További írások, háttéranyagok a kiemelt gyerekesély program megvalósítóitól

 

INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYEREKESÉLY PROGRAMOK

Kocsis Attila, Marozsán Csilla: Komfort szolgáltatások a közösségi terekben (Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  2021 november) Letöltés

***

A Gyerekesély programok szakmai vezetőinek véleménye eredményekről, nehézségekről, együttműködésekről és járványról - A 2020 őszi kérdőíves kutatás legfontosabb eredményei (Budapest, 2021. július) Letöltés

Szerzők:
Kiss Márta (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Panyik Barbara (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
Perpék Éva (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Tóth Alexandra (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

***

Az EFOP 1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című kiemelt projekt keretein belül a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Társadalomtudományi Kutatóközpont 2021. március 5-én közös (online) szakmai műhelyt szervezett a járási projektekben és a kísérőprojektben dolgozó kollégák számára. Az online szakmai műhelyen az előadók 1-1 témakörhöz kapcsolódva dolgozták fel és mutatták be annak a kérdőíves adatgyűjtésnek az első eredményeit, melyet a kiemelt projekt 2020 őszén végzett az EFOP 1.4.2-16 projektek szakmai vezetői körében.   Az online szakmai műhely előadásai:

Rövid bevezető a Gyerekesély projektek aktuális helyzetéről
Előadó: Kovács Erika, szakmai vezető (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság)
Előadás letöltése

A Gyerekesély projektek céljának, megvalósításának, eredményeinek és nehézségeinek rövid bemutatása a szakmai vezetők véleménye alapján
Előadó: Panyik Barbara, elemző (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
Előadás letöltése

Szakmai együttműködések lehetősége a járási projektekben
Előadó: Kovács Erika, szakmai vezető (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság)
Előadás letöltése

A járványhelyzet hatásai és a fenntarthatóság megítélése a Gyerekesély projektekben
Előadók: Kiss Márta - Perpék Éva, tudományos munkatársak (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Előadás letöltése

***

Az EFOP 1.4.2-16 projektek szakmai vezetői számára összeállított kérdőív a 2020-as évre vonatkozóan, amely célja az integrált térségi gyermekesély programok aktuális helyzetének, eddig elért eredményeinek, valamint a legnagyobb nehézségeinek megismerése. A kérdőívet az EFOP 1.4.1-15 kísérőprojekt konzorciumi partnerei közösen állították össze. Letöltés

***

Marozsán Csilla (szerk.): Gyerekesély programok járványhelyzetben - Az első hullám tapasztalatai, javaslatok a következő időszakra (2020 szeptember) Letöltés

 

***

Tóth Judit Nikoletta: Árnyékszékkel való ellátottság és annak következményei - Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált településeken, településrészeken élő családok árnyékszékkel való ellátottságáról és annak következményeiről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február) Letöltés

Tóth Judit Nikoletta: Kábítószer fogyasztás a szegregált település(rész)eken - Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált településeken, településrészeken élők kábítószer fogyasztásáról és a helyi ellátórendszerekről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február) Letöltés

Tóth Judit Nikoletta: Kóbor kutyák a szegregált település(rész)eken - Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált települések, településrészek kóbor kutyáival kapcsolatban (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február) Letöltés

 

JÓ KIS HELY PROJEKTEK

Kocsis Attila, Marozsán Csilla: A „Jó kis hely” közösségi terek működésének időközi értékelése  (Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  2020 október) Letöltés

Kocsis Attila, Marozsán Csilla: A „Jó kis hely” közösségi terek működésének időközi értékelése - előzetes jelentés  (Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  2019 április) Letöltés

***

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat - a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának kezdeményezésére - 2020. március 9-én szervezett Regionális Workshopot Kaposváron a dél-dunántúli Jó kis hely közösségi terek számára az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása program keretében. A műhely célja az EFOP 1.4.3. Jó kis hely projektek előrehaladásának nyomon követése, a projektben résztvevők közti kapcsolat építése, a projektek szakmai megvalósulásának támogatása, az esetleges elakadások feltárása, valamint a közösségi terek uniós tervezésének elősegítése volt. A programon a 17 meghívott közösségi térből munkatársai vettek részt. A programban elhangzott előadások és a kiscsoportos műhelymunka tapasztalatai:

