Aktualitások

Szakmai ajálás - közösségi terek járvány idején

2020-10-13

A BM Gyermekesély Főosztályának megbízásából, az EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztályának (IH) jóváhagyásával készült el a Közösségi házak és közösségi terek működése járványhelyzetben Szakmai ajánlás, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat készített a kiemelt Gyerekesély projekt keretében.

Mivel a közösségi házak, közösségi terek elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat célozzák tevékenységeikkel, ezért kiemelten fontos, hogy a járványhelyzetben hiánypótló védőhálót biztosítsanak, könnyen elérhető segélypontként tevékenykedjenek. Ennek a munkának a tervezéséhez és megvalósításához nyújt segítséget a Szakmai ajánlás.

Ugyanakkor a közösségi házak, közösségi terek kizárólag a járvány elleni védekezést irányító hatóságok, szervezetek mindenkori utasításainak, az aktuális jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően, az előírt korlátozások betartása mellett tarthatnak nyitva, biztosíthatnak szolgáltatásokat. A fenntartók, működtetők felelőssége a naprakész tájékozódás és az előírások átültetése a gyakorlatba, mellyel biztosítható a látogatók, a munkatársak védelme veszélyhelyzet idején.

 

Ingyenes lehetőség közösségi konfliktusok feltérképezésére

2020-10-12

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézet Közösségi és család mediáció  szakirányú képzés hallgatói, és közösségi konfliktuskezelésben jártas oktatóikkal vállalják a helyi konfliktusok ingyenes felmérését. Ezt követően felkérés esetén a hallgatók vállalják a konfliktuskezelés további lépéseit és segítik a közösség tagjait a fennálló konfliktusok konstruktív megoldásában.

Várják a megkeresést azoktól, akik munkahelyi vezetőként / iskolaigazgatóként / lakóközösség aktív részeként értékelik a konfliktusok jelenlétét és fontosnak tartják ezek konstruktív, hosszú távra szóló megoldását, a fontosnak tartják, hogy a közösségben a konfliktus az érintettek bevonásával rendeződjön.

Kapcsolat: Dr. Pilinszki Attila, egyetemi docens, szakfelelős, pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.com +36 20 633-2392

Forrás és további információ: itt

 

Új Romaversitas évad

2020-09-22

A Romaversitas Alapítványnál abban hisznek, hogy a roma közösségnek szüksége van egy erős értelmiségre, ehhez pedig minél több roma fiatalnak kell egyetemre mennie. Programjuk tantárgyi felkészítésből, készségfejlesztő és közösségépítő tréningekből áll, aminek egy célja van: segítsék a roma fiatalokat abban, hogy felvegyék őket valamely felsőoktatási intézménybe.


A Romaversitas Alapítvány felkészítési programjába 11. vagy 12. évfolyamon tanuló vagy már érettségizett, felsőoktatásban továbbtanulásra készülő roma fiatalokat várnak az ország minden részéből 17-től 26 éves korig. A programot a járványhelyzet miatt – az előző évek gyakorlatától eltérően – teljes egészében online tartják. Jelentkezési határidő: 2020.10.07.

Forrás és további info: Romaversitas

 

A MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

2020-09-04

Az értékelést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a KOPINT – TÁRKI – TÁRKI – GKI konzorciuma végezte el 2019-2020-ban a Závecz Research Zrt. közreműködésével.

Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy 2014-2020 között a különböző operatív programokból megvalósuló fejlesztések milyen módon és mértékben járulnak hozzá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célrendszerének megvalósításához, a hátrányos helyzetű célcsoportok életkörülményeinek, társadalmi jellemzőinek, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának a javulásához. Az értékelés célja volt továbbá javaslatok megfogalmazása a 2020 utáni időszak tervezésére vonatkozóan.

Forrás: palyazat.gov.hu

 

Nemecsek Program

2020-08-18

A Hintalovon Alapítvány Nemecsek Programja minden gyerekekkel foglalkozó szervezetnek szól, függetlenül a konkrét tevékenységtől. A gyerekek jogaival, illetve a bántalmazás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tudás összefoglalása, a szervezeten belüli eljárások és felelősségek közös átgondolása a legfelkészültebb szakemberekkel dolgozó szervezetek számára is hasznos lehet. A közös gondolkodás ugyanis egyrészt „melegen tartja” az ismereteket, másrészt pedig segít azok összehangolásában és finomhangolásában. Ezeket a folyamatokat segíti egy gyermekvédelmi irányelv kidolgozása és alkalmazása.

A program biztosítja a gyerekek jogainak érvényesülését a szervezetben; összefoglalja azokat az elveket és szabályokat, amelyek segítik, hogy mindenki – gyerekek és felnőttek egyaránt – biztonságban érezze magát a közösségben; átlátható és egyértelmű kereteket nyújt a bántalmazással, kiközösítéssel kapcsolatos esetek megelőzésére, kezelésére és utánkövetésére; egyértelműen meghatározza a gyerekekkel foglalkozó felnőttek felelősségi körét.

