoz kapcsolódó Mozgó Játszótér szervezésébe, lebonyolításába egyre több helyi önkéntes kapcsolódott be, melyet ezúton is köszönünk. Családok, pedagógusok, egyházi és civil szereplők, szakemberek, döntéshozók segítettek az alkalmak tervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, ez által a meglévő szolgáltatások élőbbé, színesebbé váltak. A közös célért való munkálkodás során az „önkéntesek” közelebb kerültek egymáshoz. Az önkéntesség által friss szemléletet, új tudásokat kaptak a résztvevők, a fiatalok számára pedig gyakorlatszerzési lehetőséget kínált az önkéntesség.

Saját tapasztalatok munkatársainktól

Anna: Az egyetem alatt több helyen önkénteskedtem, többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál is. A legfontosabb dolog, amit én kaptam az önkéntességtől a szociális területen, az a munkatársak szemlélete volt. Tisztelettel, elfogadással beszéltek az intézményekbe betérő ügyfelekkel, ami az én látásmódomat is formálta. A munkatársak egymás között is, velem is támogatóan viselkedtek, ami szintén sokat jelentett. Természetesen a rászoruló emberekkel való találkozások is fontos emlékké váltak, és saját magamról is tanultam az önkénteskedés során.

Nagyon jó tapasztalatnak tartom az önkéntességet mindenki, de különösen a fiatal korosztály számára, mert itt – ideális esetben – egy támogató környezetben próbálhatják ki, hogy egy jó és megfogható célért, csapatban dolgozzanak, találkozzanak tőlük eltérő helyzetben lévő emberekkel. Egy hosszabb távú önkéntesség különböző kompetenciákat is fejleszthet, amik később a munka világában hasznosak lehetnek.

AncsaGyerekkoromban is szerettem már segíteni másoknak. Középiskolás koromban lettem önkéntes a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Voltak megbeszélések, közös ötletelések, ahol mi is elmondhattuk a terveinket, ötleteinket, hogy mi az, amiben szívesen részt vennék, együtt közösen is alakítottuk a tevékenységeket. Nagyon jó volt a társaság, új barátok szereztem, új élményekkel gazdagodtam, tapasztalatot szerezhettem a professzionális segítésről. Jó érzéssel töltött el minket az is, hogy mi is kaptunk Máltás pólót, kitűzőt, kendőt, így mi is teljes értékű tagnak érezhettünk magunkat. Ezzel a gesztussal is azt érezhettük, hogy megbecsülnek minket. Azt mindig is tudtam, hogy majd emberekkel szeretnék foglalkozni, segíteni nekik, rajtuk és így választottam a szociális szakmát, a szociálpedagógiát. A főiskolai tanulmányaim alatt is önkénteskedtem, természetesen még mindig a segítés volt a fő szempont, de egy remek lehetőség volt arra is, hogy belelássak egy adott intézmény életébe, tapasztalatot szerezhessek a szociális munkáról. Később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa lettem.

Szerintem nagyon fontos az, hogy, a fogadó szervezet fel legyen készülve egy önkéntes érkezésére, hogy ne érezze feleslegesnek magát, vagy, hogy ne azt érezze, hogy a helyben dolgozó munkatársak nem nézik jó szemmel, hogy ő ott van, sajnos ez nagy törés lehet egy fiatalban, amikor úgy dönt, hogy többet ő nem szeretne önkénteskedni. Az önkéntesség által az ember kapcsolatokat építhet, tapasztalatot szerezhet, a közösség aktív tagjává válhat. A szabadidő hasznos eltöltésére, önismeret fejlesztésére, a tudás megszerzésére is szolgáló tevékenység.

Források:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapja (https://maltai.hu/onkentesseg)

Váradi Rita szerk.: Önkéntes munka Magyarországon (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. december (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentesmunka.pdf Letöltve: 2017.12.01.)

Szerző nélkül: Az önkéntes munka jellemzői. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2016. szeptember (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentes.pdf Letöltve: 2017.12.01.)

Hajdú Krisztina: Jobbá tesszük. Önkéntes praktikum kézikönyv. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2015. (http://gyerekesely.maltai.hu/upload/file/onkentes_2MB.pdf Letöltve: 2017.12.01.)

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.