A ,,Jó kis hely” szerepe a felzárkózásban
Előadó: Gyöngyösi Gyula, Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága Gyermekesély főosztály
Előadás letöltése

Jó kis hely közösségi terek szakmai-módszertani kísérésének tapasztalatai
Előadó: Marozsán Csilla, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Jó kis hely témavezető
Előadás letöltése

Online monitoring rendszer bemutatása, tapasztalatai
Előadó: Schottner Eszter, Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport
Előadás letöltése

A régióban működő "Jó gyakorlatok" bemutatása
Baranyaszentgyörgy / Előadó: Poór Nárcisz, Jó kis hely szakmai vezető / Előadás letöltése
Katádfa / Előadó: Kustos Irma, Jó kis hely szakmai vezető / Előadás letöltése
Rinyaújlak / Előadó: Németh-Oláh Ilona, Jó kis hely szakmai vezető / Előadás letöltése
Rinyakovácsi / Előadó: Jakab József, Jó kis hely / Előadás letöltése
Régiós műhelyek tapasztalatai / Előadó: Pressing Lívia, MMSZ JKH mentor / Előadás letöltése

Marozsán Csilla: A kaposvári workshop kiscsoportos műhelymunkájának tapasztalatai (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020) Letöltés

 

VÉGTELEN LEHETŐSÉG TUDÁSTÁR

SIMPACT - "Vissza az elsődleges munkaerőpiacra" Baktalórántházi pilot program hatásmérése és értékelése (2022) | Letöltés

SIMPACT - Sellye - A mozgó jelenlét program hatásmérése, értékelése (2022) | Letöltés

A Szolgáltatási térkép a Gyerekesély Program és Végtelen Lehetőség projektek közti együttműködés támogatását, a szolgáltatástervezési folyamatok segítését és a kommunikáció erősítését támogatja. Ezen túl a térkép lehetőséget biztosít a megvalósítás nyomon követesére. Részletes információt kaphatunk a projektek fejlesztési területeiről, fejlesztési fókuszáról, esetleges hiányosságaikról, valamint következtetés vonható le az egyes szolgáltatások hatékonyságáról is. A térkép egyfajta nyilvánosságot jelent a projektvezetők, megvalósító szakemberek közt, így motiváló, pozitív hatással lehet a tényleges megvalósításra. Térkép letöltés Összefoglaló leírás letöltése

Félúton a Végtelenben - Végtelen lehetőség – felzárkóztató programok a leghátrányosabb helyzetű járásokban 2020 végén (2020) - időközi értékelés a járási projektekről Letöltés

Panyik Barbara - A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságai, nehézségei a hátrányos helyzetű járásokban, megoldási javaslatok és irányok - (2020)

A Végtelen lehetőség projekt járásaiban és a Gyermekesély Projekt járásaiban elvégzett kutatás tapasztalatainak összegzése (munkaanyag) Letöltés

A Végtelen lehetőség projekt járásaiban és a Gyermekesély Projekt járásaiban elvégzett kutatás tapasztalatainak összegzéséről készült rövid bemutató Letöltés

Szakmai összefoglaló a Végtelen lehetőség projektek szakmai vezetőinek megtartott, az Adományozásokkal kapcsolatos szakmai műhelyről és azok legfontosabb tapasztalatairól (2021) Letöltés

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működése - összefoglaló a fontosabb jogszabályokról a jelzőrendszer hatékony működésének feltételeivel kapcsolatban (2020) Letöltés

Tájékoztató a veszélyhelyzet időszaka alatt igénybe vehető 30 napos díjmentes internet használatról (2020) Letöltés

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet fonotsabb tapasztalatainak összegzése (2020) Letöltés

Állásfoglalás sportrendezvények megtartásáról a koronavírus okán elrendelt szükséghelyzet korlátozó intézkedései között (2020) Letöltés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakértői értékelése az EFOP-1.5.1-17 "Végtelen lehetőség" program 2019. első negyedéves tevékenységéről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019) Letöltés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakértői értékelése az EFOP-1.5.1-17 "Végtelen lehetőség" program 2018. évi tevékenységéről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019) Letöltés

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.