Forrás: Hintalovon Alapítvány Nemecsek Program

Induló szociális képzések

2020-07-29

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2020. augusztus-szeptember-október folyamán szakmai tanfolyamokat szervez az alábbi témakörökben:

Segítő munka gyermekkori bántalmazás és kapcsolati erőszak áldozataival és túlélőivel - traumát elszenvedett emberek a hajléktalan ellátásban - A képzés célja a gyermekkori bántalmazás és a párkapcsolati erőszak áldozatainak körében végzett segítő munka támogatása.

Csoportdinamikai alapismeretek és csoportvezetői készségek - A képzés célja, hogy biztonságos kapaszkodót nyújtson a szakmájában csoportmunka módszerével dolgozó, vagy azt tervező szociális területen dolgozó szakemberek számára.

A közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei hajléktalan és más szociális szolgáltatásokban - A program célja, hogy a segítő munkakörben dolgozók megismerkedjenek a különböző pszichiátriai kórképekkel, azok kezelési módjával, valamint a közösségi pszichiátriával.

Forrás és további információ: BMSZKI tanfolyamok

 

Koronavírus idején

2020-07-24

Mintha csak egy közös, az egész emberiségre kiterjedő kísérlet részesei lennénk. A koronavírus világjárványa nemcsak egészségügyi és epidemiológiai kihívást jelent a globalizált emberiség számára, hanem drámai hatással van az életünk folyására és az emberi viszonyokra is.

A Replika Társadalomtudományi Folyóirat 2020 április elejei felhívása nyomán formálódott kötetbe kiválasztott szövegek segítségével műfaji és tematikus korlátoktól mentesen, az első benyomásokra, reflexiókra támaszkodó látleletet kívánnak adni arról, hogyan változtak meg a személyes, illetve a szakmai napi rutinok a karantén hétköznapjaiban. Az írások annak próbálnak utánajárni, hogy mindez milyen kihívások elé állítja a hétköznapok emberét otthon vagy a munkájában, s vele a közösségeit, intézményeit, és mindezeken túl a társadalomtudományt, amikor minderre reflektálni próbál.

Forrás: replika.hu/koronavirus

 

Szerveződj! társasjáték

2020-07-13

Közélet Iskolája Társasjátékot készített az aktivizmusról, kampányszervezésről és társadalmi igazságosságról.

A Szerveződj! történet-mesélésen alapul, ezért játék közben nyugodtan elengedhető a fantázia és megvalósítható a legkreatívabb kampány. De korlátozottak a lehetőségek, hiszen minden körben csak pár erőforrásból építkezhetnek a résztvevők, és a szerencsének is van némi szerepe a végeredményre. 

A játékban lehet együtt és egyénileg is döntéseket hozni, de nyerni csak  közösen, csoportként lehet.

A játék letölthető kinyomtatható, de meg is rendelhető az alkotókról.

Forrás: Közélet Iskolája - Szerveződj!

 

Kézikönyv szociális intézményekben dolgozók számára

2020-06-18

A Menhely Alapítvány kézikönyve tematikus szerkesztésben mutatja be, hogy az egyes élethelyzetekben, pl. gyermeknevelés, tartós betegség, munkanélküliség, lakhatási válság esetén milyen támogatási rendszer segítheti a családokat vagy egyéneket. Törekedtek arra, hogy a száraz joganyagot minél közérthetőbbé tegyék, ezért is illesztettek minden fejezetbe olyan hasznos hivatkozásokat, amelyek tovább segítik a felhasználót.

Bíznak benne, hogy a kiadvány hasznos segédletként, naprakész megoldásokkal szolgálhat az elkövetkező időszak kihívásaira, és kézzelfogható segítséget nyújt a felhasználó szociális szakemberek számára. Forrás és kiadvány.

 

Felmérés a digitális oktatásról

2020-06-16

"A digitális tanrend még látványosabbá tette az egyébként is széles körű problémákat: az alaposan dokumentált eszköz- és internetszűkösségen túl a digitális tudás, az önálló tanulás és az ehhez szükséges legelemibb feltételek: a tanulási tér és környezet szűkösségét. Főleg a kisiskolások esetében pedig olyan türelmet és tudást várt el a szülőktől, amit nem biztos, hogy mindenki meg tud adni. Pláne, ha éppen elvesztette a munkáját. 48 tanoda, 35 roma közösségi szervezet, valamint 45 Borsod- és Szabolcs-Szatmár megyei szülő tapasztalata."

 A Rosa Parks Alapítvány, a Motiváció Egyesület és a Partners Hungary 2020 májusi tanulmánya itt elérhető.

 

Következő123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.